زنان سیبیلو،مردان بیریش

کتابی در مورد همجنس گرایی در ایران

***همجنس گرایی در قرن 19 در ایران***

این کتاب به تغییرات امیال و هنجارهای جنسی قبل و بعد از قرن 19 کشورمان می پردازد. همچنین با ارائه مستندات دقیق، به هم جنس خواهی مردان ایرانی در دوره قاجار و پیش از آن به صورت مسئله ای عادی در جامعه پرداخته و نشان می دهد که این مسئله عامل  انزوای شدید زنان در آن دوران بوده است. زنان تنها جنسیتی برای تولیدمثل درنظر مردان بودند

این کتاب را در اپلیکیشن کتابچین مطالعه کنید
دانلود اپلیکیشن کتابچین

هزاران کتاب در نوک انگشتان شما

کتابچین فروشگاهی با هزاران کتاب الکترونیکی، صوتی و رمان است که با محیطی دلنشین و امکاناتی جذاب، مطالعه را برای شما لذت بخش می‌کند

امکانات دیگر کتابچین