معرفی انتشارات بخشایش


انتشارات بخشایش

انتشارات بخشایش با مدیریت علیرضا عقيقي بخشايشی مجری چاپ کتاب های دینی و مذهبی در قم یکی از فعالترین شهرهای ایران از لحاظ تعدد انتشارات است. این نشر در سال 1376 شروع به فعالیت کرد و تاکنون 736 عنوان را چاپ و منتشر ساخته است.

مدیر این انتشارات خود یکی از مترجمین قرآن کريم بوده و این انتشارات بیشتر به چاپ کتاب قرآن کریم می پردازد اما تقریبا در حوزه های دینی و مذهبی و تربیتی به چاپ کتاب پرداخته است و بنا بر این هدف معمول این انتشارات گسترش فرهنگ کتابخوانی به ویژه کتاب قرآن و دیگر کتاب های مربوط به قرآن کریم در جامعه بوده است. 

 سال های گذشته حضور پررنگ و فعالیت این نشر به بازار کتاب های قرآنی تنوع و تعدد بخشیده بود به شکلی که در سال 1389 این نشر با چاپ بیشتر از 50 عنوان کتاب قرانی در نمایشگاه کتاب قم شرکت کرد. همچنین جز این، به چاپ و نشر کتاب های مذهبی در موضوعات دیگر هم می پردازد. امروزه شاهد چاپ کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی و همچنین ترجمه های کتاب های روانشناسی و موفقیت و هوش خلاق است اما با این وجود در سال های اخیر همچون سایر انتشاراتی ها با مشکلاتی از لحاظ چاپ و نشر کتاب به لحاظ رکود بازار کتاب مواجه است.

کتاب هایی چون ناغیل حیات، هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامی، مردم سالاری دینی و تئوکراسی، مقایسه رفتارهای پاپ با امام خمینی، نظریه های جامعه شناسی اسلامی از این انتشارات است.