دانلود کتاب صوتی 25 راه غلبه بر دل های مردم نوشته جان سی ماکسول,لس پروت از انتشارات جیحون. این را با 1سوم قیمت نسخه چاپی در اپلیکیشن کتابخوان کتابچین بخوانید.
با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات

فهرست

نام کتاب صوتی : 25 راه غلبه بر دل های مردم

نویسندگان: جان سی ماکسول, لس پروت

ناشر صوتی: جیحون

ناشر : بخشایش

مریم تقدیسی

مترجم: مریم تقدیسی

هوتن شاطری پور

گوینده: هوتن شاطری پور

دسته بندی: خانواده و روابط اجتماعی, کتابهای روانشناسی, موفقیت و روانشناسی صوتی

خانواده و روابط اجتماعی" کتابهای روانشناسی" موفقیت و روانشناسی صوتی"

نوع کتاب: صوتی

قیمت نسخه الکترونیک: 15000 تومان


معرفی کتاب

فهرست مطالب
# عنوان زمان
1 شناسنامه 00:01:09
2 عناوین موجود در کتاب صوتی 00:01:39
3 بزرگترین لذت زندگی-نوشته ی جان سی.مکسول 00:06:34
4 چه خوب شد که تو را شناختم-نوشته ی لس پروت 00:07:38
5 با خودتان شروع کنید 00:18:00
6 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:02:15
7 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:20
8 قانون سی ثانیه را تمرین کنید 00:04:19
9 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:08:09
10 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:47
11 10-بگذارید مردم بدانند به آن ها نیاز دارید 00:04:57
12 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:08:48
13 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:43
14 خاطره ای خلق کنید و اکثر اوقات از آن یاد کنید 00:03:35
15 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:11:16
16 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:27
17 از مردم جلوی دیگران تعریف کنید 00:05:16
18 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:08:24
19 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:16
20 به دیگران وجهه ای بدهید تا مطابق آن رفتار کنند 00:04:09
21 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:53
22 لس...شما هم این روش را در زندگی‌تان عملی کنید 00:01:54
23 در زمان مناسب کلمات مناسب بگویید 00:04:11
24 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:34
25 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:31
26 دیگران را تشویق کنید رویاهایشان را عملی کنند 00:05:03
27 جان...یک دقیقه مشاوره بامکسول 00:08:17
28 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:37
29 دیگران را هم به حساب بیاورید 00:04:14
30 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:09:15
31 لس...شما هم این روش را در زندگی‌تان عملی کنید 00:01:29
32 بهترین‌های خود را عرضه کنید 00:03:41
33 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:34
34 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:45
35 رازی را باکسی در میان بگذارید 00:04:37
36 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:18
37 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:47
38 معدن نیات خوب را در دیگران کشف کنید 00:04:28
39 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:00
40 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:02:04
41 فقط خودتان را نبینید 00:04:17
42 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:19
43 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:35
44 کاری را گه دیگران نمی توانند برای خودشان انجام دهند،برای شان انجام دهید 00:05:10
45 جان...یک دقیقه مشاوره یا مکسول 00:09:13
46 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:40
47 با دل تان گوش کنید 00:04:13
48 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:08:26
49 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:40
50 49-کلید قلب شان را پیدا کنید 00:03:34
51 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:09:13
52 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:40
53 در کمک کردن پیشقدم باشید 00:03:15
54 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:10:03
55 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:24
56 بر ارزش افراد بیفزایید 00:04:06
57 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:41
58 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:25
59 داستان زندگی مردم را به خاطر بسپارید 00:03:45
60 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:08:15
61 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:30
62 یک داستان خوب تعریف کنیدر 00:04:23
63 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:52
64 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:38
65 بدون قید و شرط ببخشید 00:04:08
66 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:08:54
67 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:32
68 نام پستچی تان را یاد بگیرید 00:03:01
69 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:08:22
70 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:45
71 به نقاط قوت افراد اشاره کنید 00:03:55
72 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:08:07
73 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:20
74 نامه های تشویق آمیز بنویسید 00:05:45
75 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:09:28
76 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:01:36
77 به مردم کمک کنید موفق شوند 00:09:22
78 جان...یک دقیقه مشاوره با مکسول 00:07:41
79 لس...شما هم این روش را در زندگی تان عملی کنید 00:02:51
80 کلمات پایانی جان 00:03:08

کتاب های دیگری از مترجم مریم تقدیسی

نظرات کاربران

راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

Captcha
پاک کردن

برچسب ها