×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
مبانی مهندسی سیستم های فضایی - جلد دوم

دانلود کتاب مبانی مهندسی سیستم های فضایی - جلد دوم

مبانی مهندسی سیستم های فضایی - جلد دوم
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : مبانی مهندسی سیستم های فضایی - جلد دوم

نویسندگان : تقی شجاعی, ایمان زیدآبادی نژاد

ناشر : رهام اندیشه

تعداد صفحات : 426 صفحه

شابک : 978-622-264-088-0

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 358/416212

دسته بندی : مهندسی هوافضا

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 150000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 42900 تومان

فهرست مطالب

فصل اول: شاخص¬های مهندسی تخصصی (SED)
1-1- مرور کلي چارچوب رشته های تخصصي مهندسي (SED)
1-2- اجزا و مشخصات چارچوب استاندارد رشته های تخصصي مهندسي
1-3- چگونه از اين چارچوب رشته های تخصصي مهندسي استفاده کنيم
1-4- مديران پروژه و برنامه  
1-5- مهندس ارشد
1-6- مهندس سرپرست سیستم ها و کارکنان عضو مهندسي سیستم ها
1-7- مهندسان متخصص
فصل دوم: چرخه عمر مهندسی سیستم¬ها – مهندسی فراگیر
2-1- مقدمه
2-2- اسناد دولتي(Governance) ، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
2-3- مشارکت مهندسان سيستم در چارچوب چرخه عمر اکتساب
2-4- مشارکت مهندسان سيستم در چارچوب چرخه عمر مهندسي
2-4-1-انتخاب و استفاده از ابزارها
2-4-2-فعالیت های مهندسي و محصولات در طول چرخه عمر
2-5- مشارکت مهندسان سيستم در مديريت برنامه و پروژه
فصل سوم: نقش رشته¬های مهندسی در طول چرخه عمر برنامه اکتساب
3-1- پیوست A - مهندسي تست و ارزيابي
3-1-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-1-1-1-مشارکت مهندسان تست و ارزيابي در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-1-2-مشارکت مهندسان تست و ارزيابي در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-1-2-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-1-2-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-1-2-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-1-2-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-1-3-مشارکت مهندسان تست و ارزيابي در مديريت برنامه و پروژه
3-2- پیوست B - مهندسي نرم افزار52
3-2-1- اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-2-2-مشارکت مهندسان نرم افزار در چارچوب چرخه عمر اکتساب56
3-2-3-مشارکت مهندسان نرم افزار در چارچوب چرخه عمر مهندسي63
3-2-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-2-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي64
3-2-4-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-2-5-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-2-6-مشارکت مهندسان نرم افزار در مديريت برنامه و پروژه
3-3-پیوست C - پشتيباني يکپارچه لجستيک
3-3-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-3-2-مشارکت های کارشناس پشتيباني يکپارچه لجستيک در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-3-3-مشارکت مهندسان پشتيباني يکپارچه لجستيک در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-3-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-3-3-2-ارتباط با ساير رشته های تخصصي مهندسي
3-3-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-3-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-3-4-مشارکت مهندسان پشتيباني يکپارچه لجستيک در مديريت برنامه و پروژه
3-4-پیوست D - مهندسي طراحي
3-4-1-یکپارچه سازی طراحي
3-4-2-سطح سيستم
3-4-3-سيستم فضايي
3-4-4-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-4-5-مشارکت های مهندس طراحي در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-4-6-مشارکت مهندسان طراحي در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-4-6-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-4-6-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-4-6-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-4-6-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-4-7-مشارکت مهندسان طراحي در مديريت برنامه و پروژه
3-5- پیوست E - ساخت و قابليت توليد
3-5-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-5-2-مشارکت های مهندس ساخت در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-5-3-مشارکت مهندسان ساخت در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-5-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-5-3-2-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-5-3-3-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-5-4-مشارکت مهندسان ساخت در مديريت برنامه و پروژه
3-6-پیوست F - تضمين کيفيت
3-6-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-6-2-مشارکت های مجري تضمين کيفيت در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-6-3-مشارکت مجري تضمين کيفيت در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-6-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-6-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-6-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-6-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-6-4-مشارکت مجري تضمين کيفيت در مديريت برنامه و پروژه
3-7-پیوست G -  قابليت اطمينان، قابليت دسترسي و نگهداشت پذيري
3-7-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-7-2-مشارکت های مهندس قابليت اطمينان و نگهداشت پذيري در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-7-3-مشارکت مهندس قابليت اطمينان و نگهداشت پذيري در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-7-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-7-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-7-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-7-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-7-4-مشارکت مهندسان قابليت اطمينان و نگهداشت پذيري در مديريت برنامه و پروژه
3-8-پیوست H - مديريت طيف
3-8-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-8-2-مشارکت های مديريت طيف در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-8-3-مشارکت مديريت طيف در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-8-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-8-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-8-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-8-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-8-4-مشارکت مهندسان مديريت طيف در مديريت برنامه و پروژه
3-9-پیوست I - توسعه مفهوم
3-9-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-9-2-مشارکت های توسعه مفهوم در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-9-3-مشارکت توسعه مفهوم در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-9-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-9-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-9-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-9-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-9-4-مشارکت توسعه مفهوم در مديريت برنامه و پروژه
3-10-پیوست J- مهندسي معماري
3-10-1- اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-10-2-مشارکت های معماري در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-10-3-مشارکت معماري در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-10-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-10-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-10-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-10-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-10-4-مشارکت معماري در مديريت برنامه و پروژه
3-11- پیوست K - مهندسي ايمني سيستم
3-11-1- اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-11-2-مشارکت های مهندسان ايمني سيستم در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-11-3-مشارکت مهندسان ايمني سيستم در چارچوب چرخه عمر مهندسي
 3-11-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-11-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-11-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
 3-11-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-11-4-مشارکت مدير ايمني سيستم در مديريت برنامه و پروژه
3-12- پیوست L - حفاظت سیستم های اکتساب و امنيت برنامه بین المللی
3-12-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-12-2-مشارکت های مهندس حفاظت برنامه در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-12-3-مشارکت مهندسان حفاظت برنامه در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-12-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-12-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-12-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-12-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-12-4-مشارکت مهندس حفاظت برنامه در مديريت برنامه و پروژه
3-13-پیوست M - مهندسي قابليت بقا
3-13-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-13-2-مشارکت های مهندس قابليت بقا در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-13-3-مشارکت مهندسان قابليت بقا در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-13-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-13-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-13-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-13-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-13-4-مشارکت مهندس قابليت بقا در مديريت برنامه و پروژه
3-14-پیوست N - یکپارچه سازی سیستم های انساني
3-14-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-14-2-مشارکت های یکپارچه سازی سیستم های انساني در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-14-3-مشارکت یکپارچه سازی سیستم های انساني در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-14-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-14-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-14-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-14-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-14-4-مشارکت مهندس یکپارچه سازی سیستم های انساني در مديريت برنامه و پروژه
3-15-پیوست O - مهندسي خواص جرمي
3-15-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-15-2-مشارکت های مهندسان خواص جرمي در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-15-3-مشارکت مهندسان خواص جرمي در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-15-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-15-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-15-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-15-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-15-4-مشارکت مهندس خواص جرمي در مديريت برنامه و پروژه
3-16-پیوست P - مهندسي تداخل الکترومغناطيسي/ سازگاري الکترومغناطيسي
3-16-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-16-2-مشارکت های مهندسان تداخلات/ سازگاري الکترومغناطيسي در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-16-3-مشارکت مهندسان تداخلات/ سازگاري الکترومغناطيسي در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-16-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-16-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-16-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-16-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-16-4-مشارکت مهندس سازگاري الکترومغناطيسي در مديريت برنامه و پروژه
3-17- پیوست Q - مهندسي مواد، قطعات و فرآيندها
3-17-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-17-2-مشارکت های مهندسان قطعات، مواد و فرآيندها در چارچوب چرخه عمر اکتساب310
3-17-3-مشارکت مهندسان قطعات، مواد و فرآيندها در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-17-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-17-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-17-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-17-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-17-4-مشارکت مهندس قطعات، مواد و فرآيندها در مديريت برنامه و پروژه
3-18-پیوست R - مهندسي تضمين اطلاعات
3-18-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-18-2-مشارکت های مهندسان تضمين اطلاعات در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-18-3-مشارکت مهندسان تضمين اطلاعات در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-18-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-18-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-18-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-18-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-18-4-مشارکت مهندس تضمين اطلاعات در مديريت برنامه و پروژه
3-19-پیوست S - مهندسي ميان شبکه ای
3-19-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-19-2-مشارکت های مهندسان ميان شبکه ای در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-19-3-مشارکت مهندسان تضمين اطلاعات در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-19-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-19-4-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-19-4-1-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-19-4-2-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-19-5-مشارکت مهندس ميان شبکه ای در مديريت برنامه و پروژه
3-20-پیوست T -  مهندسي محيطي
3-20-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-20-2-مشارکت های مهندسان محيطي در چارچوب چرخه عمر اکتساب
3-20-3-مشارکت مهندسان محيطي در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-20-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-20-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-20-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-20-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-20-4-مشارکت مهندسان محيطي در مديريت برنامه و پروژه
3-21-پیوست U - مهندسي سلامت، پیش بینی  و عارضه یابی (PHM)
3-21-1-اسناد دولتي، استانداردها و راهنماهاي قابل اجرا
3-21-2-مشارکت های مهندسان مديريت سلامت، پیش بینی  و عارضه یابی در چارچوب چرخه عمر اکتسابی
3-21-3-مشارکت مهندسان مديريت سلامت، پیش بینی  و عارضه یابی در چارچوب چرخه عمر مهندسي
3-21-3-1-ارتباط با سازمان مهندسي سیستم ها
3-21-3-2-ارتباط با ديگر رشته های تخصصي مهندسي
3-21-3-3-انتخاب و استفاده از ابزارها
3-21-3-4-فعالیت ها و محصولات مهندسي در طول چرخه عمر
3-21-4-مشارکت مهندسان مديريت سلامت، پیش بینی  و عارضه یابی در مديريت برنامه و پروژه
علائم و اختصارات

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات رهام اندیشه

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها