×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

دانلود کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

نویسنده : حسن حیدری

ناشر : قانون یار

تعداد صفحات : 290 صفحه

شابک : 978-622-229-082-5

تاریخ انتشار : 1398

رده بندی دیویی : 55074/346

دسته بندی : حقوق عمومی و خصوصی, حقوق اداری

نوع کتاب : Epub

قیمت پشت جلد : 65000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 18600 تومان


معرفی کتاب

" فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی"
کتاب حاضر اثری از حسن حیدری می باشد که توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.
انتشارات قانون یار به عنوان ناشر تخصصی کتابهای حقوقی،علوم سیاسی و قضایی شناخته می شود. بیش از صدها عنوان کتاب حقوقی در تمامی زمینه ها توسط این انتشارات به چاپ رسیده و منتشر شده است.
 وثیقه به عنوان یک مال و یا تضمین دیون و یا اهرمی برای ایفای تعهدات جایگاه خود را در عقد رهن و اقسام معاملات وثیقه ای همچون معاملات با حق استرداد و معاملات شرطی و رهنی نشان می دهد لذا کاربرد اصلی وثیقه در عقد و معاملات است.
براساس قوانین وثیقه از طریق نظام ثبتی قابل پیگیری و فروش است.
این کتاب، وثیقه و فروش آن را در نظام ثبتی ایران مورد بررسی قرار می دهد و با بیان تعاریف کلیدی مانند وثیقه یا رهن و ...، قوانین بین وثیقه گذار و گیرنده را شرح داده و به شرایط فروش اشاره می کند.
در بخشی از کتاب می خوانیم:
" توجه به اینکه مورد رهن باید عین معین باشد، نتیجه گرفته می شود که رهن دین یا منفعت، باطل است. این نتیجه ای است که بعضی فقها از این شرط استنباط کرده اند و نسبت به آن، ادعای شهرت نیز شده و این استدلال در قانون مدنی ما انعکاس یافته است، حال آنکه مساله در میان خود فقها، مورد اختلاف بوده و بسیاری از محققان، آن را نپذیرفته اند.      
دلیل بطلان رهن ممکن است یکی از امور ذیل باشد:   
1- آیه مربوط به رهن را منصرف به  رهن عین بدانیم چون در آیه آمده «فرهان مقبوضه» و ظاهراً این عین معین است که قابلیت قبض و اقباض را دارد.
2- اجماعی که در سرائر و غنیه بر بطلان رهن دین ادعا شده است، که اگر واقعا چنین اجماعی احراز شود، سه دلیل کافی است.  
3- ادله مربوط به رهن، در عین بودن مورد رهن، ظهور دارد؛ ولو این ظهور با کمک شهرت در اعتبار عین بودن رهن تقویت شود بازهم قابل استناد است.        
4- اصل عملی؛ بدین معنا که شک داریم آیا برخلاف ظاهر ادله، رهن دین هم صحیح است یا نه، اصل عدم صحت است..."
 

فهرست مطالب

فهرست مطالب
پیشگفتار    
فصل اول    
بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه ای    
مبحث اول : تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن    
گفتار اول : تعریف عقد رهن    
بند اول : تعریف لغوی    
بند دوم : تعریف اصطلاحی    
گفتار دوم : اوصاف عقد رهن    
بند اول : تبعی بودن عقد رهن    
بند دوم : عینی بودن عقد رهن    
بند سوم : جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن    
گفتار سوم : عناصر عقد رهن    
بند اول : وجود دین و بررسی دین بودن مورد رهن    
الف) رهن دین از دیدگاه فقهاء    
ب) رهن دین از دیدگاه حقوقدانان    
بند دوم : عین بودن مورد رهن    
بند سوم : قابلیت تسلیم داشتن    
بند چهارم : اقباض مورد رهن    
بند پنجم : عدم ذکر مدت برای رهن    
بند ششم : قابلیت فروش عین مرهونه    
بند هفتم : قابلیت تملک و تصرف مرتهن در عین مرهونه    
بند هشتم : امکان تعدّد مرتهن    
گفتار چهارم : انواع رهن    
بند اول : رهن دین    
بند دوم : رهن مازاد    
بند سوم : رهن مستعار    
بند چهارم : رهن تصرف    
بند پنجم : رهن برای ضمان دَرَک    
بند ششم : رهن مشاع    
بند هفتم : رهن مکرر    
بند هشتم : رهن مضاف    
مبحث دوم : معاملات وثیقه ای    
گفتار اول : تعریف وثیقه    
بند اول : تعریف لغوی    
بند دوم : تعریف اصطلاحی    
گفتار دوم : انواع وثیقه    
بند اول : وثیقه دینی    
بند دوم : وثیقه عینی    
بند سوم : وثیقه قانونی    
بند چهارم : وثیقه استقراضی    
بند پنجم : وثیقه اجرای تعهد    
بند ششم : وثیقه حسن اجرای تعهد    
بند هفتم : وثیقه حسن انجام تعهد    
بند هشتم :  وثیقه حسن خدمت    
گفتارسوم : معاملات وثیقه ای و اقسام آن    
بند اول : تعاریف معامله    
بند دوم : تعریف معاملات وثیقه ای    
گفتار چهارم : اقسام معاملات وثیقه ای    
بند اول : معاملات با حق استرداد    
بند دوم : معاملات شرطی ( بیع شرط)    
بند سوم : معاملات رهنی    
فصل دوم    
تحلیل حقوق و تکالیف متقابل وثیقه گذار و وثیقه گیرنده    
مبحث اول : حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیرنده    
گفتار اول : حقوق وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه    
بند اول : حق تصرف در مورد وثیقه    
بند دوم : اثر عقد فضولی وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه    
بند سوم : حق فک مورد رهن    
بند چهارم : تکالیف وثیقه گذار    
الف) دادن هزینه نگهداری مورد وثیقه    
ب) اداء دین در سررسید به همراه پرداخت خسارات احتمالی تأخیر تأدیه    
گفتار دوم : حقوق وثیقه گیرنده نسبت به وثیقه    
بند اول : حق عینی وثیقه گیرنده بر وثیقه    
بند دوم : حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکارن وثیقه گذار    
بند سوم : تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده (مفاد ماده  قث)    
بند چهارم : تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده    
بند پنجم : تکالیف وثیقه گیرنده    
الف ) منع تصرف در مورد وثیقه    
ب ) منع اقدام مستقیم برای استیفاء طلب    
فصل سوم    
ترتیب اجراء و  عملیات اجرائی فروش مال مورد وثیقه    
مبحث اول : مفهوم سند و انواع آن    
گفتار اول : مفهوم سند    
بند اول : انواع سند    
بند دوم : انواع سند ثبتی    
الف) سند وثیقه    
ب) سند ذمه ای    
د) سند شرطی    
هـ ) سند صلح  و سند صلح حقوق    
مبحث دوم : مفهوم اجراء و اجرائیه    
گفتار اول : مفهوم اجراء    
گفتار دوم : اقسام اجراء    
بند اول : اجرای حکم    
الف) اجرای اختیاری    
ب) اجرای اجباری    
بند دوم : اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء    
گفتار سوم : تعریف اجرائیه    
گفتار چهارم : انواع اجرائیه    
گفتار پنجم: وجوه اشتراک و افتراق بین اجرائیه صادره از مراجع ثبتی با اجرای احکام دادگاهها    
بند اول : وجوه اشتراک    
بند دوم : وجوه افتراق    
مبحث سوم : مراجع صدور اجرائیه ثبتی    
گفتار اول : اداره ثبت محل    
گفتار دوم : دفاتر اسناد رسمی    
گفتار سوم : دفاتر ثبت ازدواج و طلاق    
مبحث چهارم : تشکیلات اجرایی ثبت    
اداره اول اجراء :    
اداره دوم اجراء :    
اداره سوم اجراء :    
اداره چهارم اجراء :    
اداره پنجم اجراء :    
مبحث پنجم: شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن    
گفتار اول : شرایط صدور اجرائیه    
بند اول : وجود تعهد    
بند دوم : منجز بودن موضوع سند    
بند سوم : صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه    
صلاحیت مراجع ثبتی در صدور اجرائیه و امکان رجوع به دادگاه :    
گفتار دوم : نحوة صدور اجرائیه    
مبحث ششم : ترتیب عملیات اجرایی نسبت به مال مورد وثیقه    
گفتار اول : صدور دستور اجرائیه و اجرای آن    
گفتار دوم : ابلاغ اجرائیه به مالک وثیقه    
ابلاغ به محجور :    
ابلاغ به وکیل :    
ابلاغ به ورثه متعهد :    
ابلاغ به بعضی از ورثه :    
گفتار سوم : اجرای مفاد اجرائیه    
بند اول: بازداشت مال مورد وثیقه    
الف) بازداشت وثیقه منقول    
ب) بازداشت وثیقه غیرمنقول    
ج) بازداشت مالی غیر از مورد وثیقه از اموال وثیقه گذار    
بند دوم : ارزیابی مال    
بند سوم : مزایده و حراج    
بند چهارم : تنظیم سند انتقال اجرایی    
بند پنجم : تسلیم مال به صاحب حق    
گفتار چهارم : نحوه وصول هزینه اجرایی    
گفتار پنجم : شکایت نسبت به عملیات اجرایی    
گفتار ششم : ختم عملیات اجرایی    
مبحث هفتم : طواری اجرایی در فروش وثیقه    
گفتار اول : فوت مدیون سند وثیقه ای    
گفتار دوم : حجر مدیون سند وثیقه ای    
گفتار سوم : تلف واقعی یا حکمی وثیقه در اجرائیه اسناد وثیقه ای    
گفتار چهارم : تمدید مهلت توسط وثیقه گیرنده    
گفتار پنجم : تعارض حق ثالث در فروش وثیقه    
گفتار ششم : ابطال عملیات اجرایی فروش    
فصل چهارم    
بررسی و تحلیل فروش مال مورد وثیقه    
مبحث اول : شروط مربوط به فروش وثیقه    
گفتار اول : شرط وکالت وثیقه گذار در فروش وثیقه    
گفتار دوم : شرط فروش قسمتی از وثیقه در قبال تمام طلب    
گفتار سوم : شرط فروش منافع وثیقه به نفع وثیقه گیرنده بعد از صدور اجرائیه    
گفتار چهارم : شرط فروش به هر قیمت    
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت مزایده و حراج    
گفتار اول : مفهوم مزایده و انواع آن    
بند اول : تعریف مزایده    
بند دوم : ماهیت مزایده    
بند سوم : ایجاب و قبول در مزایده    
بند چهارم : محاسن و معایب مزایده    
الف) محاسن مزایده    
ب) معایب مزایده    
گفتار دوم : انواع مزایده    
بند اول : مزایده کتبی    
بند دوم : مزایده شفاهی(حضوری)    
بند اول : تعریف حراج    
بند دوم : انواع حراج    
گفتارچهارم : تفاوت حراج با مزایده    
مبحث سوم : بایسته های مزایده    
گفتار اول : بررسی ماده  اصلاحی قانون ثبت    
گفتار دوم : تشریفات اجرای مزایده    
بند اول : آگهی مزایده و مندرجات آن    
بند دوم : جلسه مزایده    
بند سوم : زمان و مکان برگزاری مزایده و اختیار تعیین آن    
بند چهارم : نحوۀ انتشار آگهی مزایده (فروش)    
الف) انتشار آگهی فروش در روزنامه محلی    
ب) الصاق آگهی فروش در معابر    
ج) الصاق آگهی فروش در واحد اجراء    
د) الصاق آگهی فروش در محل فروش    
هـ) انتشار آگهی اضافی    
گفتار سوم- مندرجات آگهی فروش    
بند اول- مندرجات آگهی فروش مال منقول    
گفتار چهارم : نحوه حضور نماینده دادستان و دادورز در فروش    
گفتار پنجم : طواری اجرای مزایده    
منابع و مآخذ    
الف) کتب    
ب) پایان نامه ها و مقالات    


 

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات قانون یار

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها