×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
کاربرد سنجش از دور در آب و هواشناسی

دانلود کتاب کاربرد سنجش از دور در آب و هواشناسی

کاربرد سنجش از دور در آب و هواشناسی
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : کاربرد سنجش از دور در آب و هواشناسی

نویسندگان : رحمان زندی, ابوذر نصیری, مریم خسرویان

ناشر : ماهواره

تعداد صفحات : 247 صفحه

شابک : 978-600-459-785-2

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 5/551

دسته بندی : کتابهای دانشگاهی, اطلاعات عمومی, زیست شناسی, جغرافیا و زمین شناسی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 55000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 10000 تومان


معرفی کتاب

"کاربرد سنجش از دور در آب و هواشناسی "
این کتاب اثری از آقایان رحمان زندی و ابوذر نصیری و خانم مریم خسرویان می باشد که توسط انتشارات ماهواره منتشر شده است.
سنجش از دور، علم و هنر کسب اطلاعات از پديده ها يا اجسام بدون تماس فیزيكی با آنها است.
يكی از مهم ترين کاربردهای ماهواره های سنجش از دور، هواشناسی است . به وسیله ماهواره های سنجش از دور، داده های هواشناسی در مقیاسی جهانی گردآوری می شوند که نسبت به داده های متداول بسیارکامل تر هستند.
در این کتاب به همین مقوله کاربرد سنجش از راه دور در هواشناسی پرداخته می شود.
کتاب حاضر میتواند قابل استفاده برای طیف وسیعی از دانشجويان رشته های آب و هواشناسی، منابع طبیعی، محیط زيست، کشاورزی، عمران آب و رشته ها و گرايش متعدد ديگر باشد
در بخشی از کتاب می خوانیم:
" کاربرد سنجش از دور در پایش منابع آب را میتوان به دو قسمت ارزیابی های کمی و کیفی این منابع تقسیم نمود. در مورد ارزیابی های کمی میتوان به اندازه گیری های پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی مانند شوری آب، مواد معلق و رسوب، رنگ آب، فیتوپلانگتون و جلبکها و... اشاره کرد.  
تعیین مقدار رسوب و مواد معلق در آب از نظر کارهای مهندسی اهمیت فراوانی دارد، مواد معلق به شدت به جریان آب وابسته است و نشاندهنده مقدار حرکت رسوب در کارخانه ها می باشد..."

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه
 يک سیستم سنجش از دور  
 انرژی الكترومغناطیس  
 سكوها  
 سنجنده ها
 سیستمهای تصويربرداری راداری
 هواشناسی و آب و هواشناسی  
کاربردهای اولیه ماهواره های هواشناسی  
برخی از کاربردهای سنجش از دور
 کاربردهای ماهواره در ساير زمینه ها  
فصل 2: دمای سطحی زمین
 اهمیت، تعريف و تاريخچه سنجش از دور حرارتی  
 :Thermal Remote Sensing  سنجش از دور حرارتی
 تاريخچه ی برآورد دمای سطحی زمین با استفاده از داده های مادون قرمز حرارتی
 اهمیت سنجش از دور حرارتی
 کاربرد سنجش از دور حرارتی:  
 ماهواره ها و سنجندههای سنجش از دور حرارتی  
روشهای بارزسازی و تفسیر تصاوير حرارتی  
در سطح جهان  LST وضعیت اندازه گیری
 تعیین دمای سطح زمین با استفاده از ويژگی باندهای طیفی
با استفاده از تصاوير مادون قرمز حرارتی  (LST)    تهیه نقشه دمای سطح زمین
  محاسبهی دمای تابشی:  
  چگونه دمای سطح و دمای هوا به هم مربوط میشوند؟  
  نقش ترکیب در رابطه با دمای سطح  
  محاسبه دمای سطح زمین  
Aqua و Terra   معرفی ماهوارههای
فصل 3: بارش
Arcmap و روش محاسبه آن در محیط TRMM  اخذ داده
يا دادههای چند بعدی  NetCDF  فرمت
Arcmap در محیط TRMM  نحوه محاسبه داده
 GIS  تهیه يک مدل در محیط
فصل 4: پوشش گیاهی
 دريافت و انعكاس انرژی توسط زمین  
 شاخص پوشش گیاهی در سنجش از دور  
 منحنی رفتار طیفی  
 تحلیل رفتار طیفی گیاه  
 شاخصهای طیفی  
 انواع شاخصهای گیاهی  
 Landsat با استفاده از تصاوير NDVI محاسبه شاخص
 Landsat با استفاده از تصاوير SAVI محاسبه شاخص
MODIS با استفاده از دادههای ماهوارهی NDVI و EVI  محاسبه شاخص
 NDVI   شاخص
 EVI   شاخص
فصل 5: تبخیر و تعرق
 الگوريتم سبال
 MODIS با استفاده از دادههای Arc map در محیط (ET)  روش محاسبه تبخیر و تعرق
فصل 6: مدل ارتفاعی رقومی
از سايت سازمان زمین شناسی  DEMm  آموزش دانلود مدل رقومی ارتفاعی
USGS آمريكا
 ايجاد مدل رقومی
(DEM)  ايجاد مدل رقومی ارتفاعی
 TIN از لايه DEM  تهیه
TIN  ايجاد
(DEM)  استخراج بارش هر نقطه از حوزه با استفاده از نقشه خطوط ارتفاعی
تهیه نقشه همدما
تبديل نقشه مدل رقومی ارتفاع، شیب، جهت، بارندگی، دما و... به وکتور:
 Zonal Statistics  استخراج اطلاعات آماری حوضه با
  نحوه محاسبه مرکز ثقل زيرحوضه و حوضهها
  تهیه نقشه شیب
  تهیه نقشه جهت شیب
فصل 7: منابع آب
 ارزيابی کمی منابع آب  
 ارزيابی کیفی منابع آب  
 برخی از پرکاربردترين شاخصهای استخراج منابع آبی  
Arc map  نحوه محاسبه برخی از شاخصهای استخراج منابع آبی در محیط
فصل 8: خشکسالی
 انواع خشكسالی
 خشكسالی در ايران
 پايش خشكسالی
 برخی از شاخصهای مهم و پرکاربرد خشكسالی
 SPI  محاسبه شاخص
منابع و مأخذ

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات ماهواره

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها