دانلود کتاب صوتی ملت عشق نوشته الیف شافاک از انتشارات آوانامه دانش گستر. این را با 1سوم قیمت نسخه چاپی در اپلیکیشن کتابخوان کتابچین بخوانید.
با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات

فهرست

نقد و بررسی

نام کتاب صوتی : ملت عشق

نویسنده: الیف شافاک

ناشر صوتی: آوانامه دانش گستر

ناشر : ققنوس

ارسلان فصیحی

مترجم: ارسلان فصیحی

گروه گویندگان احمد گنجی شیما درخشش

گویندگان: گروه گویندگان, احمد گنجی, شیما درخشش

دسته بندی: رمان های خارجی, داستان و رمان های عاشقانه, داستان های آموزنده, داستان و رمان صوتی

رمان های خارجی" داستان و رمان های عاشقانه" داستان های آموزنده" داستان و رمان صوتی"

نوع کتاب: صوتی

قیمت نسخه الکترونیک: 35000 تومان


معرفی کتاب

فهرست مطالب
# عنوان زمان
1 مقدمه 00:15:06
2 اللا: بوستون، 17 مه 2008 00:44:10
3 ملت عشق: ع. ز. زاهارا 00:05:18
4 مقدمه 00:05:53
5 قاتل: اسکندریه، شعبان 650 00:16:55
6 بخش اول: خاک - قسمت اول: شمس، کاروانسرایی نزدیک سمرقند، شعبان 639 00:27:51
7 بخش اول: خاک - قسمت دوم:اللا، بوستون، 18 مه 2008 00:11:58
8 بخش اول: خاک - قسمت سوم: شمس، کاروانسرایی نزدیک سمرقند، شعبان 639 00:18:01
9 بخش اول: خاک - قسمت چهارم: اللا، بوستون، 19 مه 2008 00:11:58
10 بخش اول: خاک - قسمت پنجم: استاد: بغداد، رمضان 639 00:27:54
11 بخش اول: خاک - قسمت ششم: اللا، بوستون، 20 مه 2008 00:10:38
12 بخش اول: خاک - قسمت هفتم: شاگرد، بغداد، رمضان 639 00:15:33
13 بخش اول: خاک - قسمت هشتم: اللا، بوستون، 21 مه 2008 00:14:15
14 بخش اول: خاک - قسمت نهم: استاد، بغداد، رجب 640 00:08:08
15 بخش اول: خاک - قسمت دهم: نامه، از قیصریه به بغداد، شعبان 640 00:12:02
16 بخش اول: خاک - قسمت یازدهم: شمس، بغداد، 24 ربیع‌الاول 641 00:17:40
17 بخش اول: خاک - قسمت دوازدهم: اللا، بوستون، 22 مه 2008 00:10:39
18 بخش اول: خاک - قسمت سیزدهم: نامه، از بغداد به قیصریه، 5 ربیع‌الثانی 641 00:08:29
19 بخش اول: خاک - قسمت چهاردهم: شاگرد، بغداد 5 ربیع‌الثانی 641 00:13:45
20 بخش اول: خاک - قسمت پانزدهم: شمس، 6 ربیع‌الثانی 641 00:06:42
21 بخش اول: خاک - قسمت شانزدهم: شاگرد، بغداد، 6 ربیع‌الثانی 641 00:08:49
22 بخش اول: خاک - قسمت هفدهم: اللا، بوستون، 24 مه 2008 00:11:31
23 بخش دوم: آب - قسمت اول: مولوی، قونیه، 4 جمادی الاول642 00:13:28
24 بخش دوم: آب - قسمت دوم: شمس، قونیه، 5 جمادی الاول 642 00:13:32
25 بخش دوم: آب - قسمت سوم: حسن گدا: قونیه، 7 جمادی‌الاول 642 00:25:24
26 بخش دوم: آب - قسمت چهارم: شمس، قونیه، 4 جمادی‌الاول 642 00:16:46
27 بخش دوم: آب - قسمت پنجم: اللا: بوستون، 28 مه 2008 00:07:35
28 بخش دوم: آب - قسمت ششم: گل کویر، قونیه، 7 جمادی‌الاول 642 00:24:17
29 بخش دوم: آب - قسمت هفتم: حسن گدا، قونیه، 7 جمادی‌الاول 642 00:16:09
30 بخش دوم: آب - قسمت هشتم: سلیمان مست، قونیه، 7 جمادی‌الاول 642 00:10:09
31 بخش دوم: آب - قسمت نهم: اللا، بوستون، 30 مه 2008 00:12:07
32 بخش دوم: آب - قسمت دهم: گل کویر، قونیه، 7 جمادی‌الاول 642 00:17:03
33 بخش دوم: آب - قسمت یازدهم: سلیمان مست، قونیه، 7 جمادی‌الاول 642 00:16:43
