×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
نقش فناوری شبکه های اجتماعی در صنعت گردشگری

دانلود کتاب نقش فناوری شبکه های اجتماعی در صنعت گردشگری

نقش فناوری شبکه های اجتماعی در صنعت گردشگری
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : نقش فناوری شبکه های اجتماعی در صنعت گردشگری

نویسنده : محمدرضا سرشار

ناشر : رهام اندیشه

تعداد صفحات : 192 صفحه

شابک : 978-622-264046-0

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 025/0691

دسته بندی : شبکه و اینترنت, فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک, علوم گردشگری و جهانگردی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 65000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 18600 تومان


معرفی کتاب

"نقش فناوری شبکه های اجتماعی در صنعت گردشگری"
کتاب فوق اثری از آقای محمدرضا سرشار می باشد که توسط نشر رهام اندیشه منتشر شده است.
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همه جنبه‎های زندگی بشر را تحت نفوذ خود درآورده است. اینترنت و فضای مجازی به عنوان مصادیق این فناوری، مخاطبان زیادی را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود جذب کرده و فضای مناسبی را برای بیان عقاید و علایق فردی، گروهی و نهادی به دور از تریبون‎های رسمی فراهم آورده است.
امروزه کسب و کارهای بسیاری بر بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شکل گرفته که یکی از پررونق ترین و با بیشترین محتواهای جذاب، کسب و کارهای صنعت گردشگری است. فضای مجازی بسیار موثر و پررنگ به کمک صنعت گردشگری آمده و سبب رونق روزافزون آن شده است.
در کتاب فوق به نقش و تاثیر شبکه های اجتماعی در صنعت گردشگری براساس کار پژوهشی پرداخته شده و لزوم استفاده از آن برای رونق در این حوزه بیان شده است.
روش جمع آوری داده ها و نحوه بررسی آنها، تحلیل مهم ترین نظریات و آزمون های اندازه گیری و در نهایت پیشنهاداتی برای توسعه استفاده از شبکه های اجتماعی برای رونق گردشگری از جمله مطالب درج شده در کتاب است که می تواند برای محققین و تصمیم گیرندگان این صنعت بسیار مفید باشد.

فهرست مطالب

فصل اول:
كلیات
1-1 مقدمه
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع
1-13 تعاریف
فصل دوم:
مبانی نظری
2-1 مقدمه
2-2 هوشمندی رقابتی
2-2-1 تعریف هوشمندی رقابتی
2-2-2 هوشمندی در برابر اطلاعات
2-2-3 اجزای هوشمندی رقابتی
2-2-3-1 هوشمندی استراتژیک
2-2-3-2 هوشمندی رقبا
2-2-3-3 هوشمندی بازار
2-2-3-4 هوشمندی فنی
2-2-4 مدل های هوشمندی رقابتی
2-2-4-1 مدل گاوریانو و همکاران
2-2-4-2 مدل چهار سی هوشمندی رقابتی
2-2-4-3 مدل اداره اطلاعات مرکزی آمریکا (سی آی ای)
2-3  فناوری شبکه‎های اجتماعی
2-3-1 تعاریف فناوری شبکه های اجتماعی    
2-3-2 آغاز شبکه سازی اجتماعی
2-3-3 تأثیر فناوری شبکه های اجتماعی بر کسب و کار و در توسعه خدمت جدید
2-3-4 تأثیر فناوری شبکه های اجتماعی بر هوشمندی رقابتی
2-4 توسعه خدمات جدید (NSD)
2-4-1 تعاریف توسعه خدمات جدید
2-4-2 اجزای NSD
2-4-2-1 مفهوم کالا و خدمت
2-4-2-2 تفاوت توسعه خدمت جدید و توسعه محصول جدید
2-4-3 مدل های NSD
2-4-3-1 مدل کوپر
2-4-3-2 مدل فرایندی توسعه خدمات جدید
2-4-3-3 مدل روزلین دالتون و همکاران در صنعت گردشگری
2-4-3-4 مدل جانسون و همکاران
2-5 جایگاه شبکه های اجتماعی در توسعه هوشمندی رقابتی در صنعت گردشگری
2-5-1 صنعت گردشگری
2-5-2 اهمیت رقابت در صنعت گردشگری
2-5-2-1 گردشگری پایدار به عنوان ابزار توسعه
2-5-2-2 شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری
2-5-3 کاربرد شبکه های اجتماعی در صنعت گردشگری
2-5-3-1  10 روند تاثیرگذار در گردشگری
2-5-3-2 رسانه های اجتماعی و مدیریت بحران در حوزه گردشگری
2-5-3-3 مسائل استفاده از رسانه های اجتماعی در حوزه گردشگری
2-5-3-4 استراتژی رسانه‎های اجتماعی
2-5-4 مطالعه موردی درباره استفاده صنعت گردشگری از فناوری شبکه های اجتماعی
2-6 پیشینه تحقیق
2-6-1 مطالعه جورسکی و همکاران
2-6-2 مطالعه آلبسکو و همکاران
2-6-3 مطالعه کوسیگلو و همکاران
2-6-4 مطالعه سیگالا
2-6-5 مطالعه فرناندز و همکاران
2-6-6 مطالعه شکار
2-6-7 مطالعه تامار آرواس
2-6-8 مطالعه شبانکاره و همکاران
2-6-9 مطالعه گوزل سهین و همکاران
2-6-10 مطالعه کرلوا و پولیسک
2-6-11 مطالعه دلاور، قادری و مجدی
2-6-12 مطالعه صرامی و همکاران
2-6-13 مطالعه بنئا
2-7 توسعه مدل مفهومی
فصل سوم:
روش شناسی
3-1 مقدمه
3-2 طرح تحقیق
3-3 جامعه و نمونۀ آماری
3-3-1 جامعۀ آماری
3-3-2 حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-4 ابزار و روش گردآوری داده ها
3-4-1 روش گردآوری اطلاعات
3-4-2 ابزار گردآوری داده ها
3-4-2-1 ساختار پرسشنامه
3-4-2-2 روش توزیع پرسش نامه
3-4-2-3 مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه
3-5 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده
3-5-1 روایی پرسشنامه
3-5-2 پایایی پرسشنامه
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-6-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
3-6-2 روش آزمون مدل
3-6-3 آزمون آزمون دو جمله ای
3-6-4 آزمون آزمون من- ویتنی
3-6-5 آزمون کروسکال والیس
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 تحلیل توصیفی نمونه
4-2-1 تحلیل جمعیت شناختی نمونه
4-2-1-1 جنسیت
4-2-1-3 میزان تحصیلات
4-2-1-4 وضعیت تأهل
4-2-1-5 سابقه فعالیت
4-2-1-6 حوزه فعالیت
4-2-2 بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
4-2-2-1 بررسی وضعیت میانگین متغیرهای پژوهش
4-2-2-2 آزمون بررسی وضعیت توزیع متغیرها
4-3 آزمون مدل
4-3-1 آزمون مدلهای اندازه گیری
4-3-1-1 آزمون پایایی مدل اندازه گیری
4-3-1-2 آزمون روایی مدل اندازه گیری
4-3-2 ارزیابی مدل ساختاری
4-3-2-1 آزمون فرضیات به روش حداقل مربعات جزئی
4-3-2-2 بررسی وضعیت تبیین شدگی متغیرهای وابسته
4-4 آزمون های تکمیلی
4-4-1 آزمون بررسی میانگین متغیرهای پژوهش
4-4-1-1 بررسی میانگین متغیرهای پژوهش
4-4-2 مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
4-4-2-1 مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جنسیت
4-4-2-2 مقایسه میانگین بر اساس سن
4-4-2-3 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با توجه به متغیر میزان تحصیلات
4-4-2-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با توجه به متغیر سابقه فعالیت
4-4-2-5 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با توجه به متغیر حوزه فعالیت
فصل پنجم:
نتيجه گيري و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 جمع بندی
5-3 تحلیل یافته ها
5-4 پیشنهادات کاربردی
5-4-1 پیشنهادهای سیاستی
5-4-2 پیشنهادهای عملیاتی
5-4-3 پیشنهادهای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات رهام اندیشه

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها