×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
مقدمه ای برحل مسائل به روش معکوس

دانلود کتاب مقدمه ای برحل مسائل به روش معکوس

مقدمه ای برحل مسائل به روش معکوس
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : مقدمه ای برحل مسائل به روش معکوس

نویسندگان : تقی شجاعی, ایمان زیدآبادی نژاد

ناشر : رهام اندیشه

تعداد صفحات : 342 صفحه

شابک : 978-622-264-133-7

رده بندی دیویی : 35/515

دسته بندی : سایر رشته های مهندسی, ریاضیات

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 100000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 28600 تومان

فهرست مطالب

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه ای بر مسائل معکوس
 نمونه هایی از مسائل معکوس
 فضای تصویر ، فضای داده و نویز
 مسائل بد طرح
 مسئله ی پیچ زدایی
 مدل سازی مسئله ی پیشرو
 تغییر شکل به فضای فوریه
 یک مثال تصویری
 اشکال معکوس کردن در چیست ؟
 فصل دوم
تبدیلات خطی
 مقدمه
 مبنای جبر خطی
 سیستم های معالات خطی
 ضرب های داخلی
 تجزیه ی ماتریس همانی
 مسئله ی معکوس خطی
 تناسب مدل با داده
 تصویربرداری غیر مستقیم
 آناتومی تبدیل خطی
 مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ی ماتریس های متقارن حقیقی
 توابع ماتریس متقارن حقیقی
 تجزیه ی مقدار ویژه یک ماتریس مستطیلی حقیقی
 تفسیر تجزیه ی مقدار ویژه ی یک ماتریس
 شکل هندسی تبدیل خطی
 تجزیه ی مقدار ویژه در مسائل تناسب سازی مدل
 رابطه با معکوس موریه – پینروز
 اثرات نویز بر برآوردهای پارامتر مدل
 کلیات تجزیه ی مقدار ویژه
 دسته بندی عملگرهای خطی
 اثرات نویز و مقادیر ویژه ی کوچک
 تبدیل های پیوسته
 تبدیل های پیوسته
 عملگر های الحاقی و علامت ستاره الحاق های عملگر ها
 الحاقی های بردار ها
 الحاق های توابع
 تمرین های حل شده در این فصل
 فصل سوم
روش های تنظیم در مسائل معکوس خطی
 عدم تناسب داده و شبه نرم راه حل
 تنظیم تیخونف
 ) TSVD (  تجزیه ی مقدار تکین بریده
 ضرایب فیلتر
 یکنواختی در برابر تناسب سازی داده در مثال تاری زدایی
 انتخاب پارامتر تنظیم
 L  منحنی
 اصل ناهمخوانی و اختلاف
 حل دستگاهای بزرگ معادلات همزمان برای مسائل تنظیم سازی
 کمینه سازی یک معادله ی درجه دوم چندین بعدی
 کاربرد در تنظیم تیخنوف
 فصل  چهارم
مقدمه ای بر آمار و احتمال
 نقش احتمال در مسائل معکوس
 توابع چگالی احتمال
 توابع توزیع جمعی
 امید ریاضی
 متغیرهای تصادفی مستقل و غیر همبسته
متغیر تصادفی مستقل  N  مثال : ماکزیمم
 توابع ویژه
 چگالی احتمال مجموع متغیرهای تصادفی مستقل
 چگالی احتمال گاووسی
 کامیولنت متغیر تصادفی
 قضیه ی حد مرکزی
 متغیرهای تصادفی برداری
 تبدیل ها و همبستگی های خطی
 مفهوم فیزیکی کوواریانس
 گاووسی چند متغیره و تابع ویژه اش
 ضمیمه : معکوس تابع ویژه ی گاووسی
 ضمیمه : تبدیل متغیرهای تصادفی
 بسط به حالت چند متغیره
 X  مثال : چگالی احتمال
 X  تابع ویژه ی چگالی احتمال
  مثال حل شده در رابطه با فصل
 تمرین
  تمرین
  تمرین
 فصل پنجم
استنباط آماری بیزی و برآورد پارامتر
 احتمال معکوس و رو به جلو
 قضیه ی بیز
 مسئله ی تراموا
 چندین مشاهده
 برآورد کردن کمیت با خطای اندازه گیری گاووسی
 برآورد کردن خطای اندازه گیری همچنین کیفیت
 برآورد کردن قدرت منبع رادیواکتیو و نیمه عمر تشعشعات
 تقریب چگالی های احتمال تک نمایی با گاووسی ها
 برآورد مشترک مسئله ی کمیت و خطای اندازه گیری
 مسئله ی افول تشعشعات رادیو اکتیو
 تفسیر ماتریس کوواریانس
 برآورد کننده ها و برآورد پارامتر
 مثال ها
 برآورد کننده های بهینه
 برآورد کننده ی خطای میانگین مجذور مینمم
 کران پایین کرامر رائو
 مثال ها
 مدل سازی داده
 حداقل مربعات برای برآورد پارامتر
 برآورد کردن دامنه ی یک سیگنال معلوم در یک نویز گاووسی افزایشی
 برآورد کردن دو سینوس در نویز
 پارامترهای غیر خطی و خطی
 تعیین مناسب بودن مدل و برآورد های خطا برای پارامترها
 تقریب گاووسی مشترک
 فصل  ششم
مسئله ی معکوس خطی بازگشتی
 مسئله ی معکوس خطی
 تابع احتمال
 نقش احتمال پیشین
 مسئله ی معکوس خطی بازگشتی
 معکوس ماتریس بلوکی
 فیلتر کالمن
 فیلتر کالمن بسط یافته
 تکامل دینامیک غیر خطی
 فصل  هفتم
شبیه سازی تصادفی
 زنجیره ی مارکوف
 مقدمه
 Xn  توزیع
 توزیع های تعادل
 تقلیل پذیری
 معکوس پذیری
 شروط لازم و کافی برای معکوس پذیری
 زنجیره ی متناوب )یک جزئیات فنی(
 قضیهی ارگو بودن برای زنجیرههای معکوسپذیر
 زنجیرهی مارکوف مونت کارلو
 چند مورد خاص
 زنجیره ی متروپولیس – هاستینگز مونت کارلو
 فصل  هشتم
راه حلهای نمونه گیری شده برای مسائل معکوس
 مقدمه
 بازیابی یک ماتریس دوتایی از دادهی پرخش
 احتمال یکنواخت پیشین
 میدان تصادفی مارکوف با احتمال پیشین ایسینگ
 بازیابی یک ماتریس دوتایی از جمع های ردیف و ستون
 منابع
 مونت کارلو زنجیرهی مارکوف در فضاهای وضعیت پیوسته
 برآورد کردن پارامترهای یک توزیع گاووسی
از راه حل یک معادله ی دیفرانسیل جزئی  D  برآورد کردن انتشار پذیری
 بهینه سازی با استفاده از مونت کارلو زنجیره ی مارکوف
 گداخت شبیه سازی شده
 فصل  نهم
آنالیز خروجی
 مقدمه
 خودهمبستگی در تعادل
 محاسبه کردن زمان خود همبستگی یکپارچه
 سوداری مقدار دهی اولیه
 وقفه و چند حالتی
 عادات مناسب
فصل دهم
نمونه مثال حل شده از مسائل معکوس در پره های توربین
 تشریح مسألهي معكوس یا روش معكوس
 بیان ریاضي مسأله
 روش هاي انتخاب پارامتر
 معیارهاي همگرایي
 محاسبه ي ماتریس حساسیت
 الگوریتم بكارگیري روش معكوس جهت تلفیق بهینه دو روش حل
 بررسي نتایج
 نتیجه گیري
 فصل 11
 ANN تمرینهای حل شده مسائل معکوس در قالب شبکه عصبی
 تمرین اول
  تمرین
  تمرین

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات رهام اندیشه

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها