×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
مدیریت فضای شهری با رهیافت توسعه پایدار

دانلود کتاب مدیریت فضای شهری با رهیافت توسعه پایدار

مدیریت فضای شهری با رهیافت توسعه پایدار
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : مدیریت فضای شهری با رهیافت توسعه پایدار

نویسندگان : افسانه افسری راد, ابوالقاسم رمضانی

ناشر : رهام اندیشه

تعداد صفحات : 216 صفحه

شابک : 978-622-680096-9

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 338/927

دسته بندی : مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی, معماری, مهندسی عمران

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 60000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 17100 تومان


معرفی کتاب

"مدیریت فضای شهری با رهیافت توسعه پایدار"
کتاب فوق اثری از افسانه افسری راد و ابوالقاسم رمضانی می باشد که توسط نشر رهام اندیشه منتشر شده است.
با توسعه شهرها و افزایش روزافزون جمعیت آنها، نقش مدیریت شهری در پیشبرد اهداف و پیشرفت شهر بسیار پررنگ تر شده است. یک مدیریت شهری مطلوب دارای اقتصاد شهری پایدار، محیط شهری مناسب ، چینش فضایی زیبا در جهت افزایش رفاه و در نهایت مردم سالاری است و این اهداف و آرمان ها در پرتو تسهیل مشارکت بخش خصوصی و تشکل های مردمی در مسیر توسعه پایدار محلی هموار می شود.
مدیریت فضای شهری بحث بسیار مهمی در توسعه پایدار است و نیاز است که به تبیین دقیق آن پرداخته شود.
این کتاب به موضوع مدیریت فضای شهری و تاثیر آن در توسعه پایدار شهرها می پردازد . فصل اول در خصوص مدیریت شهری پایدار، مدیریت یکپارچه، مفهوم فضا و فضای شهری پایدار و فصل دوم به  موضوع توسعه پایدار شهری پرداخته شده است. در فصل سوم تجارب مدیریت کارآمد و پایدار شهری بررسی شده و در فصل چهارم ارتقای مدیریت فضای شهری با رهیافت توسعه پایدار، مدل های زیست پذیری در فضای شهری و جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه راهکارها و راهبردهای اجرائی بیان می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
مدیریت شهری وفضای شهری
مقدمه
مبانی نظری مرتبط با مدیریت شهری
1-1-مدیریت شهری
1-2-مدیریت شهری پایدار
1-3-مدیریت یکپارچه
1-3-1 رابطه بین نظام مدیریت یکپارچه و مدیریت شهری
1-3-2 رویکرد کلان به مدیریت یکپارچه شهری
1-3-3 ضرورت برنامه ریزی یکپارچه شهری
1-4 مدیریت فضا
1-5 مبانی نظری مرتبط با فضای شهری
1-5-1 مفهوم فضا
1-5-2 دیدگاه فلاسفه درخصوص فضا
1-5-3 دیدگاه معماران
1-5-4 دیدگاه جغرافی دانان در خصوص فضا
1-5-5 دیدگاه شهرسازان در خصوص فضا
1-6 فضای شهری
1-6-1 ابعاد فضای شهری
1-6-2 فضای شهری و نظریه پردازان
1-7 فضای عمومی شهر
1-7-1 فضاهای عمومی به عنوان عوامل شناخت و هویت شهر
1-8 نظریه اقتصاد سیاسی فضا
1-8-1 گرایش های مختلف در اقتصاد سیاسی فضا
1-8-2 نمودهای اقتصاد سیاسی در فضاهای شهری
فصل دوم توسعه پایدار شهری
مبانی نظری مرتبط با توسعه پایدار
2-1 شهر، برنامه ریزی و توسعه
2-2 توسعه پایدار
2-2-1 اهداف و اصول و ويژگي هاي توسعه پايدار
2-2-2 سیاستهای توسعه پایدار شهری
2-2-3 توسعه پایدار و ابعاد آن
2-3-توسعه پایدار شهری
2-3-1- تحقق \"شهر پایدار\" در مقابل \"شهر خودرو محور\"
2-3-2-حمل و نقل پایدار
2-4 شهر های تاب آور پایدار
2-5 دیدگاه های توسعه پایدار
2-5-1-دیدگاه انسان محوری
2-5-3-عدالت اجتماعی
2-5-4 عدالت محیطی
2-5-5-دیدگاه بوم محوری
2-5-6- دیدگاه تعادل بوم شناسانه
2-5-7 دیدگاه نوگرایی اکولوژیک
2-5-8 نظریه محیط گرایی با محوریت بازار
2-5-9 دیدگاه یکپارچه و کل نگر
2-6-شاخص هاي توسعه پايدار شهري
2-6-1-جامعه شهري پايدار
2-6-2-مردم سالاري شهري پايدار
2-6-3-اقتصاد شهري پايدار شهري
2-6-4-سرپناه شهري پايدار
2-6-5-محيط زيست و بهداشت شهري پايدار
2-6-7-دسترسي شهري پايدار
2-6-8-زندگي شهري پايدار
2-7-محله های پایدار شهری
2-7-1- دیدگاه های نظری در مورد اندازه ی محله
2-7-2-اهداف محله بندی شهر
2-7-3-دیدگاهها و نظرات برنامه ریزی و عملکردی در مورد محله
2-7-4-ویژگی های محله های شهری در ایران
2-7-5- تقسیمات کالبدی محله های شهر ی ایران
2-7-6-ساختار محله در ایران
2-8-توسعه پایدار محلی
2-9-دیدگاه هاي توسعه پایدار محلی
2-9-1-توسعه اجتماع محلی در قالب ایدئولوژي
2-9-2- توسعه اجتماع محلی در قالب علم
2-9-3- توسعه اجتماع محلی در قالب نوعی مداخله اجتماعی
2-9-4-توسعه اجتماعی در قالب طرح یا پروژه
2-10-اهداف توسعه پایدار محله اي
2-10-1-ساختار محله در دیدگاه توسعه پایدار محله اي
2-11-محله پایدار و اجزای تشکیل دهنده آن
2-12-تدوین اهداف و راهبردهاي ایجاد محلات پایدار
2-13-ابعاد و معیارهاي پایداري محله اي
فصل سوم
تجارب مدیریت کارآمد و پایدار شهری
مقدمه    
3-1-کشور آمریکا
3-2 کشور کانادا
3-3- کشور استرالیا
3-4- کشور فرانسه
3-5- کشور انگلستان
3-6- کشور هلند
3-7- کشور چین
3-8- توکیو ژاپن
فصل چهارم
4-1ارتقای مدیریت فضای شهری با رهیافت توسعه پایدار
4-2 جمع بندی و نتیجه گیری
4-3 ارائه راهکارها و راهبردهای اجرائی
فهرست منابع

