×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
اصول مفاهیم و آنالیز مدل های رقومی زمین

دانلود کتاب اصول مفاهیم و آنالیز مدل های رقومی زمین

اصول مفاهیم و آنالیز مدل های رقومی زمین
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : اصول مفاهیم و آنالیز مدل های رقومی زمین

نویسندگان : شهریار عباسی, خلیل ولیزاده کامران, بهنام خرمی

ناشر : ماهواره

تعداد صفحات : 268 صفحه

شابک : 978-622-266-062-8

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 526/

دسته بندی : کتابهای دانشگاهی, کنکور و آزمون, جغرافیا و زمین شناسی, مهندسی عمران

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 80000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 14000 تومان


معرفی کتاب

"اصول مفاهیم و آنالیز مدل های رقومی زمین"
کتاب فوق اثری از دکترخلیل ولیزاده کامران، دکتربهنام خرمی و مهندس شهریار عباسی می باشد که توسط انتشارات ماهواره به چاپ رسیده و منتشر شده است.
سامانه اطلاعات جغرافیايیGIS   امروزه به عنوان يکی از پرکاربرد ترين فناوريها در زمینه  مديريت و تحلیل داده های مکانی (داده هايی که دارای مختصات زمینی میباشند) و مدلسازی پديده های مختلف شناخته میشود.
پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری اطلاعات و اينترنت، سامانه های تعیین موقعیت جهانی  و علوم کامپیوتر نقش فزاينده ايی در همه گیری و توسعه سريع اين علوم داشته است.
مدل های رقومی زمین از جمله مباحث مطرح و پرکاربرد در دنیای اطلاعات جغرافیايی می باشد که مبانی و انالیزهای مربوط به آن در بسیاری از زمینه ها از علوم طبیعی و  محیط زيست گرفته تا علوم نظامی کاربرد دارد.
کتاب فوق به بررسی همین مورد می پردازد، یعنی تعریف و آنالیز مدل های رقومی زمین.
این کتاب به عنوان یکی از منابع و دروس تخصصی مقطع ارشد و دکتر رشته سنجش از راه دور و GIS به شمار می آید که برای استفاده بیشتر شما عزیزان در دسترس قرارگرفته است.
در بخشی از کتاب می خوانیم :
" سطوحي نظير سطح زمين، يک پديده پيوسته هستند يعني براي مدلسازي كردن آن نياز به بينهايت نقطه است.جمع آوري و ذخيره سازي يک چنين مجموعه داده ايي براي هر نوع سيستم رقومي غير ممکن است.
بنابراين هدف  ما نمايش سطح پيوسته به شکل رقومي با استفاده از تعداد محدودي داده ميباشد. براي رسيدن به اين خواسته، تکنيک هاي مدلسازي رقومي زمين بوجود آمده است. مدلسازي سطح زمين را بر اساس معيارهايي طبقه بندي ميکنند:
-    مدلسازي بر اساس واحد هاي هندسي
-    مدلسازي بر اساس نوع داده اوليه..."

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل  مقدمهایی بر مدلهای رقومی زمین
 GIS جايگاه مدلهای رقومی زمین در
 )DTM(  تعاريف مدل رقومی زمین
 مفاهیم و اصطلاحات فنی  
 (DEM)  مدل رقومی ارتفاع
 (DHM)  مدل رقومی بلندی
 )DGM(  مدل رقومی زمین
 (DTM)   مدل رقومی زمین
 (DSM)  مدل رقومی سطح زمین
 (DTED)  داده رقومی ارتفاعی زمین
  مولفه ها و اجزای مدل رقومی زمین
 DTM   تولید
با استفاده از تصاوير ماهواره ايی  DTM  تولید
با استفاده از سنجنده های فعال  DTM  تولید
با استفاده از منحنی میزان های رقومی شده  DTM  تولید
برخی معايب استفاده از منحنی های میزان رقومی
بوسیله نقشه برداری زمینی  DTM   تولید
ويژگی های نقشه برداری زمینی
 دستکاری )تغییر و تبديل(
 DTM   تفسیر
 DTM   تجسم
 DTM   کاربرد های
 DTM برخی از کاربردهای عمومی
در علوم مختلف  DTM  کاربردهای ويژه
 کاربرد در مهندسی عمران  
 کاربرد در علوم زمین  
 کاربرد در طراحی و مديريت منابع  
  کاربرد در نقشه برداری و فتوگرامتری  
 کاربردهای نظامی  
فصل  روش های نمونه برداری داده ها برای مدلسازی سطح زمین
 روش های نمونه برداری  
 (VIP)  نمونه برداری انتخابی
 نمونه برداری با يک بعد ثابت )منحنی میزان و پروفیل(  
 نمونه برداری با دو بعد ثابت )نمونه برداری گريد منظم و نمونه برداری پیش
رونده(

محدوديت روش شبکه
  روش نمونه برداری ترکیبی  
 مشخصات داده های نمونه برداری شده  
 توزيع داده ها  
 تراکم داده ها  
 دقت داده ها  
 منابع داده برای مدلسازی سطح زمین  
فصل  مدلسازی رقومی سطح زمین
 DTM  انواع مدل داده
 منحنی های میزان  
 شبکه ها  
مزايای ساختار شبکه ايی داده
معايب ساختار شبکه ايی
 (DEM)  مدل رقومی ارتفاع
 DEM   کاربرد های ويژه مدل داده
 روشهای تولید مدلهای ارتفاعی  
درون يابی  
 درون يابی همسايگی طبیعی  
 مثلث بندی  
رستری  DEM  انواع
کانتوری  DEM
راداری  DEM
 روش رادارگرامتری  
 روش اينترفرومتری راداری  
 روش اينترفرومتری راداری  
 ENVI روش استخراج مدل رقومی ارتفاعی از روی دادههای راداری در محیط نرم افزار
ماهواره ايی  DEM
 ENVI در محیط نرم افزار ASTER با استفاده از تصوير DEM روش تولید
 )TIN(  شبکه مثلث بندی نامنظم
 TIN مزايای ساختار داده
 TIN  ساختار
 TIN  ساخت
 روش مثلث بندی دلانويی  
بروش مثلث بندی دلانويی  TIN مراحل ساخت
عوارض خطی
عوارض سطحی
 الگوريتم جاروب شعاعی  
 روش های مدلسازی رقومی سطح زمین  
 مدلسازی بر اساس واحد های هندسی  
 مدلسازی بر اساس نقطه  
 مدلسازی سطح بر اساس مثلث  
 روش گريد يا شبکه  
  مدل سازی سطح بصورت ترکیبی  
 مدلسازی بر اساس نوع داده اولیه  
 مدلسازی سطح با استفاده از داده های اندازه گیری شده  
 مدلسازی سطح با استفاده از داده های مشتق شده  
 DTM  مشخصات سطوح
 مشخصات سطوح بر اساس وسعت  
محلی  DTM
منطقه ايی  DTM
جهانی  DTM
 مشخصات بر اساس پیوستگی  
سطح گسسته  DTM
سطح پیوسته  DTM
سطح صاف  DTM
فصل  تحلیل و آنالیز مدلهای رقومی زمین
  مقدمه
 GIS   تحلیل مدلهای رقومی زمین در محیط
 تحلیل های گرافیکی  
 ايجاد منحنی های میزان  
 تعیین پست ترين نقاط  
 ايجاد خط ديد  
 GIS کاربردهای خط ديد در
 GIS ساخت خط ديد در
  رقومی سازی عوارض گرافیکی سه بعدی  
 تحلیلهای مقدماتی  
 ايجاد منحنی میزان  
رستری  DEM تولید منحنی میزان با استفاده از
تولید منحنی میزان با استفاده از لايه نقاط ارتفاعی
 تولید نقشه شیب و جهت شیب  
 Arc Map محاسبه شیب و جهت شیب در نرم افزار
 )Z( توضیح پیرامون مقدار فاکتور ارتفاعی
 ايجاد سايه روشن  
مراحل تولید لايه سايه روشن در محیط نرم افزار
  تحلیل چشم انداز  
استخراج میدان ديد
 Arc GIS تحلیل میدان ديد در نرم افزار
 تحلیل عملیات خاکبرداری و خاکريزی  
 ArcGIS محاسبه حجم عملیات خاکی در نرم افزار
 تحلیل های تکمیلی  
 TIN  تحلیل های
از روی منحنی های میزان  TIN روش ساخت مدل داده
 TIN ابزارهای تحلیلی
تحلیل های تعاملی سه بعدی
ابزارهای پردازش زمینی
 TIN استخراج خطوط میزان منحنی از روی مدل
 تحلیل شیب سطحی  
 تحلیل جهات شیب سطحی  
 TIN استخراج لايه شیب سطحی مدل
 TIN استخراج لايه جهات شیب سطحی مدل
 تحلیل منحنی میزان سطحی  
 TIN استخراج منحنی میزان های مدل
 Terrain  تحلیل های
 تحلیل شیب  
 تحلیل جهت شیب  
 تحلیل سايه روشن  
  تحلیل انحنای سطح  
  تحلیل مدلهای توپوگرافی
  شیب
  جهت شیب
  توپوگرافی سايه
  تحدب پروفیل يا نیمرخ عرضی
  تحدب صفحه
  تحدب طولی
  تحدب سطح مقطعی
  انحنای کمینه
  انحنای بیشینه
 RMS   خطای
 تحلیل مدل مورفولوژی  
 Solar Analyst  تحلیل
 Solar Radiation اجرای مدل
  تحلیل های مربوط به حوضه های آبريز
پر شده  DEM   ايجاد لايه
  تهیه لايه جهت جريان
  ايجاد لايه تجمع جريان
  استخراج لايه شبکه زهکشی
  لايه اتصال ابراهه ها به يکديگر
  رتبه بندی آبراهه ها
  استخراج حوضه ها و زير حوضه ها به روش منطقه ايی
  استخراج حوضه های آبريز متکی بر يک يا چند نقطه
  عوامل موثر بر تجزيه و تحلیل حوضه های آبريز
  کاربردهای تجزيه و تحلیل کامپیوتری حوضه های آبريز
 ArcGIS اجرای تحلیل های مربوط به حوضه آبريز در محیط نرم افزار
 کاربرد مدلهای رقومی زمین در تحلیل مخاطره آتش سوزی جنگلها  
 مقدمه  
 پارامترهای موثر در تحلیل آتش سوزی  
 ArcGIS  تحلیل خطر آتش سوزی جنگل در محیط نرم افزار
 پهنه بندی خطر آتش سوزی  
 ArcMap  مدل سازی خطر آتش سوزی منطقه در محیط
فصل  درونیابی
  مفاهیم، اصول و کاربردهای درونیابی  
 کاربردهای درونیابی  
 روشهای درونیابی  
 روش های درون يابی رياضی  
 روش های درونیابی زمین آماری  
 روش درونیابی جبری  
  تحلیل های اولیه درونیابی
  نمونه گیری و توزيع فضايی داده ها
  تحلیل هیستوگرام
  منحنی های احتمال
 منحنی احتمال نرمال  
 منحنی احتمال عمومی  
  نقشه های ورونويی و پلیگون های تیسن
محدوديت های نقشه های ورونويی
  تحلیل روند
  تحلیل سمی واريوگرام
  ابر کراس کواريانس
 مدلهای درونیابی  
 (IDW)  دورنیابی وزن دهی فاصله معکوس
 تعیین توان درونیابی  
 جست و جوی همسايگی  
 )GP(  درونیابی چندجمله ايی جهانی
 )LP(  درونیابی چندجمله ايی محلی
يا درونیابی توابع با پايه شعاعی  RBF   مدل
 مدل کريجینگ  
 انواع کريجینگ  
 کريجینگ معمولی  
 کريجینگ ساده  
 کريجینگ همگانی يا فراگیر  
  کريجینگ شاخص  
 کريجینگ احتمال  
 کريجینگ انفصالی  
 مدل درونیابی کوکريجینگ  
  مدل اسپلاين  
  انواع مدل اسپلاين  
 ارزيابی نتايج درونیابی  
 Cross Validation  تحلیل
 Validation  تحلیل
  مقايسه و ارزيابی مدلهای درونیابی
بهترين مدل؟
منابع و ماخذ

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات ماهواره

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها