دانلود کتاب صوتی رموز فروش موفق نوشته جفری گیتومر از انتشارات جیحون. این را با 1سوم قیمت نسخه چاپی در اپلیکیشن کتابخوان کتابچین بخوانید.
با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات

فهرست

نام کتاب صوتی : رموز فروش موفق

نویسنده: جفری گیتومر

ناشر صوتی: جیحون

ناشر : پندار تابان

فرخ بافنده

مترجم: فرخ بافنده

هوتن شاطری پور

گوینده: هوتن شاطری پور

دسته بندی: تبلیغات، بازاریابی و فروش, کتابهای اقتصادی, اقتصاد و مدیریت صوتی

تبلیغات، بازاریابی و فروش" کتابهای اقتصادی" اقتصاد و مدیریت صوتی"

نوع کتاب: صوتی

قیمت نسخه الکترونیک: 15000 تومان


معرفی کتاب

فهرست مطالب
# عنوان زمان
1 شناسنامه 00:00:48
2 عناوین موجود در کتاب صوتی 00:00:38
3 اگر آن‌ها از تو خوش‌شان بيايد 00:00:21
4 چرا مشتری محصولی را می‌خرد؟ 00:02:27
5 من فروشنده‌ام را دوست دارم 00:04:36
6 رهنمون مجانی جفری 00:00:33
7 فروختن در منطقه قرمز 00:02:50
8 ....تو می‌گويم 00:01:20
9 تذكری به خوانندگان 00:01:14
10 كتاب قرمز فروش 00:03:10
11 چرا اين كتاب قرمز است؟ 00:03:00
12 چه فرقی بين فروشنده‌های موفق و ناموفق است؟ 00:14:46
13 بزرگ ترين ترس تو چيست؟ 00:07:42
14 موسيقی 00:00:21
15 دوازده و نيم اصل موفقيت در فروش 00:02:05
16 زندگی‌ات را در دست بگير و از جان مايه بگذار 00:05:20
17 رهنمون مجانی جفری 00:00:49
18 كمك كسب و كارم كساد است هيچ فروشی نمی‌كنم 00:10:23
19 رهنمون مجانی جفری 00:00:31
20 جان كلام 00:06:23
21 موسيقی 00:00:33
22 اصل ۲ 00:08:23
23 رهنمون مجانی جفری 00:00:33
24 جان كلام 00:05:19
25 موسيقی 00:00:33
26 اصل ۳ 00:12:27
27 رهنمون مجانی جفری 00:00:29
28 جان كلام 00:05:46
29 موسيقی 00:00:30
30 اصل ۴ 00:02:30
31 شش و نيم اصل سود رساندن و ارزشمند بودن 00:03:21
32 سخنرانی مجانی 00:08:54
33 رهنمون مجانی جفری 00:00:31
34 منفعت در برابر قيمت 00:03:28
35 فرصت از دست رفته اين است 00:09:49
36 جان كلام 00:05:41
37 موسيقی 00:00:22
38 اصل ۵ 00:04:19
39 هدف از حضور به هم‌رساندن در مراسم و جمع‌ها و برقراری ارتباط با آدم‌ها چيست؟ 00:01:14
40 برای اينكه در برقراری ارتباط با آدم‌ها در مراسم‌ها و جمع ها موفق باشی به چه نياز داری؟ 00:10:50
41 رهنمون مجانی جفری 00:00:39
42 جان كلام 00:04:06
43 موسيقی 00:00:15
44 اصل ۶ 00:10:07
45 رهنمون مجانی جفری 00:00:24
46 تصميم‌گيرنده واقعی را پيدا كن 00:08:29
47 رهنمون مجانی جفری 00:00:30
48 جان كلام 00:04:20
49 موسيقی 00:00:20
50 اصل ۷ 00:18:50
51 رهنمون مجانی جفری 00:00:34
52 جان كلام 00:05:33
53 موسيقی 00:00:16
54 اصل ۸ 00:08:18
55 رهنمون مجانی جفری 00:00:25
56 نياز داری شوخ طبعی‌ات رابيشتر كنی؟ 00:04:34
57 جان كلام 00:06:25
58 موسيقي 00:00:25
59 اصل ۹ 00:15:50
60 سه حوزه برای متمايز كردن خودت از رقبايت 00:01:59
61 پيغام روي پيام گيرت را همين حالا درست كن 00:09:46
62 جان كلام 00:02:23
63 موسيقی 00:00:32
64 اصل ۱۰ 00:08:48
65 ريسك را با يك ابزار تمام كننده‌ی قدرتمند جايگرين كن 00:08:23
66 رهنمون مجانی جفری 00:00:32
67 جان كلام 00:03:45
68 موسيقی 00:00:21
69 اصل ۱۱ 00:05:27
70 يك شهادت‌نامه‌ی كتبی بايد چه بگويد؟ 00:03:59
71 رهنمون مجانی جفری 00:00:29
72 در جلسه بعد فروشت بهترين مشتری‌ات را با خودت ببر 00:07:10
73 جان كلام 00:03:13
74 موسيقی 00:00:25
75 اصل ۱۲ 00:07:47
76 جان كلام 00:05:08
77 موسيقی 00:00:37
78 اصل ۱۲.۵ 00:09:14
79 چند فرمول قرمز ديگر 00:00:40
80 فروشنده كوچولويی كه توانست 00:16:58
81 دو كلمه‌ای كه مهم‌ترين كلمات فروش هستند 00:13:51
82 دوازده و نيم اصل يادگيری مادام‌العمر 00:04:58
83 برای بهتر بودن و بهتر ماندن چه بايد كرد؟ 00:07:41
84 رهنمون مجانی جفری 00:00:35
85 اين كتاب پايانی ندارد 00:03:04
86 موسيقی 00:00:15
87 جفری گیتومر-نويسنده 00:04:06
88 موسيقی 00:00:25

کتاب های دیگری از مترجم فرخ بافنده

نظرات کاربران

راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

Captcha
پاک کردن
عالی
1399-02-15

برچسب ها