گزارشات آماری

آمار نمایشگاه کتاب تهران 97

گزارش نمایشگاه کتاب تهران در سال ۹۷

گزارش آماری سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۷ شمای کلی : شعارنمایشگاه: نه به کتاب نخواندن محل برگزاری: مصلای حضرت امام... مشاهده بیشتر»