×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
تاثیر مدیریت پایدار چرخه عمر بر نوآوری

دانلود کتاب تاثیر مدیریت پایدار چرخه عمر بر نوآوری

تاثیر مدیریت پایدار چرخه عمر بر نوآوری
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : تاثیر مدیریت پایدار چرخه عمر بر نوآوری

نویسنده : نسترن افروزه

ناشر : رهام اندیشه

تعداد صفحات : 185 صفحه

شابک : 978-622-264064-4

تاریخ انتشار : 1400

رده بندی دیویی : 658/5

دسته بندی : مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 75000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 21400 تومان


معرفی کتاب

"تاثیر مدیریت پایدار چرخه عمر بر نوآوری"
کتاب فوق اثری از نسترن افرازه می باشد که توسط نشر رهام اندیشه منتشر شده است.
نوآوری کلید موفقیت در دنیای امروز است. در عصر کنونی و به دلیل یکپارچه شدن تجارت ها در سطح جهان، کسب و کار و ایده ای موفق می شود که از نوآوری لازم برخوردار باشد. ولی سوال اساسی این است که چگونه می توان به نوآوری دست پیدا کرد و چه مواردی بر چرخه آن موثر است.
 در این کتاب هم با مفهوم نوآوری آشنا می شوید و هم با تاثیر مدیریت در این عرصه.  این کتاب در واقع پژوهشی است در زمینه مدیریت پایدار چرخه عمر و تاثیر آن بر نوآوری که با ارائه داده های بدست آمده ، تحلیل آنها، بررسی آزمون ها و نظریات معتبر و در نهایت نتیجه گیری بخوبی به تبیین موضوع پرداخته است.

فهرست مطالب

فهرست مطالب
فصل اول:
کلیات
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۵ سؤالهای پژوهش
۱-۶ فرضیه های پژوهش
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش
۱-۸ روش انجام پژوهش
۱-۹ متغیرهای پژوهش
۱-۱۰ قلمرو پژوهش
۱-۱۰-۱ قلمرو موضوعی
۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی
۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی
۱-۱۱ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
فصل دوم:
ادبیات موضوع
۲-۱ مقدمه
بخش اول:
مدیریت چرخه عمر پایدار
۲-۲-۱ توسعه محصول جدید
۲-۲-۲ توسعه محصول پایدار
۲-۲-۲-۱ مفهوم پایداری
۲-۲-۲-۲ محدوده پایداری
۲-۲-۲-۳ مدیریت پایداری
۲-۲-۳ مدیریت چرخه عمر محصول
۲-۲-۴ پایداری در کسب و کار و توسعه محصول جدید
۲-۲-۵ رابطه توسعه محصول پایدار و چرخه عمر
۲-۲-۶ توسعه محصول جدید پایدار متمرکز بر چرخه عمر
بخش دوم:
نوآوری و انواع آن
۲-۳-۱ نوآوری و مفاهیم آن
۲-۳-۲ نوآوری صنعتی
۲-۳-۳ طبقه بندی نوآوری
۲-۳-۴ نوآوری محصول و فرایند
۲-۳-۴-۱ نوآوری محصول و انواع راهبردهای آن
۲-۳-۴-۲ نوآوری فرآیند و انواع راهبردهای آن
۲-۳-۵ نوآوری پایدار
۲-۳-۶ تولید و مصرف پایدار از طریق نوآوری
بخش سوم:
بسته بندی سبز
۲-۴-۱ تعریف بسته بندی سبز
۲-۴-۲ پارادایم سبز
۲-۴-۳ پاسخ مصرف کننده به بسته بندی پایدار
۲-۴-۴ بسته بندی پایدار به مثابه مسئله ای اجتماعی
بخش چهارم:
پیشینه پژوهش
۲-۵-۱ پژوهشهای خارجی
۲-۵-۱-۱ مطالعه استینس و همکاران
۲-۵-۱-۲ مطالعه جیمیلین و همکاران
۲-۵-۱-۳ مطالعه استوارت و همکاران
۲-۵-۱-۴ مطالعه سوکی
۲-۵-۱-۵ مطالعه گوان و همکاران
۲-۵-۱-۶ مطالعه عبدالمجید و همکاران
۲-۵-۱-۷ مطالعه آریفین و همکاران
۲-۵ -۲ پژوهشهای داخلی
۲-۵-۲-۱ مطالعه صباغی و همکاران
۲-۵-۲-۲ مطالعه جمالی و همکاران
۲-۵-۲-۳ مطالعه رضوانی و ساداتی
۲-۵-۲-۴ مطالعه ایران دوست و سیران محمدی
۲-۵-۲-۵ مطالعه رمضانی و مهدلو
۲-۵-۳ توسعه مدل مفهومی پژوهش
فصل سوم:
روش شناسی
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۲-۱ برحسب هدف
۳-۲-۲ برحسب ماهیت نحوه گردآوری دادهها
۳-۲-۳ برحسب قطعیت دادهها
۳-۳ جامعه و نمونۀ آماری
۳-۳-۱ جامعۀ آماری
۳-۳-۲ نمونه آماری و روش نمونه گیری
۳-۴ روش های گردآوری داده ها
۳-۵ روایی و پایایی ابزار
۳-۵-۱ روایی ابزار
۳-۵-۲ پایایی ابزار
۳-۶ قلمرو تحقیق    119
۳-۶-۱ قلمرو موضوعی
۳-۶-۲ قلمرو زمانی
۳-۶-۳ قلمرو مکانی
۳-۷ الگوی تحقیق
۳-۸ روش های تجزیه و تحلیل دادهها
۳-۸-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
۳-۸-۲ روش حداقل مربعات جزئی برای آزمون مدل
۳-۸-۳ آزمون دو جملهای
۳-۸-۴ آزمون کروسکال والیس
فصل چهارم:
تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲ تحلیل و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق
۴-۲-۱ ترکیب پاسخگویان از حیث جنسیت
۴-۲-۲ ترکیب پاسخگویان از حیث سن
۴-۲-۳ ترکیب پاسخگویان از حیث میزان تحصیلات
۴-۲-۴ ترکیب پاسخگویان از حیث سابقه شغلی
۴-۲-۵ ترکیب پاسخگویان از حیث حوزه فعالیت
۲-۴-۶ وضعیت توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
۷-۲-۴ بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
۳-۴ آزمون مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق
۳-۴-۱ آزمون مدل بیرونی پی ال اس
۴-۳-۲ آزمون مدل درونی
۴-۳-۳ استنباط نتایج فرضیات
۴-۳-۴ ضریب تبیین متغیرهای وابسته
۴-۴ آزمون های تکمیلی
۴-۴-۱ بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
۲-۴-۴ مقایسه وضعیت متغیرها در حوزه های مختلف فعالیت
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۳ تحلیل یافته ها
منابع

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات رهام اندیشه

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها