×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
مبانی مهندسی سیستم های فضایی - جلد سوم

دانلود کتاب مبانی مهندسی سیستم های فضایی - جلد سوم

مبانی مهندسی سیستم های فضایی - جلد سوم
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : مبانی مهندسی سیستم های فضایی - جلد سوم

نویسندگان : تقی شجاعی, ایمان زیدآبادی نژاد

ناشر : رهام اندیشه

تعداد صفحات : 335 صفحه

شابک : 978-622-264-090-3

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 358/416212

دسته بندی : مهندسی هوافضا

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 150000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 42900 تومان

فهرست مطالب

فصل 1: گلوگاهی بحرانی سیستم های فضایی
1-1 مقدمه
1-1-1 بیان مسئله
1-1-2 توصیه
1-1-3 تعاریف
1-2-کلیت
1-2-1 متناسب سازی
1-2-2 راهنمای کاربرد
1-2-3 مدیریت بازنگری های فنی
1-2-4 ماتریس محصول کاری
1-3گلوگاه 1: بازنگری الزامات
1-3-1مقدمه
1-3-2 هدف
1-3-3 معیار ورود
1-3-4 معیار خروج
1-3-5 محصولات کاری
1-3-6 مراجع
1-4 گلوگاه 2: بازنگری طراحی مقدماتی (PDR)
1-4-1 مقدمه
1-4-2 هدف
1-4-3 معیار ورود
1-4-4 معیار خروج
1-4-5 محصولات کاری
1-4-6 مراجع
1-5 گلوگاه 3: بازنگری طراحی حیاتی (CDR)
1-5-1 مقدمه
1-5-2 هدف
1-5-3 معیار ورود
1-5-4 معیار خروج
1-5-5محصولات کاری
1-5-6 مراجع
1-6 گلوگاه 4: بازنگری آمادگی ساخت (BRR)  
1-6-1 مقدمه
1-6-2 هدف
1-6-3 معیار ورود
1-6-4 معیار خروج
1-6-5 محصولات کاری
1-6-6 مراجع
1-7 گلوگاه 5: بازنگری سلسله عملیات ارزیابی تست (TECR) 82
1-7-1 مقدمه
1-7-2 هدف
1-7-3 معیار ورود
1-7-4 معیار خروج
1-7-5 محصولات کاری
1-7-6 مراجع
1-8 گلوگاه 6: بازنگری آمادگی مونتاژ/ یکپارچه سازی (بازنگری آمادگی تست سیستم یکپارچه مبنا (BIST RR))
1-8-1 مقدمه
1-8-2 هدف
1-8-3 معیار ورود
1-8-4 عیار خروج
1-8-5 محصولات کاری
1-8-6 مراجع
1-9 گلوگاه 7: بازنگری پیش محیطی (PER)  
1-9-1 مقدمه
1-9-2 هدف
1-9-3 معیار ورود
1-9-4 معیار خروج
1-9-5 محصولات کاری
1-9-6 مراجع
1-10 گلوگاه 8: بازنگری قبل از حمل (PSR)   
1-10-1 مقدمه
1-10-2 هدف
1-10-3 معیار ورود
1-10-4 معیار خروج
1-10-5 محصولات کاری
1-10-6 مراجع
1-11 گلوگاه 9: بازنگری آمادگی مأموریت (MRR)
1-11-1 هدف
1-11-2 معیار ورود
1-11-3 معیار خروج
1-11-4 محصولات کاری
1-11-5 مراجع
1-12 گلوگاه 10: بازنگری آمادگی پرواز (FRR)
1-12-1 مقدمه
1-12-2 هدف
1-12-3 معیار ورود
1-12-4 معیار خروج
1-12-5 محصولات کاری
1-12-6 مراجع
1-13 گلوگاه 11: بازنگری بازرسی مقدماتی (ICR)
1-13-1 مقدمه
1-13-2 هدف
1-13-3 معیار ورود
1-13-4 معیار خروج
1-13-5 محصولات کاری
1-13-6 مراجع
1-13-7 ماتریس محصول کاری
1-14 تضمین مأموریت
