×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
آموزش کاربردی ArcGIS در مدل سازی صنعت نفت

دانلود کتاب آموزش کاربردی ArcGIS در مدل سازی صنعت نفت

آموزش کاربردی ArcGIS در مدل سازی صنعت نفت
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : آموزش کاربردی ArcGIS در مدل سازی صنعت نفت

نویسندگان : امیر درج, محمدصادق مطلبی, محمدامین دانشفر

ناشر : ماهواره

تعداد صفحات : 444 صفحه

شابک : 978-622-266-014-7

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 910/0285

دسته بندی : کتابهای دانشگاهی, مهندسی صنایع, تاسیسات و کارگاه, شیمی, جغرافیا و زمین شناسی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 95000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 20000 تومان

فهرست مطالب

فصل  کلیات و مفاهیم GIS    
 مقدمه    
 تاریخچه تحول GIS      
 تعاریف از GIS     
 اجزاء تشکیل دهنده GIS      
 قابلیت¬های GIS    
 سازماندهی داده ها    
 تصور و تجسم    
 پرسش مکانی    
 ترکیب لایه های مکانی    
 تجزیه و تحلیل های مکانی    
 پیش بینی     
 مراحل ايجاد سامانه اطلاعات مكاني    
 مؤلفــه ورودي    
 مديريـت داده ها     
 تجزيه و تحليل و پـردازش داده ها    
 خروجي داده هـا    
 مدل های داده در GIS     
 ساختار برداري    
 ساختار رستري    
 انواع فرمتهاي رستر    
 نمايش عوارض رستري بر روي سطح زمين    
 پيکسل يا سلول    
 باندها    
 مفاهیم نقشه    
 تعریف نقشه    
 مقیاس نقشه    
 دستگاه مختصات جغرافيايي    
 عرض جغرافيايي    
 طول جغرافيايي    
 توانایی تشخیص سیستم های مختصاتی    
آشنایی با مفاهیم اصولی    
 محاسبات جغرافیایی    
 پارامترهای مشخصه زمین    
 اسفروئید    
 دیتوم    
 انواع سيستم‌‌هاي تصوير     
 سيستم‌‌هاي تصوير استوانه‌اي    
 سيستم تصوير مخروطي    
 سيستم تصوير مستوي     
فصل  کاربرد GIS در صنعت نفت و گاز    
 مقدمه    
کاربردهای GIS در صنعت خط لوله نفت و گاز    
 مديريـت و برنامه ريـزي     
 اكتشـاف     
 توليد    
 مسايلHSE    
 مسـايل حقوقـي    
 مديريـت زميـن     
 مسـيريابي، تحويـل و توزيـع     
 مكان يابي براي احداث جايگاه هاي جديد سوخت رساني    
 ضرورت طرح GIS در صنعت نفت     
 کاربرد GIS در صنعت خط لوله    
 کاربرد GIS برای طراحی مسیر خط لوله و ساخت آن    
 طراحی حریم خط لوله (ROW) با استفاده از GIS    
 کاربرد GIS در بررسی اثرات زیست محیطی    
 نقش GIS در حفظ و نگهداری از خطوط لوله    
 تهیه گزارش از وضعیت خط لوله بوسیله GIS    
فصل  اصول و مفاهیم مسیریابی در GIS    
 مقدمه     
 مدلسازي شبکه     
 مسـیریـابی در سیسـتم هـاي اطلاعـات مکـانی شبکه اي    
 ایجاد سطح هزینه یا اصطکاك    
 ایجاد سطح هزینه تجمعی    
 طراحی مسیري با کـمتـرین هزینـه    
 الگوریتم های کوتاهترین مسیر    
 مدلسازی شبکه    
 مدل سازی شبکه در سیستم های اطلاعات مکانی برداری    
 مسیریابی در سیستمهای اطلاعات مکانی برداری    
فصل  مدل¬های تلفیق داده¬های مکانی در GIS    
 مقدمه     
 –  مراحل فرآیند مکان یابی با استفاده از GIS    
 شناخت    
 تعیین داده ها و پارامترهای موثر    
 بررسی ویژگی های محدوده مطالعاتی     
 جمع آوری و آماده سازی داده ها    
 تهیه نقشه ها    
 وزن دهی به نقشه ها    
 تلفيق نقشه¬ها    
 نقشه های نهایی    
 جمع آوری و آماده سازی داده ها    
 قطعی    
 زمین آمار    
 تولید مدل    
  مدل DEM    
  مدل TIN    
 مدل Terrain    
 مزایای Terrain    
 ایجاد نقشه    
 نقشه خطوط تراز (Contour)    
  نقشه شيب (Slope)     
 جهت شيب(Aspect)     
  سايه روشن (Hillshade)    
 روش های فضایی مکان یابی (GIS)    
 نقشه های دو دویی     
  نقشه های چند لایه ای    
 مدل منطق بولين    
  منطق فازي    
 شبکه‌هاي عصبي مصنوعي    
 فرايند تحليل سلسله مراتبي    
 فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)      
فصل  آنالیز سطح زمین    
 مقدمه    
 پردازش داده های رستری    
 محاسبه شيب    
 محاسبه جهت شيب    
  سايه روشن (Hillshed)    
 نقشه حریم    
 فاصله اقليدستي در GIS    
 کلاس بندي نقشه     
 تبديل مدل داده در GIS    
 تبديل مدل داده رستري به مدل داده برداري    
 تبديل مدل داده برداري به مدل داده رستري    
 کار با داده اکسل در GIS

