×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
وقوع قیامت، دور یا نزدیک؟

دانلود کتاب وقوع قیامت، دور یا نزدیک؟

وقوع قیامت، دور یا نزدیک؟
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : وقوع قیامت، دور یا نزدیک؟

نویسنده : ابراهیم معتمدی نیا

ناشر : کنکاش

تعداد صفحات : 169 صفحه

شابک : 978-600-1365-55-3

تاریخ انتشار : 1399


معرفی کتاب

"وقوع قیامت، دور یا نزدیک"
کتاب فوق اثری از ابراهیم معتمدی نیا می باشد که توسط انتشارات کنکاش به چاپ رسیده و منتشر شده است.
این کتاب پژوهشی است در اثبات نزدیک بودن وقوع قیامت بر اساس آیات و روایات معتبر که به کوشش آقای معتمدی نیا گردآوری شده است.
در قرآن کریم آیات بسیاری در مورد روز قیامت وجود دارد. برای مثال آیاتی در مورد نزدیکی و نشانه های روز قیامت، آیاتی مبنی بر ناگهانی بودن آن و ...
همچنین در این کتاب بخشی به عالم ملکوت و برزخ اختصاص دارد که با ذکر آیات و روایات، به توضیح این عوالم می پردازد.
البته همانطور که در این کتاب نیز چندین بار اشاره شده، تنها کسی که زمان برپایی قیامت را می داند فقط خداوند است و این مورد جزو اختیارات خداوند است.
در بخشی از کتاب می خوانیم:
"عالم برزخ که به آن عالم مثال، خیال و ملکوت هم گفته می شود علاوه بر داشتن صبح و شام از جهات دیگری هم با دنیای مادی شباهت، اتصال و پیوستگی دارد.
برای نمونه مخلوقات در عالم برزخ دارای شکل، قیافه و اندازه هستند. آنها حرکت و سرعت، شادی و اندوه، خوف و هراس، غضب و نگرانی دارند. انسان در برزخ با قالب مثالی و غیر مادی که مانند بدن دنیایی اوست سیر میکند. وجود این شباهتها و قرابتها میان دنیای مادی و عالم برزخ نشان میدهد این دو عالم با وجود تفاوتهایی که با یکدیگر دارند دارای اتصال، پیوستگی و ارتباطند؛ پس این دو را میتوان دو نیمۀ یک عالم محسوب نمود..."


 

