×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود رایگان کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
قانون اساسی کانادا

دانلود کتاب قانون اساسی کانادا

قانون اساسی کانادا
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : قانون اساسی کانادا

ناشر : کتابچین

تعداد صفحات : 66 صفحه

تاریخ انتشار : 1982

دسته بندی : حقوق عمومی و خصوصی, حقوق بین الملل

نوع کتاب : Epub

قیمت نسخه الکترونیک : رایگان


معرفی کتاب

"قانون اساسی کانادا"
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
" در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم، در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺻﻞ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام آن، ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺄﺧﻮذه ﺷﻮراﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ درﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﺻﻞ، از ﺳﻮی ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ذی ﺻﻼح اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ و ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﯾﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺻﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮراﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز اﯾﻦ اﺻﻞ، اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

 

فهرست مطالب

این کتاب فهرست ندارد.

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات کتابچین

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
سیامک

جالب بود قوانین کشور شون

1400-11-25

مرتضی لشکری

عالی

1400-09-07

برچسب ها