1-15 الزامات، آنالیز و تصدیق
1-16 مهندسی قابلیت اطمینان
1-17 مهندسی قطعات، مواد و فرآیندها (PMP
1-18 مدیریت پیکربندی
1-19 تضمین کیفیت
1-20 تضمین ایمنی سیستم
1-21 تضمین طراحی
1-22 تضمین نرم افزار
1-23 تضمین ساخت
1-24 یکپارچگی، تست و ارزیابی
1-25 تضمین آمادگی عملیات
1-26 علائم و اختصارات
1-27 پیوست: پیشنهاداتی برای بهبود درخواست برای پروپوزال ها (RFPs) و فرآیند انتخاب منبع
فصل 2: سؤالات کلیدی در موفقیت اکتساب
2-1 مقدمه
2-2 مسیر افقی مدیریت برنامه (P)
2-3 مسیر افقی مهندسی سیستم ها (S)
2-4 مسیر افقی اکتساب(A)   
2-5 چک لیست
2-5-1 P1 - تعریف برنامه
2-5-2 P2 - برپایی دفتر مدیریت برنامه: ساخت یک دفتر مدیریت برنامه با توانمندیهای "درست"
2-5-3 S1- توسعه معماری، الزامات و قابلیت: تعریف راهکارهای "درست"
2-5-4 A1- استراتژی و طرح اکتساب: ایجاد یک استراتژی "قابل اجرا"
2-5-5 S2- توسعه طراحی امکان پذیر
2-5-6 S3- مهندسی راهکار
2-5-7 P3 - طرحریزی برنامه: توسعه طرح ها، فرآیندها و رویه های "درست" برنامه
2-5-8 A2- درخواست برای پروپوزال و انتخاب منبع: اعطای قرارداد به پیمانکاران "مناسب"
2-5-9 A3- گام آغازین قرارداد: قرار دادن پیمانکاران "در نقطه آغاز درست"
2-5-10 P4 - مدیریت برنامه
2-5-11 A4- مدیریت قرارداد
2-5-12 S4- بلوغ راهکارها/ طراحی برای تولید
2-5-13 S5- یکپارچهسازی و تست
2-5-14 S6- انتقال به تولید
2-5-15 S7- عملیات و نگهداری
2-5-16 مراجع چک لیست مربوط به محیط های چابک
2-6 مسیر افقی مدیریت برنامه (P)
2-6-1 تعریف برنامه (P1)
2-6-2 برپایی دفتر مدیریت برنامه (P2)
2-6-3 طرحریزی برنامه (P3)  
2-6-4 مدیریت برنامه (P4)
2-7 مسیر افقی مهندسی سیستم ها  (P5)
2-7-1 توسعه معماری/ الزامات/ قابلیت ها (1S)
2-7-2 توسعه طراحی امکان پذیر(S2)
2-7-3 مهندسی راهکار (S3)
2-7-4 بلوغ راهکارها/ طراحی برای تولید (S4)
2-7-5 یکپارچهسازی و تست (S5)
2-7-6 انتقال به تولید (S6)
2-7-7 بهره¬برداری و نگهداری (S7)
2-8 مسیر افقی اکتساب (A)
2-8-1 استراتژی و طرح اکتساب (A1)
2-8-2 درخواست برای پروپوزال/ انتخاب منبع/ اعطای قرارداد (A2)
2-8-3 "گام آغازین" قرارداد (A3)
2-8-4 مدیریت قراردادها (A4)
فصل 3: مشخصات و استانداردهای مقبولیت
3-1 مقدمه
3-2 احیای مجدد مهندسی سیستم ها (SER)
 3-2-1خط مشی مشخصات و استانداردها
 3-2-2کارگروه مشخصات و استانداردهای مرکز سیستم های موشکی و فضایی
 3-3استانداردهای نظامی و دولتی
 3-4استانداردهای ملی/ بینالمللی و صنعت
 3-4-1گزارش ها شرکت Aerospace
 3-4-2دسترسی به وبسایت مرکز سیستم های موشکی و فضایی و شرکت Aerospace
 3-4-3دیسک فشرده (CD)

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات رهام اندیشه

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها