×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
انسان شناسی سیاسی

دانلود کتاب انسان شناسی سیاسی

انسان شناسی سیاسی
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : انسان شناسی سیاسی

نویسنده : محمد کمالی گوکی

ناشر : عقل سرخ

تعداد صفحات : 283 صفحه

شابک : 978-600-5958-16-4

تاریخ انتشار : 1398

رده بندی دیویی : 301/01

دسته بندی : علوم سیاسی, علوم اجتماعی، فرهنگ و سبک زندگی, علم فلسفه، منطق و خداشناسی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 39000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 13700 تومان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول :کرامت انسان و حق انسان؛ریشه مفهومی، مبانی، نظریه و نسبت  
مقدمه  
تاریخچه ایده کرامت انسان  
 ریشه شناسی واژگانی  
 ریشه شناسی کرامت انسان در سنتهای ر ریعملی  
مبانی کرامت انسان  
 روی رد عرری به کرامت انسانی  
عقل به مثابه مبنای کرامتمندی انسان   
اراد آزاد مبنای کرامت انسان   
خود قانونگذاری مبنای کرامتمندی انسان   
 رویکرد الاهیاتی به کرامت انسانی  
اقسام کرامت انسانی  
 کرامت ذاتی یا متواطی  
 کرامت ارزشی یا اکتسابی  
نظریات کرامت انسان  
 نظریهی انسانگرایانه   
 نظریه افزوده دیالکتیکی در چهارچو رویکرد الاهیاتی
 نظریه انسانیت بالقو در چهارچو رویکرد الاهیاتی  
وجو نسبت کرامت و حق  
جمشبندی  
  » ح ق انسان « در اندیشه ابوعلی مسکویه و نسبتش با » کرام ت انسان «: فصل دوم
مقدمه:  
زمینه و زمانه؛ انسان محور اندیشهورزی  
 چرا فلسفه   
نهضت ترجمه   
توزیع قدرت و شکل گیری تکثرگرایی جاویدان خرد   
وجود حاکمان علاقه مند به فلسفه از یکسو و تقدس زدایی از قدرت   
وجود مراکز علمی و کتاب انه ها و برگزاری مدالس بحث و گفتگو   
زبان و نق آن در همگرایی اجتماعی و رونق رلسفه   
 چرا انسان   
ابوعلی مسکویه؛ معلم ثالث؛ مسئله منابش  
 آثار اصلی  
 متون فرعی  
گفتگوی با متن، سؤالات ما از مس ویه  
 انسان چیست   
 ویژگی انسان مس ویهای در چیست   
 جایگا انسان در جامعه چیست   
کرامت انسان در اندیشه مسکویه  
ترسیم نظریه انسانیت بالقو عقلانی اخلاقی در اندیشه مسکویه
نسبت کرامت و حق انسان در اندیشه مسکویه  
درسهای مسکویه برای جامعه امروز؛ انسانگرای اجتماعی اخلاقمند  
فصل سوم:کرامت انسان در اندیشه پیکو دلا میراندولا و نسبتش با حق انسان  
مقدمه  
زمینه و زمانه  
 چرا فلسفه   
جمهوری فلورانس و حمایت خاندان دان دوست مدیچی   
تأسیس آکادمی ارلاطون و شرح و تفسیر آثار بزرگان یونان   
وجود زمینههای ررهنگی و اجتماعی در ایتالیا   
برتری رلسفه بر شریعت در اروپای مسیحی   
 چرا انسان   
کابالا و تأثیر آن بر انسانگرایی   
بیارزش شدن انسان در قرونوسطا   
میراندولا اومانیستی آغازگر ؛ مسئله منابش  
گفتگوی با متن، سؤالات ما از میراندولا  
 انسان چیست   
 جایگا انسان در نظام هستی  
 وجه ممیز انسان در تف ر میراندولایی در چیست   
کرامت انسان در اندیشه میراندولا  
ترسیم نظریه انسان تعیّن ناپذیر انسا ن آزا د حاکم بر سرنوشت در اندیشه میراندولا  
نسبت کرامت و حق انسان  
پیامدهای تف ر میراندولا برای جامعه امروز: انسان منفرد آزاد  
فصل چهارم: فرجام سخن  
مقایسه گفتما ن انسان بالقوه مسکویه و انسا ن تعیّن ناپذیر میراندولا  
مقایسه رنسانس اسلامی و اروپایی؛ زمینهای ی سان   
انسانگرایی اسلامی و اروپایی؛ تشابهی متفاوت  
مقایسه مبنا و ملاک کرامت انسان  
مقایسه انسان بالقو ؛ انسان تعّینناپذیر  
نسبت کرامت و حق  
جمش بندی
 گفتمان مسکویه انسا ن رضیلتمند
 گفتمان میراندولا انسان تعیّن ناپذیر  
منابش و مآخذ

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات عقل سرخ

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها