×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز
×
توجـه
برای استفاده از نسخه آی او اس به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را به خاطر نمی آورید؟" کلیک کنید.
دانلود از اپ استور

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
قانون مدنی جلد اول دوم و سوم

دانلود کتاب قانون مدنی جلد اول دوم و سوم

قانون مدنی جلد اول دوم و سوم
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : قانون مدنی جلد اول دوم و سوم

نویسنده : سیده مهدیه سلطانی

ناشر : رنگین کتاب

تعداد صفحات : 484 صفحه

شابک : 978-622-6345-19-4

تاریخ انتشار : 1400

رده بندی دیویی : 347/55

دسته بندی : حقوق عمومی و خصوصی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 85000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 24300 تومان

فهرست مطالب

مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم  
جلد اول- در اموال
کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول: در بیان انواع اموال  
فصل اول: در اموال غیرمنقول  
فصل دوم: در اموال منقول
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد  
باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به به اموال حاصل
می شود  
فصل اول: در مالکیت
فصل دوم: در حق ارتفاق
مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی  
مبحث دوم: در وقف
مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک
نسبت به املاک مجاور  
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر  
مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور  
مبحث سوم: در حریم املاک
کتاب دوم : در اسباب تملک
قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیا, مباحه  
باب اول: در احیا, اراضی موات و مباحه  
باب دوم: در حیازت مباحات
باب سوم: در معادن  
باب چهارم: در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله  
فصل اول: در اشیاء پیدا شده
فصل دوم: در حیوانات ضاله
باب پنجم: در دفینه
باب ششم: در شکار  
قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی  
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن ها
مبحث دوم: در اهلیت طرفین  
مبحث سوم: در مورد معامله  
مبحث چهارم: در جهت معامله
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات  
مبحث سوم: در اثر عقئد نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود  
مبحث اول: در اقسام شرط  
مبحث دوم: در احکام شرط
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضول  ی
فصل ششم: در سقوط تعهدات
مبحث اول: در وفاء به عهد
مبحث دوم: در اقاله  
مبحث سوم: در ابراء  
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد  
مبحث پنجم: در تهاتر  
مبحث ششم: مالکیت فی الذمه  
باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
فصل اول: کلیات
فصل دوم: در ضمان قهری
مبحث اول: در غصب
مبحث دوم: در اتلاف
مبحث سوم: در تسبیب
مبحث چهارم: در استیفاء
باب سوم: درعقود معینه ی مختلفه  
فصل اول: در بیع  
مبحث اول: در احکام بیع
مبحث دوم: در طرفین معامله  
مبحث سوم: در مبیع  
مبحث چهام: در آثار بیع  
فقره ی اول: در ملکیت مبیع و ثمن
فقره ی دوم: در تسلیم
فقره ی سوم: در ضمان درک
فقره ی چهارم: در تادیه ی ثمن
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره ی اول: در خیارات
اول: در خیار مجلس
دوم: در خیار حیوان
سوم: درخیار شرط
چهارم: در خیار تاخیر ثمن
پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف
ششم: در خیار غبن
هفتم: در خیار عیب
هشتم: در خیار تدلیس
نهم: در خیار تبعض صفقه
دهم: در خیار تخلف شرط
فقره ی دوم: در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم: در بیع شرط  
فصل سوم: در معاوضه
فصل چهارم: در اجاره
مبحث اول: در اجاره ی اشیاء
مبحث دوم: در اجاره ی حیوانات
مبحث سوم: ذر اجاره ی اشخاص
فقره ی اول: در اجاره ی خدمه و کارگر  
فقره ی دوم: در اجاره ی متصدی حمل و نقل
فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
مبحث اول: در مزارعه  
مبحث دوم: در مساقات
فصل ششم: در مضاربه  
فصل هفتم: در جعاله
فصل هشتم: در شرکت  
مبحث اول: در احکام شرکت
مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم: در ودیعه
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در تعهدات امین
مبحث سوم: در تعهدات امانت گذار
فصل دهم: در عاریه  
فصل یازدهم: در قرض
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم: در وکالت
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در تعهدات وکیل
مبحث سوم: در تعهدات موکل
مبحث چهارم: در طرق مختلفه ی انقضا, وکالت
فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له  
مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم: در حواله
فصل شانزدهم: در کفالت
فصل هفدهم: در صلح
فصل هجدهم: در رهن
فصل نوزدهم: در هبه
قسمت سوم: در اخذ به شفعه
قسمت چهارم: در وصایا و ارث
باب اول: در وصایا  
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در موصی
فصل سوم: در موصی به  
فصل چهارم: در موصی له
فصل پنجم: در وصی
باب دوم: در ارث
فصل اول: در موجبات ارث و وطبقات مختلفه ی ارث
فصل دوم: در تحقق ارث
فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث
فصل چهارم: در حجب
فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلفه ی وراث
مبحث اول: در سهم الارث طبقه ی اول  
مبحث دوم: در سهم الارث طبقه ی دوم
مبحث سوم: در سهم الارث طبقه ی سوم
مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه  
کتاب سوم: در مقررات مختلفه
جلد دوم: در اشخاص
کتاب اول: در کلیات
کتاب دوم: در تابعیت
کتاب سوم: در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم: در اقامتگاه
کتاب پنجم: در غایب مفقودالاثر  
کتاب ششم: در قرابت
کتاب هفتم: در نکاح و طلاق
باب اول: در نکاح
فصل اول: در خواستگاری  
فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج  
فصل سوم: در موانع نکاح
فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
فصل پنجم: وکالت در نکاح
فصل ششم: در نکاح منقطع  
فصل هفتم: در مهر  
فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر  
باب دوم: در انحلال عقد نکاح
فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم: در طلاق
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در اقسام طلاق
مبحث سوم: در عده
کتاب هشتم: در اولاد
باب اول: در نسب
باب دوم: در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم: در خانواده  
فصل اول: در الزام به انفاق
کتاب دهم: در حجر و قیمومت
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسولیت قیم و حدود آن
فصل چهارم: در موارد عزل قیم  
فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت
جلد سوم: در ادله ی اثبات دعوی
کتاب اول: در اقرار
باب اول: در شرایط اقرار
باب دوم: در آثار اقرار  
کتاب دوم: در اسناد
کتاب سوم: در شهادت
باب اول: در موارد شهادت
باب دوم: در شرایط شهادت
کتاب چهارم: در امارات
کتاب پنجم: در قسم

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها