×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز
×
توجـه
برای استفاده از نسخه آی او اس به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را به خاطر نمی آورید؟" کلیک کنید.
دانلود از اپ استور

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
مددکاری اجتماعی و خشونت خانوادگی

دانلود کتاب مددکاری اجتماعی و خشونت خانوادگی

مددکاری اجتماعی و خشونت خانوادگی
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : مددکاری اجتماعی و خشونت خانوادگی

نویسنده : جان سی. مک لنن

ناشر : رسانه تخصصی

مترجمان : ایوب اسلامیان, فریبا درخشان نیا, ملیحه عرشی

تعداد صفحات : 496 صفحه

شابک : 978-600-293-283-9

تاریخ انتشار : 1396

دسته بندی : خانواده و روابط اجتماعی, علوم اجتماعی، فرهنگ و سبک زندگی, کتابهای روانشناسی, حقوق خانواده

نوع کتاب : PDF

قیمت نسخه الکترونیک : 15000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه  
فصل : مقدمهای بر خشونت خانوادگی  
طبقهبندی خشونت خانوادگی  
چشمانداز سلامت خانواده  
خشونت خانوادگی و اصول اخلاقی انجمن ملی مددکاران اجتماعی  
مددکاران اجتماعی و خشونت خانوادگی  
فصل : مقدمهای بر بدرفتاری با کودکان  
چشماندازهای نظری در مورد بدرفتاری با کودکان  
تاریخچهی مختصری در مورد سیاستهای مربوط به رفاه کودکان  
دیگر آژانسهای رفاه کودکان  
تعریف بدرفتاری با کودکان و انواع آن  
شیوع کودکآزاری  
فصل : شناسایی و برخورد با بدرفتاری با کودک  
شناسایی و تشخیص بدرفتاری با کودکان  
گزارش بدرفتاری با کودکان  
مسائل قانونی و اخلاقی در گزارشات  
تفحص و خدمات حفاظت از کودکان  
فصل : نظام عدالت کیفری و بدرفتاری با کودکان  
قوانین و شعب دولت  
نقش دیگر متخصصان در بدرفتاری با کودکان  
مسائل مربوط به مصاحبه با کودک  
شهادت دادن در دادگاه  
مددکاری اجتماعی و خشونت خانوادگی نظریهها، ارزیابی و مداخلات
فصل : عواقب بدرفتاری با کودکان و پیوستار مراقبت  
پیامدهای بدرفتاری با کودکان  
نشانههای کودکآزاری بر اساس نوع آن  
خدمات برای کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند  
کودکان در مراقبت پرورشگاهی  
فصل : ارزیابی و مداخله دربارهی بدرفتاری با کودکان  
ارزیابی بدرفتاری با کودکان  
مداخلهها برای کودکان آزار دیده  
مداخلات بیشتر برای کودکانی که مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند  
بازماندگان بدرفتاری کودکی در سن بزرگسالی
فصل : مقدمهای بر خشونت شریک نزدیک  
تعریف خشونت شریک نزدیک  
چشماندازهای نظری غالب در مورد خشونت شریک نزدیک  
تاریخچهی مختصری ازقوانین وسیاستهای خشونت شریک نزدیک  
انواع خشونت شریک نزدیک  
میزان شیوع و بروز خشونت شریک نزدیک  
هزینههای مالی خشونت شریک نزدیک  
فصل : نیروهای محرک پویاییهای خشونت شریک نزدیک  
قدرت وکنترل  
چرخهی خشونت  
درماندگی آموختهشده  
سندروم زن کتکخورده  
چرا قربانیان می مانند؟  
فصل : دستگاه عدالت کیفری و خشونت شریک نزدیک  
دستورات حفاظتی  
توقیف و دستگیری اجباری  
سیاستهای عدم رهاسازی  
اثر بخشی سیاستهای خشونت شریک نزدیک  
نقش مددکاران اجتماعی  
فصل  : ارزیابی و مداخله برای قربانیان خشونت شریک نزدیک  
درگیر کردن مددجو  
برنامهریزی / قرارداد با مدددجو  
اجرا و مداخله  
توسط مددکاران اجتماعی   » خود « استفادهی حرفهای از
فصل  : کودکان شاهد خشونت شریک نزدیک هستند  
کودکآزاری و خشونت شریک نزدیک  
اثرات مشاهدهی خشونت بر کودکان  
اثر سن کودکان  
مددکاران اجتماعی در سیستمهایهای کودکآزاری و خشونت شریک  
ارزیابی کودکان شاهد  
انجام مداخله در مورد کودکان شاهد خشونت  
فصل  : مرتکبان خشونت شریک نزدیک  
ویژگیهای مرتکبان  
نظریهها و خشونت شریک نزدیک
انواع مرتکبان
ارزیابی مرتکبان خشونت شریک نزدیک  
مداخله/درمان مرتکبان  
ارزشیابی برنامه  
فصل  : خشونت شریک نزدیک در جمعیتهای متفاوت و در معرض خطر  
زنان، رفاه و خشونت شریک نزدیک  
زنان سالمند کتکخورده  
زنان روستایی و خشونت شریک نزدیک  
مرتکبان زن  
افراد معلول و خشونت شریک نزدیک  
فرهنگ و خشونت شریک نزدیک  
فصل  : مقدمهای بر آزار سالمندان  
تعریف سالمندآزاری  
انواع سالمندآزاری  
شیوع سالمند آزاری  
نظریههای سالمندآزاری  
قوانین اصلی مربوط به سالمندان و سالمندآزاری  
فصل  : شناسایی و بررسی سالمندآزاری  
عوامل خطر  
ارزیابی سالمندآزاری  
گزارش سالمندآزاری
خدمات حفاظت بزرگسالان  
دستگاه عدالت کیفری  
فصل  : ارزیابی و مداخله در سالمندآزاری  
ارزیابی  
مداخله  
مداخلات مرتبط با فرد مراقب  
فصل  : پیشگیری از خشونت خانوادگی  
پیشگیری از بدرفتاری با کودکان  
پیشگیری از خشونت شریک نزدیک
پیشگیری از سالمند آزاری

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
فاطمه بردستانی

کتاب بسیار مفیدی بود ولی من از این متاسفم که چرا نباید تمهیداتی برای جلوگیری از خشونت خانگی درایران هم اتخاذ بشه تا شاهد قتلهای ناموسی که به خاطر تعصبات غلط اخیرا افزاش داشته است، نباشیم. لطفا کتابهای مددکاری دیگرنیز معرفی کنید. سپاسگذارم

1400-12-05

برچسب ها