×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
آشنایی با ساختار فضایی وآسیب شناسی با رویکرد مرمتی و طرح پیشنهادی احیاء کاروانسرای زعفرانیه سبزوار

دانلود کتاب آشنایی با ساختار فضایی وآسیب شناسی با رویکرد مرمتی و طرح پیشنهادی احیاء کاروانسرای زعفرانیه سبزوار

آشنایی با ساختار فضایی وآسیب شناسی با رویکرد مرمتی و طرح پیشنهادی احیاء کاروانسرای زعفرانیه سبزوار
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : آشنایی با ساختار فضایی وآسیب شناسی با رویکرد مرمتی و طرح پیشنهادی احیاء کاروانسرای زعفرانیه سبزوار

نویسنده : سحر محرمی

ناشر : جامی

تعداد صفحات : 183 صفحه

شابک : 978-600-396-081-7

تاریخ انتشار : 1398

رده بندی دیویی : 728/50955

دسته بندی : علوم اجتماعی، فرهنگ و سبک زندگی, معماری, هنرهای تجسمی, طراحی و نقاشی, علوم گردشگری و جهانگردی

نوع کتاب : PDF

قیمت نسخه الکترونیک : 30000 تومان

فهرست مطالب

پیشگفتار  
فصل اول  
موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار  
پیدایش سبزوار  
موقعیت جغرافیایی سبزوار  
سبزوار بر سر راه جاده ابریشم  
"وجه تسمیه" شهر  
سبزوار در دوران اسلامی
سبزوار در زمان صفویه و افشاریه  
سبزوار در دوره قاجاریه  
سبزوار در سدههاي اخیر  
جغرافیاي شهري  
برج و بارو و ارگ سبزوار
توصیف کلی شهر سبزوار (از گذشته تا به امروز)  
شرق شهر  
جنوب شهر  
غرب شهر  
شمال شهر  
مرکز شهر  
جغرافیاي طبیعی سبزوار  
پستی و بلندي  
پوشش گیاهی سبزوار  
ویژگیهاي اقلیمی و بافت سنتی سبزوار  
فصل دوم  
مبانی نظري معماري کاروانسرا  
کاروانسرا  
سرپناه در سفر  
کاروانسرا در دوره اسلامی  
انواع کاروانسراها  
کاروانسرا در ادبیات ایران  
کاروانسرا از منظر دیگر  
راه در دوره هخامنشی  
راهها به شرح دمرگان  
چگونگی اقامتگاهها در دوران قبل از اسلام  
چگونگی اقامتگاهها پس از اسلام  
اقامتگاههاي دوره حکومت اسلامی (اعراب)  
کاروانسراهاي جاده ابریشم  
معماري انواع کاروانسراها  
تقسیمبندي کاروانسراهاي ایرانی  
الف) کاروانسراهاي کاملاً پوشیده مناطق کوهستانی  
ب) کاروانسراهاي کرانههاي پست خلیجفارس  
ج) کاروانسراهاي حیاط دار مرکزي ایران که این گروه از نظر طرح به گروههاي گوناگون
تقسیم میشود  
عملکرد کاروانسرا  
ریشهشناسی  
ریشههاي معماري  
بررسیهاي کلی  
کاروانسراها در ایران  
کاروانسراهاي سلجوقی در آناتولی  
کاروانسراهاي ایرانی دوره ایلخانی  
کاروانسراهاي دوره صفوي  
کاروانسراها بعد از دوران صفویه  
نام کاروانسرا  
تاریخ ساخت کاروانسراها در ایران  
ویژگیهاي کاروانسراها  
فصل سوم  
شناخت کاروانسراي زعفرانیه  
کاروانسراي زعفرانیه  
تاریخچه ساخت کاروانسراي زعفرانیه  
بررسی فضاها  
ورودي  
حیاط مرکزي  
طاق نماهاي جبهه ورودي  
ایوانچهها و حجرات  
اسطبل ها (شترخان)  
برج ها  
فضاي هشتی  
فضاي فرواره  
عناصر کالبدي بنا  
عناصر کالبدي اصلی  
پی  
جزرها  
ترکیب عناصر سازه اي و ساختاري کاروانسراي زعفرانیه  
قوس ها
عناصر کالبدي فرعی  
نورگیرها  
ناودان  
اخیه  
بخاري  
تزئینات کاروانسراي زعفرانیه
فصل چهارم  
آسیب شناسی کاروانسراي زعفرانیه  
تعیین و تفکیک آسیبها در کاروانسراي زعفرانیه  
آسیب هاي فرسایشی  
آسیب هاي ساختاري  
عوامل موثر در تخریب کاروانسراي زعفرانیه  
عوامل طبیعی  
فصل پنجم  
طرح مرمت و احیاي کاروانسراي زعفرانیه  
مبانی نظري مرمت
نظریه پردازان (کامیلو بویی تو)  
سبکهاي مرمتی
پاکسازي جامع سبکی -مرمت  
مرمت پاکسازي سبکی  
روش مرمت جامع  
لیست اقدامات مرمتی کاروانسراي زعفرانیه  
تعیین اهداف و اقدامات لازم قبل از مرمت کاروانسراي زعفرانیه
سامان دهی مسیرها  
جزئیات کانال دفع رطوبت در اصطبل ها به همراه کف سازي سکوها  
استحکام بخشی و تقویت پی  
براي درمان و رفع خطر پی در کاروانسراي زعفرانیه عملیات زیر پیشنهاد میگردد  
جزئیات استحکامبخشی پی  
استحکامبخشی و تقویت عناصر عمودي  
جزئیات عایقکاري کلی بام
اجراي ناکش یا گربهرو  
طرح احیا و تغییر کاربري  
طرح احیا کاروانسراي زعفرانیه( اعطاي عملکرد جدید به بنا)  
مبانی و پیش خواسته هاي فکري مورد نظر، در طرح احیاي کاروانسراي زعفرانیه
انتخاب استراتژي احیا با هدف حفظ ارزش ها  
اقدامات لازم براي احیاء  
تعیین اهداف ارزشی اثر  
تعیین اهداف تاریخی  
تعیین اهداف معماري  
تعیین اهداف اقتصادي  
امکان سنجی احیاء  
احیاي کاروانسراي زعفرانیه به عنوان مجموعه اقامتی – تجاري  
منابع و مآخذ

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها