×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
محمد بن اسماعیل بخاری و اهل بیت

دانلود کتاب محمد بن اسماعیل بخاری و اهل بیت

محمد بن اسماعیل بخاری و اهل بیت
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : محمد بن اسماعیل بخاری و اهل بیت

نویسنده : حسن بلقان آبادی

ناشر : برگ فردوس

تعداد صفحات : 360 صفحه

شابک : 978-600-6379-35-7

تاریخ انتشار : 1396

رده بندی دیویی : 2924/297

دسته بندی : تاریخ اسلام, مشاهیر و بزرگان, کتابهای اسلامی

نوع کتاب : Epub

قیمت نسخه الکترونیک : 30700 تومان

فهرست مطالب

مقدمه حضرت آيتالله نجمالدين طبسی     
 مقدمه مؤلف        
 بخش اول: مفاهيم، مبانی و کليات بحث     
 فصل اول: معرفی بخاری و آثارش     
خلاصهای از شرح حال بخاری       
مهمترين اساتید بخاری       
مهمترين شاگردان بخاری       
جايگاه بخاری نزد اهل سنت       
كتابهای بخاری      
                       » الجامع الصحیح معروف به صحیح بخاری « كتاب
جايگاه صحیح بخاری نزد اهل سنت     
تعداد روايات صحیح بخاری       
تعداد مشايخ بخاری در كتاب صحیحش     
انگیزه بخاری از نوشتن كتاب صحیح     » الجامع الصحیح « چند نکته درباره كتاب
نکته اول: آيا بخاری همه روايات صحیح را جمعآوری كرده است؟   
نکته دوم: انگیزه بخاری از نوشتن كتاب صحیحش چیست؟   ۰
نکته سوم: آيا همه روايات صحیح بخاری صحیح است؟   ۰
نکته چهارم: جواز نقل به معنی و تقطیع احاديث و تصرف در الفاظ روايات  » التاريخ الکبیر « كتاب » الکنی « كتاب » التاريخ الصغیر « كتاب » خلق أفعال العباد « كتاب » الضعفاء الصغیر « كتاب » الأدب المفرد « كتاب
وفات بخاری        فصل دوم: حب و بغض حضرت علی و اهلبيت    
ماجرای اول          
ماجرای دوم         
ماجرای سوم         
 فصل سوم: اهل بيت به چه کسانی اطلاق میشود؟     
 فصل چهارم: نصب و ناصبی       
نصب در لغت        
نتیجه و جمعبندی      
نصب و ناصبی در روايات      
جمعبندی روايات       
نصب و ناصبی در اصطلاح      
نصب و ناصبی در سخنان علمای شیعه     
 محمد بن اسماعیل بخاری و اهلبیت
شیخ صدوق         
شیخ طوسی          
نجمالدين جعفر بن حسن معروف به محقق حلی    
حسن بن يوسف بن مطهر معروف به علامه حلی    ۰
مقداد بن عبدالله سیوری       ۰
شهید ثانی          
مقدس اردبیلی         
محمد بن علی موسوی عاملی صاحب مدارك    
علامه محمدتقی مجلسی       
فیض كاشانی         
علامه محمدباقر مجلسی       
سید نعمتالله جزائری      
سید محمد كلانتر      
جزائری          
شیخ يوسف بحرانی       
شیخ جعفر كاشف الغطاء       
صاحب رياض         
مولی احمد بن محمدمهدی نراقی       
صاحب جواهر         
شیخ انصاری         ۰
سید ابوالحسن اصفهانی       
محمدتقی آملی         
سید مصطفی خمینی       
سید ابوالقاسم خوئی       
سیدمحمدرضا گلپايگانی       
سیدعبدالاعلی سبزواری       
میرزا جواد تبريزی       
سید علی سیستانی       
نصب و ناصبی در سخنان علمای اهل سنت     
علی بن حسین مسعودی       
حاكم حسکانی از اعلام قرن پنجم هجری قمری    
ابنعبدالبر قرطبی       
زمخشری          
ابنتیمیه          
محمد بن احمد ذهبی       
ابنكثیر دمشقی شامی      
ابنحجر عسقلانی       
بدرالدين عینی         
آلوسی          
شعیب الارنؤوط         
                                     » البداية و النهاية « محققین كتاب
جمعبندی         
گروه اول          
گروه دوم          
گروه سوم      
دو سؤال مهم و پاسخ آن     
 محمد بن اسماعیل بخاری و اهلبیت
سؤال اول      
سؤال دوم     
علائم و نشانهها و معیارهای نصب و ناصبی     
 فصل پنجم: حکم شتم، سب و لعن خلفا و صحابه نزد اهل سنت   
سب صحابه از نگاه راويان حديث   
سب صحابه و فتاوای فقها و علما       
سب صحابه و برخورد حاكمان       
راويان متهم به سب صحابه       
خلاصه و نتيجه بخش اول       
 بخش دوم: محمد بن اسماعيل بخاری و اهلبيت   
 فصل اول: برخورد بخاری با اهلبيت ، روايات فضائل و محبان آنان   
 گفتار اول: کمتوجهی و بیتوجهی نسبت به روايات اهلبيت   
بخاری و حضرت علی، حضرت فاطمه و امام حسن  
بخاری و امام حسین      
بخاری و امام سجاد       
بخاری و امام باقر       
بخاری و امام صادق       
بخاری و ساير امامان       ۰
نتیجه بحث         ۰
 گفتار دوم: کمتوجهی نسبت به روايات دوستان و محبان اهلبيت   
عامر بن واثله لیثی       
محمد بن ابیبکر       
راويان متهم شده به تشیع       
چرا بخاری از برخی راويان محب اهلبیت روايت نقل كرده است؟   
نتیجه بحث         ۰
 گفتار سوم: کمتوجهی و بیتوجهی به روايات فضائل اهلبيت   
بخاری و آيه مباهله       
بخاری و آيه مودت       
بخاری و آيه تطهیر       
بخاری و حديث غدير       
بخاری و حديث ثقلین      
              » لايحبّك إلا مؤمنٌ و لايبغضك إلا منافقٌ « بخاری و حديث
بخاری و حديث طیر      ۶
» لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله و رسولَه و يحبّهه الله و رسهول ه « بخاری و حديث
                                                            
   » أنا مدينة العلم و عليٌ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب « بخاری و حديث
                      » سدّوا هذه الأبواب إلا باب علي « بخاری و حديث
بخاری و حديث سفینه       
نتیجه بحث         
 گفتار چهارم: نقل روايات با هدف تنقيص و تعييب اهلبيت   
خواستگاری حضرت علی از دختر ابوجهل     
تنبلی و سستی حضرت علی و حضرت فاطمه نسبت به نماز   
شرابخواری حضرت حمزه و درگیری او با حضرت علی   
ترويج نظريه تثلیث خلفا       
روايت عبدالله بن عمر       
بررسی و نقد سخن عبدالله بن عمر      
 محمد بن اسماعیل بخاری و اهلبیت
توجیه و تأويل سخن عبدالله بن عمر      
توجیه اول و نقد آن       
توجیه دوم و نقد آن       
روايت محمد حنفیه       
بررسی و نقد روايت محمد حنفیه      
تنقیص حضرت ابوطالب و فرزندان ايشان     
نظر سفیان بن عیینه درباره حضرت ابوطالب     
نتیجه بحث         
 فصل دوم: نحوه تعامل و برخورد بخاری با دشمنان اهلبيت   
 گفتار اول: مسافرت به مراکز معروف به نصب     
بصره         ۰
حمص         ۰
دمشق و شام         ۰
كشته شدن نسائی توسط شامیان       ۰
كشته شدن محمد بن يوسف گنجی توسط شامیان    ۰
مدينه و مکه         ۰
مصر         
نتیجه بحث         
 گفتار دوم: توثيق خوارج و نواصب و نقل روايت از آنان   
بخاری و راويان ناصبی       
موضعگیری برخی علمای اهل سنت     
اعتراض ابوالعرب       
اعتراض بشار عواد       
اعتراض محمد بن عبدالله موصلی      ۶
انتقاد محمد زاهد كوثری       ۶
چند سؤال بیپاسخ       
نتیجه بحث         
 گفتار سوم: مخفی کردن مطاعن و معايب دشمنان اهلبيت   
                 » يوم الخمیس « مخفی كردن نام عمر بن خطاب در ماجرای۰
سرپوش گذاشتن بر جهل عمر بن خطاب و مخفی كردن فتوای او  
مخفی كردن و حذف نظر حضرت علی درباره ابوبکر و عمر  
مخفی كردن نام سمره بن جندب      
سانسور و حذف ماجرای شرابخواری قدامه بن مظعون    
سرپوش گذاشتن بر سب و لعن حضرت علی توسط مروان بن حکم  ۶
سرپوش گذاشتن بر نصب و دشمنی حريز بن عثمان با حضرت علی  
نتیجه بحث        
 گفتار چهارم: ارتباط بخاری با متوکل عباسی و احمد بن حنبل   
متوكل عباسی        
شهوترانی متوكل عباسی       
ظلمها و جنايات متوكل در حق اهلبیت و شیعیان   
ظلمها و جنايات كارگزار متوكل در حق اهلبیت   
احمد بن حنبل        
احمد بن حنبل و حضرت علی      
احمد بن حنبل و شیعیان       ۰
احمد بن حنبل و حمايت از معاويه      ۰
احمد بن حنبل و لعن نکردن يزيد      
محمد بن اسماعیل بخاری و اهلبیت
احمد بن حنبل و توثیق نواصب و نقل روايت از آنان    
احمد بن حنبل و ارتباط با متوكل      
ارتباط بخاری با احمد بن حنبل       
 خاتمه و نتيجهگيری       
علی بن يونس عاملی      
علامه محمدتقی مجلسی       
علامه محمدتقی شوشتری       
مطلب اول          
مطلب دوم         
 کتابنامه       

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات برگ فردوس

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
ام ابوبـکر????

عالی بود

1401-12-09

Mohammad Zaman Muradi

واقعا عالی است

1401-08-02

برچسب ها