×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم محیطی

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم محیطی

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم محیطی
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم محیطی

نویسندگان : جواد حسینی, صادق زمانی

ناشر : ماهواره

تعداد صفحات : 126 صفحه

شابک : 978-600-459-781-4

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 72/910

دسته بندی : کتابهای دانشگاهی, جغرافیا و زمین شناسی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 30000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 5000 تومان


معرفی کتاب

"مقدمه ای برروش تحقیق در علوم محیطی"
این کتاب اثری از آقایان جواد حسینی و دکتر صادق زمانی می باشد که توسط انتشارات ماهواره منتشر شده است.
طبیعت و قوانین موجود در آن بسیار متقن و دقیق است و برای تحقیق در آن ما به ابزارها و روش هایی نیاز داریم که بتوانیم به درستی و راحتی به جمع آوری اطلاعات بپردازیم تا در نتیجه گیری ها و اقدامات بعد ما موثر و قابل استفاده باشند.
نویسندگان این کتاب به توضیح روش های تحقیق و جمع آوری داده ها در مباحث و موضوعات محیطی و طبیعی پرداخته اند.
موضوعاتی مانند تعریف نظریه و قوانین علمی ، انواع روش های تحقیق، روش ها و مدل ها در پژوهش جغرافیایی و... از جمله موضوعاتی است که در کتاب به آن پرداخته شده است. همچنین در این کتاب موضوع سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) و روشهای پردازش آن تعریف شده اند.
در بخشی از کتاب می خوانیم :
" ارسطو 300 سال قبل از میلاد منطق دو ارزشی بولین  0 و1 را ارائه کرد که در حال حاضر بنیان و اساس ریاضیات را تشکیل می دهد. این منطق به این موضوع اشاره دارد که یک قانون یا درست است یا درست نیست. برای مثال یک گل رز یا قرمز است یا قرمز نیست، این گل نمی تواند همزمان هم قرمز باشد و هم قرمز نباشد لذا هر عبارت یا جمله ارزشش یا صفر است یا یک. این قانون ارسطو یک قانون فلسفی صحیح است که بیش از 2000 سال مورد استفاده بوده است. اما این منطق همیشه کارایی و کار برد مناسب را ندارد، مثلا برای مثال لیوان نیمه پرآب منطق قدیمی بولین این گونه ابراز می کند که یک لیوان می تواند پر از آب باشد یا نباشد در صورتیکه بسته به نگاه افراد به نیمه پر یا خالی لیوان، را می بینند لذا می توان ابراز داشت که بهطور آشکار این موضوع با قانون دو ارزشی ارسطو قابل اثبات نیست..."
 

فهرست مطالب

فصل1 : روش علمی و ماهیت تحقیق
مقدمه
قانون علمی
ويژگی های قانون علمی
نظريه علمی
فرضیه علمی
معیارهای فرضیه
طبقه بندی فرضیات
فرضیه های توصیفی
فرضیۀ تحقیقی
فرضیۀ آماری
فرضیه های رابطه ای
فرضیههای تفاوتی
ويژگی های فرضیه
تعريف تحقیق
طرح تحقیق
اهمیت و ضرورت تهیه طرح تحقیق
ساختار طرح تحقیق
انواع تحقیق
تحقیق توصیفی از نوع پی گیری
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
تحقیق توصیفی از نوع پس از وقوع
تحقیق پیش بینی
تحقیق تبینی
تحقیق بنیادی محض
تحقیق کاربردی
مطالعه موردی
ضرورياتی در تحقیق
اخلاق در تحقیقات
انصاف و پرهیز از تعصب
صبر و بردباری
شجاعت علمی
فصل2 : روشهای تحقیق
مقدمه
ماهیت روش های تحقیق
انواع روش های پژوهش
پژوهش توصیفی
پژوهش همبستگی
پژوهش علی يا پس رويدادی
پژوهش تجربی
انواع روش های گردآوری داده ها
روش میدانی
روش مشاهده
انواع مشاهده
مشاهده ساده کنترل نشده
مشاهده ضابطه مند کنترل شده
روش نمونه گیری
روش پرسش نامه
معیارهای لازم برای تهیه پرسشنامه
روش مصاحبه
فصل3 : انواع دادهها در پژوهشهای جغرافیایی
مقدمه
نقشه
مقیاس نقشه
اهمیت نقشه
طبقه بندی نقشه
طبقه بندی نقشه ها بر اساس کارکرد
طبقه بندی براساس محتوای نقشه
طبقه بندی براساس مقیاس نقشه
علايم روی نقشه
نقشه های توپوگرافی
منحنی های تراز
قوانین مربوط به منحنی های میزان
موقعیت نقشه
نقشه زمین شناسی
تصاوير ماهواره ای
رزولوشن تصاوير ماهواره ای
الف: رزولوشن مکانی
ب: رزولوشن طیفی
ج: رزولوشن راديومتريک
د: رزولوشن زمانی
منبع انرژی سنجنده ها
 Active Sensors سنجنده های فعال
 Passive Sensors سنجنده های غیر فعال
باند طیفی تصاوير
تصاوير چند طیفی
تصاوير فراطیفی
تصاوير پانکروماتیک
تصاوير راداری
تصاوير مايکروويو
کاربرد تصاوير ماهواره ای
تصوير ماهواره لندست
مدل رقومی ارتفاع
داده های هواشناسی
آمار های جمعیتی
فصل4 : روشها و مدلها در پژوهشهای جغرافیایی
مقدمه
منطق فازی
کاربردهای فازی
مدلهای فازی
تجمیع قوانین فازی
تصمیم گیری فازی
برنامه ريزی خطی فازی
رتبه بندی فازی
تئوری مجموعه های فازی
مجموعه های فازی و عارضه های فازی
 Fuzzy AND عملگر اشتراک فازی
 Fuzzy OR عملگر اجتماع فازی
 Fuzzy Algabric Product عملگر ضرب فازی
 Fuzzy Algabric Sum عملگر جمع فازی
 Fuzzy Gamma Operation عملگر فازی گاما
فازی  if-then قواعد
نقشه ها در مدل فازی
ارزش گذاری و استاندارد سازی به روش فازی
تلفیق نقشه های مدل فازی
 GIS سیستم اطلاعات جغرافیايی
 GIS ارکان
 GIS نظام اطلاعاتی جغرافیايی
داده های جغرافیايی
داده ها و اطلاعات
مديريت داده های فضايی
 GIS پشتیبانی تصمیم گیری با
سامانه پشتیبانی تصمیم گیری فضايی
سامانه پشتیبان تصمیم گیری
پروژکسیون نقشه
 TM پروژکسیون
 UTM پروژکسیون
تصمیم گیر چندمعیاره
قواعد تصمیم چند هدفی
محدوديتهای تصمیم گیری
محدوديتها و گزينه های ممکن
 MADM روی هم گذاری نقشه ها در
 AHP تحلیل سلسله مراتبی
 MCE ارزيابی تناسب کاربری توسعه شهريبا استفاده از روش
نقشه ارتفاع، شیب و جهت
نقشه خاک
نقشه سنگ
تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی
نقشه رودخانه و آبهای زير زمینی
نقشه مناطق حفاظت شده
نقشه فاصله از مناطق شهری وروستايی
نقشه شبکه جادهها
 TOPSIS مدل
سنجش از دور
پردازش و طبقه بندی تصاوير ماهواره ايی
پیش پردازش تصاوير ماهوارهای
تصحیحات تصاوير
تصحیح هندسی
 radiometric correction تصحیحات راديومتريک
تصحیحات اتمسفری
 Geomatic correction تصحیحات هندسی و انجام عمل موزائیک تصاوير
منابع

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات ماهواره

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
شاهدی فر

من می خوام یک تحقیق در مورد کاربرد Gis تهیه کنم. این کتاب کمکم می کنه؟

1399-12-02

برچسب ها