پرفروش ترین های خانه داستان چوک

آنچه ندیده اید

معرفی انتشارات خانه داستان چوک


انتشارات خانه داستان چوک

خانه داستان چوک، انتشاراتی است که با نیروی جوان و خلاق خود به مدیریت مهدی رضایی در سال 1385 ابتدا به عنوان یک وبسایت فرهنگی در زمينه تشویق و ترغیب داستان نویسان جوان و با استعداد شروع به کار نمود.

در طول سال ها و با افزون شدن تعداد همراهان و داستان نويسان جوان به این سایت اقدامات آن نیز گسترش یافته و تصمیم به چاپ و نشر آثار نویسندگان فعال خود نمود. پس از آن با احساس نیاز به تقویت حوزه داستان و نمایش کشور به چاپ آثار مترجمان خوب نیز اقدام کرد تا حوزه فعالیت او در زمینه داستان و ادبیات به حوزه ای تخصصی، با کیفیت و منسجم تبدیل شود.

در این بین انتشار ماهنامه و فصل نامه در زمینه ادبیات داستاني و چاپ و نشر آثار نویسندگان در حوزه های مختلف داستان و نمایش و حتی شعر در دستور کار این مجموعه قرار دارد اما فعالیت جانبی دیگر چون پاسداشت ایام مرتبط با کتاب، فعالیت های مختلف حوزه نشر و چاپ، برگزاری همایش های مختلف با حضور اهالی قلم و خدمات جانبی به نویسندگان از بهترین فعاليت های این مجموعه به شمار می رود.

همایش روز جهانی کتاب و ترجمه، چاپ ماهنامه ادبیات داستانی در 110 شماره و فصلنامه شعر چوک در ۱۲ شماره نیز از جمله فعالیت های خانه داستان چوک می باشد. شام خانوادگی ، پرنده کوکی و زن سه شنبه، خانواده کایداش، پشت درختان بید، هرگز نیفت از جمله آثار منتشر شده آن است.