 درون يابي در GIS    
 زمين مرجع كردن Georeferencing))    
 ژئورفرنس كردن نقشه به روش جغرافيایی    
 تبديل سيستم مختصات به متريک و برعکس    
 عملیات موزائيک کردن در GIS    
 ساخت يک فايل Geodatabase     
 ساخت موزائيک تصوير    
 اضافه کردن تصاوير به موزائيک    
 بريدن لایه رستری    
فصل  مدل¬سازی خطوط انتقال نیرو    
 منطق فازی در مسیریابی بهینه انتقال نیرو    
 تعيين ضريب اهميت شاخصه‌ها    
 تعريف عضويت فازي عوامل     
عضویت فازی شيب     
عضویت فازی ارتفاع     
عضویت فازی فاصله از رودخانه    
عضویت فازی دسترسي به شبکه ارتباطي    
عضویت فازی زمين شناسي (جنس خاک)    
عضویت فازی کاربري اراضي (تصوير ماهواره اي)    
عضویت فازی فاصله از خطوط گسل    
عضویت فازی فاصله از مراکز جمعیتی    
 ترکيب و همپوشاني لايه‌هاي فازي    
 ایجاد سطح هزینه    
  مسیر بهینه خطوط انتقال    
 تبديل مسیر بهینه به مدل داده برداري    
  ایجاد پروفیل طولی از مسیر بهینه    
 شبکه های عصبی در مسیریابی بهینه انتقال نیرو    
 آماده سازی داده ها در GIS    
 پردازش داده ها در متلب    
 تبدیل داده های شبکه عصبی به لایه رستری    
 ایجاد سطح هزینه    
 مسیر بهینه خطوط انتقال    
  تبديل مسیر بهینه به مدل داده برداري    
  ایجاد پروفیل طولی از مسیر بهینه    
 مدل تحليل سلسله مراتبي در مسیریابی خطوط انتقال نیرو    
 استاندار سازي عوامل تأثير گذار در مدلسازی     
عامل ارتفاع     
شبکه ارتباطي    
فاصله از مراکز جمعیتی    
زمين شناسي    
فاصله از اراضي آبي    
خطوط گسل    
پوشش اراضی زمین    
  مقايسه زوجي معيارها    
 همپوشاني لایه ها    
 ایجاد سطح هزینه    
 مسیر بهینه خطوط انتقال    
 تبديل مسیر بهینه به مدل داده برداري    
 ایجاد پروفیل طولی از مسیر بهینه    
فصل  مکان¬گزینی دفع پسمانده¬ها    
 دفع پسمانده ها با مدل تحلیل شبکه    
 مقايسه زوجي معيارها با مدل تحلیل شبکه    
تشکیل ابر ماتریس غیر وزنی    
ابر ماتریس وزنی    
تشکیل ابر ماتریس حد    
تعیین اوزان نهایی شاخصه‌های    
 استاندار سازي عوامل تأثير گذار در مدلسازی     
شبکه ارتباطي    
فاصله از مراکز روستای    
فاصله از مراکز شهری    
فاصله از آبهای سطحی    
فاصله از چشمه ها    
خطوط گسل    
زمین شناسی    
پوشش اراضی زمین    
مراکز صنعتی    
خطوط انتقال نیرو    
مراکز نفت و گاز    
 همپوشاني لایه ها    
  کلاس بندی نقشه همپوشانی    
 محاسبه مساحت ارزش پیکسل ها    
 دفع پسمانده ها با مدل بولين    
 استاندار سازي عوامل تأثير گذار در مدلسازی     
شيب     
شبکه ارتباطي    
فاصله از مراکز روستایی    
فاصله از مراکز شهری    
فاصله از آبهای سطحی    
فاصله از چشمه ها    
خطوط گسل    
زمین شناسی    
پوشش اراضی زمین    
مراکز صنعتی    
خطوط انتقال نیرو    
مراکز نفت و گاز    
 همپوشانی لایه ها    
فصل  مکان¬گزینی پالایشگاه و استخراج نفت     
 مقايسه زوجي معيارها    
 استاندار سازي عوامل تأثير گذار در مدلسازی     
شيب     
شبکه ارتباطي    
فاصله از مراکز روستای    
فاصله از مراکز شهری    
فاصله از اراضي آبي    
خطوط گسل    
پوشش اراضی زمین    
مراکز صنعتی    
خطوط انتقال نیرو    
مراکز نفت و گاز    
  همپوشانی لایه ها    
فصل  ریسک خطوط انتقال نیرو    
 تعيين ضريب اهميت شاخصه‌ها    
 استاندار سازي عوامل تأثير گذار در مدلسازی     
شیب    
فاصله از رودخانه    
دسترسي به شبکه ارتباطي    
کاربري اراضي (تصوير ماهواره اي)    
فاصله از خطوط گسل    
فاصله از مراکز جمعیتی    
 ترکيب و همپوشاني لايه‌هاي فازي    
 همپوشاني گاما    
  همپوشاني با مقدار گاما /    
  همپوشاني با مقدار گاما /     
 همپوشاني با مقدار گاما /     
 محاسبه ریسک خطوط انتقال نیرو    
فصل  مکان گزینی صنایع پتروشیمی    
 استاندار سازي عوامل تأثير گذار در مدلسازی     
شيب شهر     
عامل ارتفاع     
شبکه ارتباطي    
فاصله از مراکز جمعیتی    
فاصله از اراضي آبي    
خطوط گسل    
پوشش اراضی زمین    
مراکز صنعتی    
مراکز نفت و گاز    
 مقايسه زوجي معيارها    
 همپوشاني لایه ها    
کلاس بندی نقشه همپوشانی    
 محاسبه مساحت ارزش پیکسل ها    
نتیجه گیری    
منابع و مأخذ     

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات ماهواره

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
احمدی

خیلی خوبه

1400-09-06

برچسب ها