دانلود کتابهای کسب و کار و مدیریت

موضوعات مرتبط : خلاقیت، استارتاپ، مدیریت زمان، مدیر، مدیریت بحران، مدیریت استراتژیک، ایده های کارآفرینی، مدیریت کسب و کار، اداره و مدیریت و...

میکرو کتاب های مدیریت

ایده ها و خلاقیت در فروش

کتاب های مدیریت کسب و کار از نسل نو اندیش

مدیریت استراتژیک در تجارت و بازرگانی

موفقیت و انگیزش در مدیریت

مشاور همراه در مدیریت