×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
نظام سلسه مراتبی استان کرمانشاه با تاکید بر سر پل ذهاب

دانلود کتاب نظام سلسه مراتبی استان کرمانشاه با تاکید بر سر پل ذهاب

نظام سلسه مراتبی استان کرمانشاه با تاکید بر سر پل ذهاب
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : نظام سلسه مراتبی استان کرمانشاه با تاکید بر سر پل ذهاب

نویسندگان : حامد شمس, زهرا عزیزی, مجید شمس

ناشر : ماهواره

تعداد صفحات : 180 صفحه

شابک : 978-622-266-030-7

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 955/4447

دسته بندی : علوم سیاسی, اطلاعات عمومی, مرجع و دایره المعارف, روابط عمومی و اطلاع رسانی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 40000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 8000 تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل : کلیات و مفاهیم
 مقدمه  
 اهمیت و ضرورت نگارش کتاب
 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی  
 تاریخ شهر و شهرنشینی  
 تعریف شهر در جهان  
 تعریف شهر در ایران  
 فرآیند تبدیل روستا به شهر در ایران )در حال حاضر(  
  شهر
 نظام شهری  
 توزیع و طبقه بندی جمعیت شهری
 سلسله مراتب شهری  
 نقدهای اولیه به سلسله مراتب شهری  
  برنامه ریزی و برنامهریزی شهری  
  شهرکوچک  
  معیارهای جمعیتی  –
  توسعه منطقهای  
  طبقه بندی سطوح شهری  
  جایگاه شهرهای کوچک درتعادل بخشی به توزیع فضایی جمعیت اثرات الگوی
توزیع نامتوازن جمعیت

  شهرهای کوچک و میانی به عنوان بازارهایی برای محصولات منطقهای  
  علت محدودیت تقاضا در شهرهای کوچک
  شهرهای کوچک و میانی، تنوع معیشتی و فعالیت های غیرکشاورزی  
 شهرهای کوچک و میانی و مهاجرت منطقهای بین شهر و روستا  
 عوامل تاثیرگذار بر انتخاب مقصد  
 نقش دولت در توسعه شهرهای کوچک  
فصل : ویژگیهای محدوده مورد مطالعه
  بخش اول: جغرافیای طبیعی
 موقعیت استان کرمانشاه  
 موقعیت ارتباطی
 شیب  
 وضعیت منابع آبی  
 خاک شناسی
 زلزله  
 اقلیم
 درجه حرارت  
 نزولات جوی  
  رطوبت  
  باد  
 بخش دوم: هویت انسانی واجتماعی
  وجه تسمیه
 چگونگی توسعه شهر و روند رشد شهر در ادوار گذشته
  بخش سوم: خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
 خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن  
 شاخص نسبت جنسی جمعیت
 ساختار سنی جمعیت  
 شاخص جوانی جمعیت  
 شاخص سالخوردگی جمعیت
  بخش چهارم: خصوصیات اجتماعی شهر
 دین و زبان  
 بررسی وضعیت سواد در شهر سرپل ذهاب
 تررراکم کلرری جمعیررت در سرطت شررهر و تغییرررات آن در منرراط مختلررف براسرا
اطلاعات آماری موجود در مواقع لزوم از طری آمارگیری نمونهای در محل

 تراکم خالص شهری  
 تراکم خالص مسکونی  
 وضعیت کلی ساختمانهای مسکونی در مناط مختلف شهر از نظر نوع مصالت و
» قابل استفاده، مرمتی و تخریبی « : کیفیت ساختمان

  کیفیت مسکن از نظر تاسیسات
 مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف و کمبودها
و مشکلات مربوط به تهیه مسکن

  کاربری ها
 کاربری فرهنگی و مذهبی  
 کاربری فضای سبز و تفریحی
 کاربری درمانی و اداری  
  بررسی نحوه خدمات رسانی در سطت شهر سرپل ذهاب
فصل : تجزیه و تحلیل دادهها
 مقدمه  
 متوسط رشد سالانه جمعیت
 شاخص نخست شهری  
 شاخص چهار شهری  
 مدل رتبه – اندازه )ژرژ زیپف(
 قانون رتبهاندازه تعدیل یافته  
  روش لگاریتمی رتبه – اندازه
 منحنی لورنز و ضریب جینی  
 مدل ضریب آنتروپی  
   تجزیه و تحلیل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال  
  تجزیه و تحلیل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال  
 )  تغییرات جمعیت شهرهای استان کرمانشاه طی دوره ده ساله)  
 تجزیه و تحلیل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال   
 )  تغییرات جمعیت شهرهای استان کرمانشاه طی دوره پنج ساله)  
  تجزیه و تحلیل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال  
 )  تغییرات جمعیت شهرهای استان کرمانشاه طی دوره پنج ساله)  
  تجزیه و تحلیل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال  
 )   تغییرات جمعیت شهرهای استان کرمانشاه طی دوره ده ساله)  
  تجزیه و تحلیل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال  
 )    تغییرات جمعیت شهرهای استان کرمانشاه طی دوره پنج ساله)
   تجزیه و تحلیل جمعیت شهری استان کرمانشاه در سال
 )    تغییرات جمعیت شهرهای استان کرمانشاه طی دوره پنج ساله)
 )  – کابرد شاخص ها در تحلیل نظام شهری استان کرمانشاه)  تا
  تجزیه و تحلیل اطلاعات وداده ها
  نتیجه گیری
منابع
|

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات ماهواره

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها