دانلود کتاب صوتی یک بعلاوه یک نوشته جوجو مویز از انتشارات آوانامه دانش گستر. این را با 1سوم قیمت نسخه چاپی در اپلیکیشن کتابخوان کتابچین بخوانید.
با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات

فهرست

نام کتاب صوتی : یک بعلاوه یک

نویسنده: جوجو مویز

ناشر صوتی: آوانامه دانش گستر

ناشر : آموت

مریم مفتاحی

مترجم: مریم مفتاحی

شیما درخشش

گوینده: شیما درخشش

دسته بندی: رمان های خارجی, داستان و رمان های عاشقانه, داستان و رمان صوتی

رمان های خارجی" داستان و رمان های عاشقانه" داستان و رمان صوتی"

نوع کتاب: صوتی

قیمت نسخه الکترونیک: 27000 تومان


معرفی کتاب

فهرست مطالب
# عنوان زمان
1 فصل نوزدهم: جس- بخش اول 00:22:23
2 فصل نوزدهم: جس- بخش دوم 00:20:03
3 فصل بیستم: اد- بخش اول 00:29:13
4 فصل بیستم: اد- بخش دوم 00:15:56
5 فصل بیستم: اد- بخش سوم 00:16:03
6 فصل بیست و یکم: نیکی 00:31:06
7 فصل بیست و دوم: جس- بخش اول 00:17:55
8 فصل بیست و دوم: جس- بخش دوم 00:26:44
9 فصل بیست و سوم: اد- بخش اول 00:21:36
10 فصل بیست و سوم: اد- بخش دوم 00:14:11
11 فصل بیست و چهارم: نیکی 00:07:03
12 فصل بیست و پنجم: جس- بخش اول 00:20:35
13 فصل بیست و پنجم: جس- بخش دوم 00:22:31
14 فصل بیست و ششم: تنزی 00:22:08
15 فصل بیست و هفتم: جس- بخش اول 00:17:50
16 فصل بیست و هفتم: جس- بخش دوم 00:16:55
17 فصل بیست و هشتم: نیکی 00:18:31
18 فصل بیست و نهم: تنزی 00:11:18
19 فصل سی ام: جس 00:06:43
20 فصل سی و یکم: جس 00:03:26
21 فصل سی و دوم: اد 00:17:19
22 فصل سی و سوم: جس 00:08:57
23 فصل سی و چهارم: نیکی 00:08:03
24 فصل سی و پنجم: جس 00:26:35
25 فصل سی و ششم: نیکی 00:15:01
26 فصل سی و هفتم: جس 00:13:14
27 فصل سی و هشتم: اد 00:19:18
28 فصل سی و نهم: اد 00:32:49
29 فصل چهل ام: جس 00:22:50
30 فصل چهل ام: تنزی 00:06:49
31 فصل اول: جس- بخش اول 00:25:00
32 فصل اول: جس- بخش دوم 00:20:16
33 فصل دوم: تنزی- بخش اول 00:16:34
34 فصل دوم: تنزی- بخش دوم 00:14:34
35 فصل سوم: اد- بخش اول 00:08:16
36 فصل سوم: اد- بخش دوم 00:19:38
37 فصل سوم: اد- بخش سوم 00:18:15
38 فصل چهارم: جس- بخش اول 00:21:00
39 فصل چهارم: جس- بخش دوم 00:13:40
40 فصل پنجم: نیکی 00:01:53
41 فصل ششم: جس 00:36:03
42 فصل هفتم: جس 00:23:48
43 فصل هشتم: اد 00:33:53
44 فصل نهم: تنزی 00:20:37
45 فصل دهم: جس 00:25:57
46 فصل یازدهم: اد - بخش اول 00:15:32
47 فصل یازدهم: اد - بخش دوم 00:19:15
48 فصل دوازدهم: جس- بخش اول 00:19:51
49 فصل دوازدهم: جس- بخش دوم 00:21:04
50 فصل سیزدهم: اد 00:15:20
51 فصل چهاردهم: تنزی- بخش اول 00:24:49
52 فصل چهاردهم: تنزی- بخش دوم 00:14:33
53 فصل پانزدهم: نیکی 00:19:23
54 فصل شانزدهم: تنزی- بخش اول 00:14:50
55 فصل شانزدهم: تنزی- بخش دوم 00:22:35
56 فصل هفدهم: جس 00:23:06
57 فصل هجدهم: اد 00:17:33

کتاب های دیگر انتشارات آوانامه دانش گستر

کتاب های دیگری از نویسنده جوجو مویز

ویدئوهای مرتبط با کتاب

یک بعلاوه یک - ویدیو 1

نظرات کاربران

راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

Captcha
پاک کردن

برچسب ها