دانلود کتابهای کسب و کار و مدیریت

کتابهای مرتبط با استارتاپ، مدیر، مدیریت استراتژیک، ایده های کارآفرینی، مدیریت کسب و کار، اداره و مدیریت را می توانید از این بخش دانلود نمایید

میکرو کتاب های مدیریت

ایده ها و خلاقیت در فروش

کتاب های مدیریت کسب و کار از نسل نو اندیش

مدیریت استراتژیک در تجارت و بازرگانی

موفقیت و انگیزش در مدیریت

مشاور همراه در مدیریت