برچسب: الیف شافاک

چهل قانون عشق

۴۰ قانون عشق در ملت عشق

کمتر کسی است که اهل کتاب و کتابخوانی باشد و نام الیف شافاک (Elif Shafak) و اثر عرفانی و زیبایش یعنی ملت عشق را... مشاهده بیشتر»