دانلود کتاب صوتی قصه حسین کرد شبستری نوشته ایرج افشار,مهران افشاری از انتشارات آوانامه دانش گستر. این را با 1سوم قیمت نسخه چاپی در اپلیکیشن کتابخوان کتابچین بخوانید.
با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات

فهرست

نام کتاب صوتی : قصه حسین کرد شبستری

نویسندگان: ایرج افشار, مهران افشاری

ناشر صوتی: آوانامه دانش گستر

ناشر : چشمه

پروین محمدیان

گوینده: پروین محمدیان

دسته بندی: داستان های کوتاه, داستان های آموزنده, داستان و رمان صوتی

داستان های کوتاه" داستان های آموزنده" داستان و رمان صوتی"

نوع کتاب: صوتی

قیمت نسخه الکترونیک: 37000 تومان


معرفی کتاب

فهرست مطالب
# عنوان زمان
1 فصل بیست و پنجم 00:11:22
2 فصل بیست و ششم 00:14:49
3 فصل بیست و هفتم - بخش اول 00:37:40
4 فصل بیست و هفتم - بخش دوم 00:31:16
5 فصل بیست و هفتم - بخش سوم 00:32:29
6 فصل بیست و هفتم - بخش چهارم 00:28:03
7 فصل بیست و هفتم - بخش پنجم 00:24:59
8 فصل بیست و هشتم 00:19:15
9 فصل بیست و نهم - بخش اول 00:32:29
10 فصل بیست و نهم - بخش دوم 00:28:08
11 فصل بیست و نهم - بخش سوم 00:20:25
12 فصل بیست و نهم - بخش چهارم 00:27:29
13 فصل سی ام - بخش اول 00:30:37
14 فصل سی ام - بخش دوم 00:40:48
15 فصل سی ام - بخش سوم 00:28:29
16 فصل سی ام - بخش چهارم 00:19:53
17 فصل سی ام - بخش پنجم 00:27:52
18 فصل سی و یکم - یادداشت 00:23:48
19 فصل سی و دوم: مقدمه - بخش دوم 00:28:33
20 فصل سی و دوم: مقدمه - بخش سوم 00:30:41
21 فصل سی و دوم: مقدمه - بخش چهارم 00:19:38
22 فصل سی و سوم - معرفی شخصیت ها 00:31:27
23 فصل اول - بخش اول 00:36:44
24 فصل اول - بخش دوم 00:22:14
25 فصل اول - بخش سوم 00:47:01
26 فصل دوم 00:30:28
27 فصل سوم - بخش اول 00:14:56
28 فصل سوم - بخش دوم 00:44:00
29 فصل چهارم 00:04:06
30 فصل پنجم 00:33:30
31 فصل ششم 00:28:44
32 فصل هفتم 00:09:29
33 فصل هشتم 00:25:46
34 فصل نهم - بخش اول 00:38:28
35 فصل نهم - بخش دوم 00:32:16
36 فصل دهم - بخش اول 00:37:32
37 فصل دهم - بخش دوم 00:30:29
38 فصل یازدهم 00:29:48
39 فصل دوازدهم 00:36:29
40 فصل سیزدهم 00:39:30
41 فصل چهاردهم 00:12:46
42 فصل پانزدهم 00:48:05
43 فصل شانزدهم - بخش اول 00:34:02
44 فصل شانزدهم - بخش دوم 00:25:42
45 فصل هفدهم 00:29:50
46 فصل هجدهم 00:45:57
47 فصل نوزدهم 00:23:53
48 فصل بیستم 00:05:19
49 فصل بیست و یکم 00:09:36
50 فصل بیست و دوم - بخش اول 00:28:17
51 فصل بیست و دوم - بخش دوم 00:34:52
52 فصل بیست و دوم - بخش سوم 00:29:33
53 فصل بیست و سوم - بخش اول 00:30:56
54 فصل بیست و سوم - بخش دوم 00:20:15
55 فصل بیست و چهارم - بخش اول 00:40:51
56 فصل بیست و چهارم - بخش دوم 00:20:08

کتاب های دیگر انتشارات آوانامه دانش گستر

کتاب های دیگر انتشارات چشمه

نظرات کاربران

راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

Captcha
پاک کردن

برچسب ها