فهرست جداول، نمودار و اشکال
نمودار1-1 فرآیند شکل گیری فضا
جدول1-1 توجه به فضای شهری با تاثیرات محیطی ـ رفتاری
جدول 1-2 توجه به فضای شهری با رویکردی انسان مداری
جدول 1-3 توجه به فضای شهری با ملاحظات پایداری و محیط زیستی
جدول 1-4 توجه به فضای شهری با تقویت تعاملات اجتماعی
جدول 1-5 توجه به فضای شهری با ملاحضات ادراک فضایی و بصری
جدول 1-6 توجه به فضای شهری با ملاحضات مارکسیستی و تولیدی
جدول 1-7 تعاریف مرتبط با فضای عمومی در دیدگاه برخی نظریه پردازان شهری
نمودار1-2-ابعاد فضای عمومی
جدول 1-8-گرایش های اقتصاد سیاسی فضا
نمودار2-1- اهداف توسعه پایدار و روابط متقابل بین آن ها
جدول 2-1 ابعاد و متغییرهای توسعه پایدار
شکل 2 – 1 نمونه یک سیستم شهری تاب آور
جدو ل 2-2- تعاریف محله از منظر دیدگاه های مختلف
شکل 2-2- مدل اکولوژیکی محله - ارتباط متقابل محیط طبیعی¬کالبدمصنوع¬واجتماعات محلی
جدول2-3-اهداف و راهبردهاي ایجاد محلات پایدار
جدول3-1-شرح وظایف شهرداری توکیو

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات رهام اندیشه

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها