×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود رایگان مجله از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم - شماره شش جلد یک

دانلود مجله فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم - شماره شش جلد یک

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم - شماره شش جلد یک
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام مجله : فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال سوم - شماره شش جلد یک

نویسنده : گروه نویسندگان

ناشر : موسسه مدیریت دانش شباک

تعداد صفحات : 58 صفحه

شابک : 2645-44082

تاریخ انتشار : 1398

دسته بندی : حسابداری و مالی, کتابهای اقتصادی, مجله و مطبوعات

نوع کتاب : PDF

قیمت نسخه الکترونیک : رایگان


معرفی کتاب

"پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی"
 فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری وعلوم اقتصادی / سال سوم، شماره ششم، بهار 1398 ، جلد یک

کتاب حاضر اثری از گروه نویسندگان می باشد که توسط انتشارات شباک منتشر شده است.
از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تأثیرگذار است، اندازه موسسه حسابرسی، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی هست. در این تحقیق بهمنظور بررسی این رابطه از تعریفهای عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه موردنظر تعداد 883 شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است. سه فرضیه تحقیق عبارت بودند از الف- بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد، ب- تعداد کارکنان مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. ج- بین تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد) و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق در فرضیه اول نشان داد که بین متغیر اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد از طرفی علامت ضریب این متغیر در مدل مثبت میباشد بنابراین رابطه بین این دو متغیر مثبت میباشد به عبارتی با افزایش متغیر اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی افزایش و با کاهش متغیر اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی کاهش مییابد. لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه اول این پژوهش تائید گردید، همچنین در فرضیه دوم مشخص شد بین متغیر تعداد کارکنان موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه دوم این پژوهش تائید نمیگردد. بررسی فرضیه سوم مشخص شد که بین متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد) با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد از طرفی علامت ضریب این متغیر در مدل مثبت میباشد بنابراین رابطه بین این دو متغیر مثبت میباشد به عبارتی با افزایش متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد)، کیفیت حسابرسی افزایش و با کاهش متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد)، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه سوم این پژوهش تائید میگردد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم :
"رشد روزافزون شرکت ها و افزایش تقاضای این شرکتها از مؤسسات حسابرسی به منظور ارائه خدمات غیر حسابرسی مجامع حرفه ای را با این مشکلاتی مواجه ساخته است و این سؤال مطرح می شود که آیا خدمات غیر حسابرسی که مؤسسات حسابرسی به صاحبکاران خود ارائه میدهند استقلال آنها را مخدوش میکند یا خیر؟ چرا که خدمات متعدد ارائه شده از طرف مؤسسات حسابرسی به صاحب کاران خود نوعی وابستگی مالی و کاری بین مؤسسات حسابرسی و مشتریان خود ایجاد میکند. از آنجا که ارزش اظهارنظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد ازاینرو برای رفع این مشکل و نیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحب کاران خود، مجامع حرفه ای حسابداری به وجود آمد که به وضع چارچوب های حرفه حسابداری و حسابرسی یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدمات ارائه شده، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار است نظارت لازم را اعمال نماید. تداوم این اعتبار و اعتماد و نیز تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه از دیدگاه آئین رفتاری حرفه ای، حرفه حسابرسی دارای اهداف و اصولی است که این اهداف و اصول جنبه ی کلی داشته و ناظر به موارد خاصی نیست. در کنار این اهداف و اصول، احکامی وضع شده تا درباره ی نحوه ی کاربرد این موارد در رویارویی حسابرسان با موقعیت ها رهنمود باشند. بخشی از این احکام در ارتباط با موضوع استقلال حسابرسی است که بیان میکند هنگامی که حسابرس مستقل مسئولیت انجام خدمات گواهی بخشی را به عهده می گیرد باید فاقد هر گونه نفع و علاقه ای، صرف نظر از آثار واقعی آن، باشند که ممکن است بر درستکاری، بی طرفی و استقلال ایشان تأثیر گذارد یا به نظررسد که تأثیر میگذارد."

فهرست مطالب

مدل سازی تصمیم گیری های رفتاری بر مبنای پویایی شناسی سیستم

بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام بر عدم نقد شوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات اعتباری و سرمایه گذاری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر اندازه سازمان بر مدیریت تحول

تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رعایت الزامات افشای اجباری در شرکت های خاکستری

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

مجله های دیگر انتشارات موسسه مدیریت دانش شباک

مجله های دیگری از نویسنده گروه نویسندگان

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای مجله:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
Pooya Manafi

عالییییییی بود

1400-12-04

سیدعلیرضا

فصلنامه ای تخصصی برای حسابداران که اطلاعات خوبی را در اختیار آنان قرار میدهد

1400-10-18

برچسب ها