برچسب: نگهبان ساختمان

مصاحبه با فرهاد ساربانی نگهبان ساختمان- فرمول 1

مصاحبه با نگهبان ساختمانی که سودای نویسندگی دارد

فرهاد ساربانی، نویسنده کتاب نگهبان ساختمان، که مهمان برنامه فرمول یک بود، از نحوه نوشتن و فروش کتابش می گوید. کتابی که در حین... مشاهده بیشتر»