خواجه حافظ شیرازی

خواجه حافظ شیرازی


نام اصلی:خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالدّین محمد شیرازی
زادگاه:شیراز
تاریخ تولد:سال 727 قمری – حدود اوایل قرن هشتم
تاریخ وفات:سال 792 قمری – حدود اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم
ملیت:ایرانی

آلبوم تصاویر

کتاب های خواجه حافظ شیرازی

زندگی نامه خواجه حافظ شیرازی

 خواجه حافظ شیرازی

حافظ شاعر  قرن هشتم قمری است و شعرهای او کاملا شبیه به خواجوی کرمانی است ، فقط به دودلیل ، دلیل اول علاقه حافظ به اشعار خواجو و دلیل دوم اینکه سبک حافظ چون سبک خواجو عراقی بوده. حافظ در کودکی شاگرد نانوایی بود و تحصیلات انچنانی نداشت ، و خواندن و نوشتن را از مکتب خانه ای که نزدیک به نانوایی بود اموخت .

علت شهرت حافظ این است که از بزرگ ترین اثر گذاران به شعر و زبان پارسی پس از خود شناخته می شود و به همین علت اشعار حافظ در قرن 18 و 19 میلادی به زبان اروپایی ترجمه شد .

حافظ در طول عمرش با سلاطین و افراد مهمی می نشست و حتی از احوال صوفیان هم باخبر بود ، اما خب مردم همیشه درباره انها سخنان خوبی نمی گفتند و یکی از مسائلی که وی به شدت با آن مشکل داشت ریاکاری و فریب کاری بود ؛ به حدی که هیچ گناهیی را سنگین تر از این نمیدانست.

 

حافظ شیرازس

 

جالب توجه است که شاعر با معروفیت زیادی که داشت ، همچنان اطلاعات زیادی از او به جای نمانده ، یعنی افراد آن زمان از او سخن نگفته اند . به حدی که هیچ کس از سال تولد دقیق حافظ اطلاعی ندارد ، و فقط بر اساس موجودات و حدسیات و قرائن تخمینی زده اند و این سال را برگزیده اند .

طبق منابع و گزارشاتی که از هندستان آورده شده ، مشخص است که حافظ ، خواهر و خواهرزادگانی داشته ، اما نشانه ای از همسر و فرزندانش موجود نیست ، و فقط بر اساس اشعاری که سروده شایان توجه است که همسر و فرزندی وجود داشته .

دیوان اشعار حافط قریب به 500 غزل دارد ، که این ازدیاد غزل به دلیل سبک عراقی است که حافظ از آن پیروی میکرده .

تنها اثر جا مانده و باقی مانده از حافظ  دیوان اوست که « دیوان حافظ » نام گرفته و در بخش های زیر موجود می باشد: