×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
روند صدور رای وحدت رویه - در دیوان عدالت اداری

دانلود کتاب روند صدور رای وحدت رویه - در دیوان عدالت اداری

روند صدور رای وحدت رویه - در دیوان عدالت اداری
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : روند صدور رای وحدت رویه - در دیوان عدالت اداری

نویسنده : وحید خسروی

ناشر : قانون یار

تعداد صفحات : 146 صفحه

شابک : 978-622-229-119-8

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 349/55

دسته بندی : اطلاعات عمومی, حقوق عمومی و خصوصی, حقوق اداری

نوع کتاب : Epub

قیمت پشت جلد : 38000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 15900 تومان


معرفی کتاب

"روند صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری"
کتاب فوق اثری از وحید خسروی می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکميت و اختيارات وسيع دولتمردان بر کسی پوشيده نيست.
دیوان عدالت اداری در مقوله حمایت از حقوق شهروندی و تضمين حقوق و آزادی های مشروع و اساسی مردم و صيانت از حقوق عمومی و تجدید قدرت نقش کليدی دارد.
اگر موضوع آرای قضایی را به حقوقی و کيفری و اداری تقسيم کنيم، دیوان عالی کشور صلاحيت صدور رأی وحدت رویه در امور حقوقی و کيفری را دارد ولی صدور رأی وحدت رویه در خصوص آرای مربوط به امور اداری در صلاحيت دیوان عدالت اداری است و در این امور رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.
این کتاب به تعریف و بررسی نقش دیوان عدالت اداری در ساختار قانونی ایران می پردازد و روند صدور رای وحدت رویه را توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح می دهد.
در بخشی از کتاب می خوانیم :
" هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از چند شعبه دیوان صادر شده باشد رئيس دیوان موظف است به محض اطلاع ازموضوع ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيأت عمومی دیوان مطرح نماید .هيأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی صحيح اقدام می نماید این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و اثر رأی وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی گردد..."

 

فهرست مطالب

پیشگفتار  
بخش اول: کلیات  
فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری  
گفتار اول:ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت بر مبنای قانون
مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایي دیوان عدالت اداری  
قسمت نخست- شعب بدوی  
قسمت دوم- شعب تجدید نظر  
قسمت سوم - هیأت عمومي دیوان  
قسمت چهارم- هیأت های تخصصي  
قسمت پنجم- واحد اجرای احکام  
بنداول : شرایط قضات دیوان عدالت اداری  
بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری  
گفتار دوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری  
مبحث اول:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی  
قسمت نخست -رسیدگي و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات:  
قسمت دوم- رسیدگي به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامي  
قسمت سوم - رسیدگي به تجدید نظر خواهي نسبت به آراء قطعي صادره از سوی مراجع اختصاصي  
گفتارسوم :مفهوم هیأت عمومي دیوان عدالت اداری  
مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومي دیوان عدالت اداری  
مبحث دوم: ارکان هیأت عمومي به موجب مقررات قانون دیوان عدالت اداری  
مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات وظایف هیأت عمومي دیوان عدالت اداری
قسمت نخست- رسیدگي به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتي  
روند صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان اداری
قسمت دوم-صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد  
بند اول :صلاحیت هیأت عمومي به لحاظ وضعیت شاکي  
بند دوم :صلاحیت هیأت عمومي به لحاظ وضعیت حقوقي طرف شکایت  
گفتار چهارم: عملکرد هیأت عمومي دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومي  
مبحث اول :عملکرد هیأت عمومي در شناسایي اصول حقوق عمومي  
قسمت نخست- استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامي ایران بر پایه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي
قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومي در محل پیش بیني شده  
فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عدالت اداری  
گفتار اول: مفهوم آراء وحدت رویه  
مبحث اول: صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری  
قسمت نخست- مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری  
قسمت دوم- منابع قانوني رأی وحدت رویه دیوان عدلت اداری  
گفتار دوم: تعارض آرای وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عدالت اداری و دیوان عالي کشور  
مبحث اول :جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومي در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامي
مبحث دوم: جایگاه آرا وحدت رویه هیأت عمومي در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامي  
گفتارسوم: قلمرو صلاحیت هیأت های تخصصي دیوان عدالت اداری  
مبحث اول: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصي  
مبحث دوم: تعریف هیأت های تخصصي دیوان عدالت اداری  
مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصي دیوان عدالت اداری  
قسمت نخست- اکثریت مطلق  
قسمت دوم-اعضاء هیأت های تخصصي  
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسون  
قسمت چهارم- تمصیمات هیأت های تخصصي 
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات  
بند اول :وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصي:  
بند دوم: شیوه تقدیم درخواست ابطال مصوبات :  
گفتار چهارم: جهات رسیدگي هیأت عمومي به ابطال مصوبات  
مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومي در صورت ابطال مصوبه :  
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع قانون  
مبحث سوم :صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات  
گفتارپنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع  
گفتار ششم: آثار حقوقي ابطال مصوبات  
بخش دوم: قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  
فصل اول:قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسي اداری  
گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسي اداری  
مبحث اول: رعایت اصول دادرسي اداری
گفتار دوم: نقش دادرسي اداری دیوان در جهت احقاق حقوق شهروندان  
مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوتهای اداری  
مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه  
قسمت نخست: تملک رایگان اراضي شهروندان از سوی اداره  
قسمت دوم: سلب مالکیت توسط دولت:  
قسمت سوم: محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نا محدود  
گفتار سوم:تعریف مراجع شبه قضایي  
مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایي  
مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان ازحیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایي  
مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگي به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایي
گفتارچهارم: نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایي  
گفتار پنجم :مفهوم و تعریف ایجاد رویه  
روند صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان اداری
مبحث اول: جایگاه و ا همیت حقوقي صدور رأی ایجاد رویه  
گفتارششم: پشتوانه فلسفي صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری  
مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عدالت اداری  
قسمت نخست: آراء وحدت رویه، منبع اصلي یا فرعي  
قسمت دوم :رأی هیأت عمومي در مقام تشابه آراء  
مبحث دوم: شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومي  
قسمت نخست: صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد از شعب مختلف دیوان  
قسمت دوم: طرح موضوع در هیأت عمومي با نظر ریاست دیوان  
مبحث سوم: آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء  
قسمت اول: لازم الاتباع بودن رأی مزبور برای شعب دیوان و ادارات و اشخاص حقیقي و حقوقي ذیربط
قسمت دوم: رسیدگي خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل  
گفتار هفتم: تعریف آراء متعارض  
مبحث اول: رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض  
مبحث دوم: ایجاد وحدت رویه  
قسمت نخست: اعلام تعارض آراء نسبت به رسیدگي شعب دیوان عدالت اداری به آرای قطعي
کمیسیونهای مالیاتي) هیأت های حل اختلاف مالیاتي (  
قسمت دوم:ا علام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامي  
مبحث سوم: اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومي در مقام تعارض آراء  
قسمت نخست: اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومي دیوان در مقام تشابه آراء  
قسمت دوم: تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالي کشور  
گفتار هشتم :آثار مثبت ایجاد رویه:  
فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه  
گفتار اول :مفهوم دولت  
مبحث اول: مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری 
قسمت نخست :حصر مصادیق واحدهای دولتي به دستگاه های قوه مجریه  
قسمت دوم: گسترش مصادیق واحد های دولتي به کلیه واحدهای قوای سه گانه  
مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحدهای دولتي  
گفتاردوم :نحوه رسیدگي مجدد به آراء هیأت عمومي دیوان عدالت اداری  
گفتارسوم: درخواست استنکاف نسبت به رأی هیأت عمومي:  
مبحث اول: مرجع رسیدگي به تقاضای استنکاف:  
مبحث دوم: ترتیب رسیدگي به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومي  
گفتار چهارم: مقایسه رسیدگي به استنکاف در ماده  و تبصره  قانون تشکیلات و آیین دادرسي دیوان عدالت اداری  
گفتار پنجم:خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومي
گفتار ششم: آراء هیأت عمومي دیوان عدالت مستلزم عملیات اجرائي
گفتار هفتم: ضمانت اجرای آراء وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عدالت اداری  
گفتار هشتم: آثار و تبعات اجرایي آرای وحدت رویه  
منابع و مآخذ

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات قانون یار

کتاب های دیگری از نویسنده وحید خسروی

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها