×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود رایگان مجله از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
فصلنامه مطالعات محیط زیست منابع طبیعی و توسعه پایدار سال دوم - شماره چهار تابستان 97 جلد دو

دانلود مجله فصلنامه مطالعات محیط زیست منابع طبیعی و توسعه پایدار سال دوم - شماره چهار تابستان 97 جلد دو

فصلنامه مطالعات محیط زیست منابع طبیعی و توسعه پایدار سال دوم - شماره چهار تابستان 97 جلد دو
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام مجله : فصلنامه مطالعات محیط زیست منابع طبیعی و توسعه پایدار سال دوم - شماره چهار تابستان 97 جلد دو

نویسنده : گروه نویسندگان

ناشر : موسسه مدیریت دانش شباک

تعداد صفحات : 60 صفحه

شابک : 2588-4255

تاریخ انتشار : 1397

دسته بندی : مجله و مطبوعات

نوع کتاب : PDF

قیمت نسخه الکترونیک : رایگان


معرفی کتاب

"مطالعات محیط زیست منابع طبیعی و توسعه پایدار" / سال دوم-شماره چهار-تابستان 1397-جلد دوم
کتاب حاضر اثری از گروه نویسندگان می باشد که توسط انتشارات هنر و علوم دانشگاهی منتشر شده است.
هدف تحقیق، بررسی و اولویت بندی مؤلفه های بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در عرصه محیط زیست کشور است. تعداد ۴۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجرسی و مورگان انتخاب و از طریق پرسش نامه اقدام به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید. پرسشنامه برای سنجش مؤلفه های بازدارنده فعالیت و مشارکت زنان طراحی شد که شامل 12 گویه در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی بود. روایی آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ،0/83 به دست آمد. روش آماری مورد استفاده، تحلیل عاملی بود و برای پردازش داده ها از نرم افزار SPSS نسخه  19 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های بازدارنده مشارکت زیست محیطی زنان به عامل های شرایط اقتصادی و مالی موجود در کشور، فرهنگ حاکم بر جامعه، دیدگاه اداری، ضعف قوانین و مقررات حقوقی و مسایل زیرساختی و فنی دسته بندی می شوند که عامل «فرهنگ حاکم بر جامعه» بیشترین سهم عامل «شرایط اقتصادی و مالی موجود در کشور» کمترین سهم را در تبیین کل متغیرها دارند. بنابراین؛ «فرهنگ حاکم بر جامعه » با مقدار ویژه 4587 چالش اول فعالیت و مشارکت زنان در مسایل محیط زیستی کشور می باشد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار.، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شد. در بررسی رابطه کلی بین متغیرهای اصلی در فرضیه اصلی از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج فرضیات فرعی با استفاده از رگرسیون خطی بیان شد که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی فرضیه های اصلی پژوهش که همان مدل مفهومی تحقیق می باشند نشان داد که تمامی متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی و توسعه پایدار از مقادیرتی (بیشتر از 1/96) و بار علمی (بیشتر از 0/3) مورد قبولی برخور دارند و برای آنها شاخص مناسبی محسوب می شوند.و هیچ یک از این متغیرها حذف نشدند. برای برازش مدل مفهومی تحقیق نیز از نرم افزار لیزرل و شاخص های نکوئی برازش استفاده شد که همگی شاخص ها مناسب و مدل را تایید می کردند."

فهرست مطالب

بررسی مؤلفه های بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در عرصه محیط زیست کشور از دیدگاه کارشناسان و فعالان

محصولات ارگانیک ضرورتی برای امنیت غذایی

تاثیر پرتو گاما بر ویژگی های مورفولوژیک و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما

ارزیابی و بررسی اثرات تخریبی استفاده عشایر از هیزم و چوب های جنگلی و تأثیر آن بر محیط زیست و جنگل ها و مراتع

رابطه بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ورکانه همدان

جهان پایدار فردا در گرو آموزش امروز ؛ تأکید بر آموزش جهت حفظ محیط زیست و منابع انرژی

بررسی تأثیر پارامترهای دما، زمان و دور همرنی در تولید بیودیزل با استفاده از رآکتور همزن دار بچ

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

مجله های دیگر انتشارات موسسه مدیریت دانش شباک

مجله های دیگری از نویسنده گروه نویسندگان

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای مجله:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها