×

جستجو

×

دسته بندی ها

کتاب های انتشارات صحرا شرق کیمیا

لیست کتابهای منتشر شده توسط صحرا شرق کیمیا را در زیر مشاهده کنید

انتشارات صحراشرق در زمینه های آموزشی ، دانشگاهی و محیط زیست فعالیت نموده و تابه حال نزدیک به 30 جلد کتاب به چاپ رسانده است .

رویکرد کلی انتشارات براساس مفاهیم آموزشی و ترویج مباحث محیط زیستی بوده و در این راستا در مقاطع مختلف سنی ، اقدام به نشر کتاب نموده است .

لینک کوتاه

http://ketabch.in/p/34