×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
آمار استنباطی

دانلود کتاب آمار استنباطی

آمار استنباطی
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : آمار استنباطی

نویسندگان : مهرداد ثابت, لیلاالسادات میرصیفی فرد, شیرین طاهریان, مهسا فیروزی مقدم

ناشر : نمای علم

تعداد صفحات : 344 صفحه

شابک : 978-622-7747-76-8

تاریخ انتشار : 1400

رده بندی دیویی : 001/422076

دسته بندی : آمار و احتمالات

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 85000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 30000 تومان


معرفی کتاب

"آمار استنباطی"
ویژه دانشجویان رشته روانشناسی گرایش سلامت و بالینی
کتاب فوق اثری از دکتر مهرداد ثابت است که با همکاری خانم ها لیلاسادات میرصیفی، شیرین طاهریان و مهسا فیروزی مقدم به نگارش درآمده و توسط نشر نمای علم منتشر شده است.
انگیزه اصلی نویسندگان برای اختصاص این کتاب به روش‌های آمار استنباطی در حوزه علوم رفتاری و اجتماعی به ویژه روانشناسی و تعلیم و تربیت تحولات شگرفی است که طی سالیان اخیر در این علوم از نظر کاربرد روش‌های تجربی صورت گرفته است.
این کتاب سعی می‌کند برای درک اصول روش‌های استنباطی در زمینه‌ها و موارد کاربردی آنها در داده‌های تجربی، طرح‌ریزی کند.
نویسندگان در این کتاب سعی کرده اند برای بیان واژه‌ها و مفاهیم تخصصی از نمادها و اصطلاحات رایج که توسط صاحب نظران و متخصصان علم آمار مطرح شده استفاده کرده و ومباحث را به شیوه‌ی آسانتر و قابل درک بیشتر بیان کنند، امید است که مورد استفاده کاربردی واقع گردد.
نسخه دیجیتال کتاب آمار استنباطی که برای دانشجویان رشته روانشناسی گرایش سلامت و بالینی به عنوان منبعی درسی استفاده می شود را می توانید از اپلیکیشن کتابچین دریافت و مطالعه نمایید.

فهرست مطالب

بخش1. تعریف

بخش2. فرضیه ها

بخش3. عوامل موثر بر توان

بخش4. مکانیسم تشخیص معناداری (انواع فرضیه ها)

بخش5. آزمون های تک دامنه و دو دامنه

بخش6. توزیع Z

بخش7. حد مرکزی

بخش8. توزیع طبیعی: توزیع منحنی طبیعی استاندارد

بخش9 .ویژگی های منحنی طبیعی

بخش10. منحنی طبیعی استاندارد

بخش11. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد

بخش12. جدول منحنی طبیعی استاندارد

بخش13. کشیدگی

بخش14. محاسبه آزمون و اندازه اثر

بخش15. توزیع T

بخش16. آزمون t

بخش17. توزیع t

بخش18. آزمون t

بخش19. آزمون t مستقل یا ناهمبسته

بخش20. آزمون تحليل واريانس

بخش21. آزمون های t

بخش22. مقایسه میانگین های دو گروه مستقل

بخش23. آزمون t برای گروه های همبسته

بخش24. اندازه گیری های مکرر

بخش25. آزمون t برای گروه های همبسته

بخش26. طرح جفتهای همتراز شده

بخش27. مقایسه توان آزمون ها

بخش28. تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

بخش29. هدف ها

بخش30. تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه برای سه گروه

بخش31. منطق تحليل واريانس

بخش32. ملاحظات نظري

بخش33. فرضيه صفر در تحليل واريانس

بخش34. تحليل واريانس دوراهه

بخش35. تحليل واريانس چند متغيرهMANOVA

بخش36. تفکیک مجموع مجذورات

بخش37. برآورد واریانس جامعه (میانگین مجذورها)

بخش38. نسبت F

بخش39. استفاده از جدول F

بخش40. (آزمون معنادار بودن میانگین در دو گروه مستقل)

بخش41. تحلیل واریانس یک راهه (یک طرفه): ANOUA

بخش42. مفروضه های تحلیل آزمون واریانس یک راهه

بخش43. تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرّر

بخش44. هدف ها

بخش45. تحلیل واریانس بااندازهگیری مکرر

بخش46. تحلیل واریانس یک عاملی با طرح اندازه گیری مکرر

بخش47. متغیر آزمایشی (عامل)A

بخش48. محاسبه مجموع مجذورها و درجات آزادی

بخش49. نوع مفهوم

بخش50. زمان واکنش برحسب فصول مختلف سال

بخش51. اوقات مختلف روز

بخش52. طرح عاملی وکنش متقابل (تعامل)

بخش53. اثرات اصلی و کنش متقابل

بخش54. مثالی ساده از طرح عاملی

بخش55. منابع تغییر و مجموع مجذورها

بخش56. مجموع مجذورهای کل

بخش57. مجموع مجذورهای بین گروه ها

بخش58. مجموع مجذورهای درون گروه ها

بخش59. درجات آزادی، میانگین مجذورها و آزمون F

بخش60. تجزیه و تحلیل طرح 33

بخش61. مقایسۀ سطوح یک عامل

بخش62. مرور مباحث

بخش63. تحلیل واریانس عاملی (دو راهه) برای داده های مستقل

بخش64. مفروضه های تحلیل واریانس عاملی

بخش65. فرضيه صفر در تحليل واريانس

بخش66. تحليل واريانس دوراهه

بخش67. تحليل واريانس چند متغيرهMANOVA

بخش68. محاسبه درجات آزادی در تحلیل واریانس دو راهی

بخش69. مقایسه های چندگانه میانگین های مورد آزمایش آزمون تعقیبی

بخش70. هدف ها

بخش71. دامنۀ استودنت شده

بخش72.  آزمون چند دامنه ای دانکن

بخش73. آزمون نیومن – کلز

بخش74. آزمون توکی

بخش75. آزمون شفه

بخش76. آزمون خی دو

بخش77. خی دو

بخش78. پیش بینی

بخش79. پیش بینی

بخش80. رگرسیون به طرف میانگین

بخش81. رگرسیون Regression

بخش82. بررسی ملاک ها (بهترین پیش بینی و حداقل مجذورها)

بخش83. روش محاسبه ضرایب a و b

بخش84. محاسبه خطای استاندارد برآورد

بخش85. خط رگرسیون

بخش86. همبستگی ( Correlation)

بخش87. حالت های مختلف برای r

بخش88. ضریب تعیین: مجذور ضریب همبستگی

بخش89. انواع ضرایب همبستگی

بخش90. برخی از انواع ضریب همبستگی با توجه به نوع متغیرهای مورد مطالعه

بخش91. ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient

بخش92. تغییر و تفسیر ضریب همبستگی

بخش93. همبستگی: (رابطه و پیوند) هم تغییری

بخش94. همبستگي مثبت يا مستقيم (هم تغييري هم جهت)

بخش95. همبستگي منفي يا معكوس (هم تغييي خلاف جهت)

بخش96. همبستگي صفر

بخش97. رابطه غیرخطی (منحنی)

بخش98. ضرايب همبستگي

بخش99. جواب ضريب همبستگي دو رشته اي – نقطه اي

بخش100. همبستگي جزئي (مربعي، تفكيكي، پاره اي)

بخش101. ضریب همبستگی گشتاو ری پیرسون

بخش102. ضریب همبستگی اسپیرمن

بخش103. محاسبه ضریب همبستگی

بخش104. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

بخش105. مفروضه های ضریب همبستگی پیرسون

بخش106. عواملی که بر ضریب همبستگی تأثیر می گذارند.

بخش107. تفسیر ضریب همبستگی

بخش108. ضریب تعیین

بخش109. ضریب همبستگی دو رشته ای

بخش110. واریانس

بخش111. محاسبه واریانس اعداد طبقه بندی نشده

بخش112. محاسبه واریانس با استفاده از فرمول فوق از راه اعداد خام

بخش113. محاسبه واریانس اعداد طبقه بندی شده

بخش114. روش اول: محاسبه واریانس با استفاده از روش مستقیم

بخش115. روش دوم: محاسبه واریانس با استفاده از میانگین فرضی یا روش مستقیم

بخش116. انحراف استاندارد (معیار)

بخش117. محاسبه انحراف استاندارد با استفاده از اعداد خام

بخش118. محاسبه انحراف استاندارد با استفاده از توزیع فراوانی

بخش119. مفروضه های ضریب همبستگی پیرسون

بخش120. همبستگی سهمی یا جزئی یا تفکیکی (partial correlation)

بخش121. نمودار پراکندگی

بخش122. متغیرها و خطا

بخش123. فرضیات

بخش124. روش های رگرسیونی

بخش125. رگرسیون

بخش126. پایه های نظری و معادله های رگرسیونی

بخش127. دقت نمره پیش بینی شده و معادله های رگرسیونی تا چه حد است؟

بخش128. جزئیات بیشتر در خصوص تحلیل رگرسیون چندگانه (تحلیل همبستگی چندگانه)

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات نمای علم

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
محمدرضا

کتابی بسیار طولانی و کاربردی شامل ۱۲۸ بخش است و به کسانی که به ریاضی علاقه دارند مطالعه این کتاب را توصیه میکنم.

1400-10-25

برچسب ها