فهرست مطالب

سرآغاز سخن الف
بخش اول: بررسی آیات
گروه اول آیات: توقفی كوتاه در دنیا و عالم برزخ
1 اقامتی یک یا ده روزه در دنیا و عالم برزخ
۲ تایید خداوند متعال بر اندک بودن عمر دنیا
3 درنگ انسان قبل از قیامت بیش از عصرگاه یا صبحگاهی نبوده
۴ سوگند مجرمان در مورد توقف یک ساعته در برزخ و پاسخ مومنان به آنها   
5 توقفی یک سا عته پیش از روز حشر
6 ساعتی اقامت در دنیا و برزخ
7 درنگی اندک در عالم پیش از قیامت
8 لذت اندک مجرمان از نعمتها در مدت کوتاه دنیا
نتیجه گیری از گروه اول آیات
برطرف شدن حجابها در قیامت
کوتاه بودن عمر دنیا و برزخ و جاودانگی آخرت
گروه دوم آیات: نزدیک بودن وقوع قیامت
1 منکران، قیامت را دور میبینند و خداوند آن را نزدیک میبیند
۲ قیامت نزدیک است اما علم به زمان آن تنها نزد خداست
3 نزول بر حق کتاب و میزان و نزدیک بودن قیامت
۴ قیامت نزدیک است
در آیات قرآن » عسی « و » لعلّ « مفهوم
5 وعدۀ حق قیامت نزدیک شد
6 قیامت نزدیک شد
7 عذابی نزدیک در کمین مجرمان
8 نزدیک شدن حساب و غفلت مردم
9 روز نزدیک
10  قیامت چنان نزدیک است که گویی همین فرداست
11  بازگشت به سوی دانای نهان و آشکار در آیندۀ نزدیک
1۲  رسیدگی به حساب جن و انس در آیندۀ نزدیک
13  چهرۀ زشت کافران وقتی قیامت را نزدیک ببینند
1۴  مهلتی محدود و معیّن تا وقوع قیامت
گروه سوم آیات: وقوع ناگهانی قیامت
1 برپا شدن ناگهانی قیامت در حالی که نشانههای آن آشکار گشته
یا نشانههای نزدیک بودن قیامت » اشراط السّاعه «
۲ وقوع ناگهانی قیامت و بیخبری مردم از آن
3 عذاب فراگیر الهی و برپا شدن ناگهانی قیامت
۴ فرا رسیدن ناگهانی قیامت و حسرت تکذیب کنندگان
5 تردید کافران در مورد دین الهی تا هنگام برپا شدن ناگهانی قیامت
6 وقوع سنگین، عظیم و ناگهانی قیامت
یکی از نامهای قیامت » السّاعه «
7 برپا شدن ناگهانی قیامت و بُهت کافران
8 فرا رسیدن ناگهانی قیامت و ظهور عذاب دردناک
9 وقوع ناگهانی قیامت در موعد مقرّر
10  پیروی از دستورات الهی پیش از فرا رسیدن ناگهانی عذاب
11  برپایی قیامت در چشم بر هم زدنی و حتی از آن هم کوتاهتر
بخش دوم
طرح چند موضوع در اثبات نزدیک بودن قیام ت
موضوع اول: چند روایت دربارۀ سه گروه در عالم برزخ
بیان چند روایت
نکاتی از بحارالانوار ذیل روایات مورد بحث
نظر علامه طباطبایی در مورد مواخذه و سوال و جواب از اموات
نگرش اهل علم به روایات مربوط به سوال و جواب قبر
بررسی و نتیجه گیری از روایات مربوط به سوال و جواب قبر
متوسطین چه کسانی هستند؟
مستضعفین چه کسانی هستند؟
موضوع دوم: زمان در عالم برزخ و قیامت
زمان چیست؟
انسان موجودی اندازه گیر و حسابگر
دلیل و مبنای انتخاب مقیاس زمان برای سنجش حرکت
چهرۀ مُلکی عالم و مخلوقات و چهرۀ ملکوتی آنها
درک متفاوت انسانها از مدت زمان برزخ و مواقف قیامت
آفرینش انسان و مقام رفیع روح او از نگاه قرآن
آیا روح انسان در حصار زمان و مکان است؟
زمان در عالم وحدت
شواهد و دلایلی از قرآن
انفصال روح از جسم و از عالم مادی در دنیا
مصداق اول: مرگ موقت
مصداق دوم: خواب
مصداق سوم: بیهوشی
مصداق چهارم: در اوج شادی یا در شدّت غم و اندوه
مصداق پنجم: در شدّت دوستی و عشق به خدا
مصداق ششم: در عشق و توجه بسیار به امور دنیوی
درک متوسطین و مستضعفین از گذر زمان در عالم برزخ
درک متفاوت سه گروه از گذر زمان در عالم برزخ
گروه اول: مومنان محض و خالص
گروه دوم: کافران، مشرکان، منافقان و مجرمان
داستانی عبرت آموز
گروه سوم: متوسطین و مستضعفین
موضوع سوم: پرسش از زمان وقوع قیامت
شتاب گروهی برای وقوع قیامت و فرا رسیدن عذاب
پاسخ قرآن دربارۀ زمان وقوع قیامت و تعجیل در برپا شدن آن
دلایل نامعلوم بودن زمان وقوع قیامت
چند نکته
موضوع چهارم: عالم برزخ، باطن و ملكوت دنیا
پاسخ اول: عالم برزخ، نیمۀ پنهان دنیا
پاسخ دوم: عالم برزخ جدا و منفصل از دنیا نیست
پاسخ سوم: شباهتهای میان دنیا و برزخ نشانگر پیوستگی این دو عالم
هم زمانی و پیوستگی دنیا و عالم برزخ
دیگر شباهتها و تفاوتهای دنیا و برزخ
مقایسۀ تواناییها، موفقیتها و ادراکات انسان در چهار عالم
زندگی دنیوی، دورانی سرنوشتساز و نقشآفرین در حیات اخروی انسان
پاسخ چهارم: تجمع ارواح پس از مرگ در وادی السّلام یا وادی برهوت
چهرۀ مُلکی و چهرۀ ملکوتی وادی السّلام و برهوت
موضوع پنجم: شباهتهای خواب با مرگ
انواع خواب و شباهتهای آنها با عالم برزخ
شباهت خواب با مرگ از نگاه روایات
نزدیک بودن مرگ و قیامت از نگاه روایات
شباهتهای خواب با مرگ و عالم برزخ
موضوع ششم: مهیا بودن بهشت و دوزخ، دلیل نزدیک بودن قیامت
از بهشت قیامت در شب معراج  دلیل اول: دیدار پیامبر اکرم
دلیل دوم: تایید روایات از مهیا بودن بهشت و دوزخ قیامت
  روایت هروی از امام رضا
از ملکوت عالم در سفر معراج  مشاهدات پیامبر اکرم
در سفر معراج  نمونههایی از مشاهدات پیامبر اکرم
دلیل سوم: آماده بودن بهشت برای مومنان و اهل تقوا از نگاه قرآن
دلیل چهارم: نزدیک بودن بهشت به اهل تقوا و مومنان از نگاه قرآن
دلیل پنجم: احاطۀ جهنم بر کافران
دلیل ششم: آماده و مهیا بودن جهنم برای اهلش
دلیل هفتم: رویت جهنم در دنیا با کسب یقین
نمونهای از مردان اهل یقین
دلیل هشتم: فعل مستقبل نشانگر نزدیک و مهیا بودن بهشت و دوزخ
فهرست آیات
فهرست منابع و مآخذ

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات کنکاش

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها