×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان (برند سونی)

دانلود کتاب تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان (برند سونی)

تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان (برند سونی)
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان (برند سونی)

نویسنده : حسن احمدی

ناشر : مینوفر

تعداد صفحات : 104 صفحه

شابک : 978-600-474-015-9

تاریخ انتشار : 1396

رده بندی دیویی : 8720955/658

دسته بندی : تبلیغات، بازاریابی و فروش, فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

نوع کتاب : PDF

قیمت نسخه الکترونیک : 15900 تومان


معرفی کتاب

"تاثیر بازاریای رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان-برند سونی"
کتاب حاضر اثری از حسن احمدی می باشد که توسط انتشارات مینوفر منتشر شده است.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌هاي توصيفي و همبستگي است كه به روش پيمايشي انجام شده است. در این پژوهش جامعه آماری شامل افرادی است که جزء کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند که حجم نمونه با روش حجم جامعه نامحدود با استفاده از جدول دمورگان انتخاب شدند. داده‌ها از طريق پرسشنامه اي که اعتبار و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفا کرونباخ به تائيد رسيد، جمعآوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات اين بخش، ابتدا داده‌هاي پژوهش از پرسشنامه استخراج و اطلاعات کلي تنظيم شده است. سپس کليه اطلاعات با استفاده از نرمافزارهاي آماري و مدل معادلات ساختاري و PLS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان ميدهند که همه فرضيات تائيد شدند.

در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"از این ديدگاه، ارزش ویژه برنـد بخشی از جاذبه یا دافعه محصول معین یک شرکت مشخص است که بوسیله بخش غیرقابل مشاهده محصول ارائه شـده تولید می‌شود، نه با ویژگی‌هاي محصول. مطالعات ارزيابي ارزش ويژه‌ي برند مبتني بر مشتري اساسا، بر زيرساخت‌هاي مفهومي ارائه شده از سوي پيشگامان مديريت بنا شده است. در حالي كه آكر (20:1991) بر پنج بعد ارزش ويژه‌ي برند (آگاهي از برند تجاري، تداعي و هم خواني برند تجاري، وفاداري به برند، كيفيت و ساير دارايي‌هاي مالكانه‌ي برند تجاري)- تمركز كرده است، كلر (5:1993) دو رويكرد مبناي مستقيم و غير مستقيم را براي اندازهگيري ارزش ويژه‌ي برند مبتني بر مشتري در نظر گرفته است كه بر دو مفهوم آگاهي از برند و تصوير برند تاكيد مي‌كند. سيلورمن و همكاران (354:1999) ارتباط بين معيارهاي مشتري مدار برند و بازارگراي برند را بررسي كردند. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه ادراكات مشتري مدار برند واكنش‌هاي صحيحي از عملكرد برند در بازار است. از اين لحاظ ارزش ويژه‌ي برند مبتني بر مشتري نيروي محركه‌اي براي سودهاي مالي فزاينده در شركت هاست. "

فهرست مطالب

چکيده
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسأله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق
1-4- اهداف تحقیق
1-5- فرضیات تحقیق
1-6- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
1-7- روش شناسی پژوهش
1-7-1- روش تحقیق
1-7-2- روش گردآوری داده‌ها
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-7-4- قلمرو تحقیق
1-7-5- قلمرو مکانی پژوهش
1-7-6- قلمرو زمانی پژوهش
1-7-7- قلمرو موضوعی پژوهش
1-8- تعریف واژگان کلیدی
1-9 - خلاصه
فصل دوم:ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- نام تجاری
2-2-1- مفهوم نام تجاری
2-2-2- ارزش ویژه نام تجاری
2-2-3- رویکردهای مورد مطالعه در ارزش ویژه نام تجاری
2-2-3-1- ارزش ويژه مبتني بر مشتري
2-2-3-2- ارزش ويژه مبتني بر شركت

2-2-3-3- ارزش ويژه از ديد مالي
2-2-4- مدل‌های سنجش ارزش ویژه نام تجاری
2-2-4-1- مدل آكر
2-2-4-2- مدل كلر
2-2-4-3- مدل مدل يو، دانتو ولي
2-2-4-4- مدل مدل چانلينگ، پينگ و هايزنگ
2-2-4-5- مدل خط مبنا
2-2-5- ابعاد ارزش ویژه برند
2-2-5-1- وفاداری به برند
2-2-5-1- آگاهی از برند
2-2-5-1- کیفیت ادراک شده
2-2-5-1- تداعی برند
2-3- ارزش ويژه برند و رسانه اجتماعی
2-4- رسانه اجتماعی
2-4-1- مفهوم و تعريف رسانه اجتماعی
2-4-2- ویژگیهای رسانه اجتماعی
2-4-3- بازاریابی رسانه اجتماعی
2-4-4- فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی
2-5- مدل مفهومي پژوهش
2-6- پيشينه پژوهش
2-6-1-تحقيقات داخلي
2-6-2- تحقيقات خارجي
فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- قلمرو مکانی تحقیق
3-4- قلمرو زمانی تحقیق
3-5- جامعه آماری
3-6- حجم نمونه
3-7- روش نمونه گیری
3-8- روش و ابزار جمع آوری داده‌های تحقیق
3-9- بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق
3-9-1- روایی ابزار تحقیق
3-9-2- پایایی ابزار تحقیق
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم:يافته‌هاي پژوهش
4-1- مقدمه
4-2- تحلیل های توصیفی
4-2-1-تحلیل توصیفی استفاده کنندگان رسانه اجتماعی
4-3- بررسی برازش مدل با استفاده از مدل معادله ساختاری
4-3-1- بررسی برازش مدل
4-3-1-1- آزمون مدل بیرونی (مدل اندازهگیری)
4-3-1-1-1- پایایی سازه
4-3-1-1-1- روایی سازه
4-3-1-2-آزمون مدل درونی (مدل ساختاری)
4-3-2- برازش مدل کلی
4-4- آزمون فرضیه‌ها
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه
5-2- نتایج مربوط به استنباطهای مربوط به فرضیات پژوهش
5-3- پیشنهادات
5-3-1- پیشنهادات کاربردی
5-4- محدودیتهای اجرایی و عملی تحقیق
منابع
پيوست‌ها

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات مینوفر

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
راضیه امینی

سلام خسته نباشید. متأسفانه کتابی که از سایتتون خریداری کردم به دستم نرسیده.ممنون میشم به ایمیلم ارسالش کنید با سپاس

پشتیبان سایت

سلام برای مطالعه کتاب باید نرم افزار کتابچین را نصب کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. کتاب خریداری شده در کتابخانه شما وجود دارد. با یک بار دانلود کتاب، برای مطالعه های بعدی نیازی به اینترنت ندارید.

1399-09-03

برچسب ها