34 بخش دوم: آب - قسمت دوازدهم: اللا، بوستون، 3 ژوئن 2008 00:06:35
35 بخش دوم: آب - قسمت سیزدهم: اللا، بوستون، 5 ژوئن 2008 00:08:27
36 بخش سوم: باد - قسمت اول: متعصب، قونیه، 8 جمادی‌الاول 642 00:14:40
37 بخش سوم: باد - قسمت دوم: شمس، قونیه، 18 جمادی‌الاول 642 00:08:17
38 بخش سوم: باد - قسمت سوم: مولوی، قونیه، 19 جمادی‌الاول 642 00:16:29
39 بخش سوم: باد - قسمت چهارم: اللا، بوستون، 8 ژوئن 2008 00:09:31
40 بخش سوم: باد - قسمت پنجم: علاء‌الدین، قونیه، اول رجب 642 00:12:25
41 بخش سوم: باد - قسمت ششم: مولوی، قونیه، رجب 642 00:12:10
42 بخش سوم: باد - قسمت هفتم: کرا، قونیه، رجب 642 00:10:21
43 بخش سوم: باد - قسمت هشتم: کیمیا، قونیه، رجب 642 00:17:58
44 بخش سوم: باد - قسمت نهم: اللا، بوستون، 9 ژوئن 2008 00:11:08
45 بخش سوم: باد - قسمت دهم: کرا، قونیه، 29 ذیقعده642 00:11:25
46 بخش سوم: باد - قسمت یازدهم: شمس، قونیه، 8 محرم 643 00:14:20
47 بخش سوم: باد - قسمت دوازدهم: اللا، بوستون، 12 ژوئن 2008 00:08:55
48 بخش سوم: باد - قسمت سیزدهم: بیبرس جنگاور، قونیه، 6 صفر 643 00:10:56
49 بخش سوم: باد - قسمت چهاردهم: اللا، بوستون، 13 ژوئن 2008 00:02:42
50 بخش سوم: باد - قسمت پانزدهم: مولوی، قونیه، 29 صفر 643 00:10:29
51 بخش سوم: باد - قسمت شانزدهم: کیمیا، قونیه، 15 ربیع‌الاول 643 00:17:07
52 بخش سوم: باد - قسمت هفدهم: سلطان ولد، قونیه، 3 ربیع‌الثانی 643 00:11:51
53 بخش سوم: باد - قسمت هجدهم: کرا، قونیه، 22 جمادی‌الاول 643 00:08:20
54 بخش سوم: باد - قسمت نوزدهم: مولوی، قونیه، رجب 643 00:10:41
55 بخش سوم: باد - قسمت بیستم: سلطان ولد،قونیه، رجب 643 00:11:00
56 بخش سوم: باد - قسمت بیست و یکم: اللا، بوستون، 15 ژوئن 2008 00:10:39
57 بخش سوم: باد - قسمت بیست و دوم: گل کویر، قونیه، شعبان 643 00:22:36
58 بخش سوم: باد - قسمت بیست و سوم: کیمیا، قونیه، شعبان 643 00:14:09
59 بخش سوم: باد - قسمت بیست و چهارم: شمس، قونیه، شعبان 643 00:09:20
60 بخش سوم: باد - قسمت بیست و پنجم: اللا، بوستون، 17 ژوئن 2008 00:09:48
61 بخش سوم: باد - قسمت بیست و ششم: گل کویر، قونیه، رمضان 643 00:08:10
62 بخش سوم: باد - قسمت بیست و هفتم: اللا، بوستون، 19 ژوئن 2008 00:11:51
63 بخش سوم: باد - قسمت بیست و هشتم: شمس، قونیه، شوال 643 00:07:50
64 بخش چهارم: آتش - قسمت اول: سلیمان مست، قونیه، شوال 643 00:13:41
65 بخش چهارم: آتش - قسمت دوم: علاء‌الدین، قونیه، شوال 643 00:07:45
66 بخش چهارم: آتش - قسمت سوم: شمس، قونیه، شعبان 643 00:09:40
67 بخش چهارم: آتش - قسمت چهارم: اللا، بوستون، 26 ژوئن 2008 00:13:39
68 بخش چهارم: آتش - قسمت پنجم: متعصب، قونیه، شوال 643 00:12:11
69 بخش چهارم: آتش - قسمت ششم: حسام طلبه، قونیه، شعبان 643 00:18:40
70 بخش چهارم: آتش - قسمت هفتم: بیبرس جنگاور، قونیه، شوال 643 00:08:02
71 بخش چهارم: آتش - قسمت هشتم: اللا، بوستون، 26 ژوئن 2008 00:06:22
72 بخش چهارم: آتش - قسمت نهم: کرا، قونیه، شوال 643 00:11:50
73 بخش چهارم: آتش - قسمت دهم: سلطان ولد، قونیه، ذیحجه 643 00:08:55
74 بخش چهارم: آتش - قسمت یازدهم: سلیمان مست، قونیه، ذیحجه 643 00:06:46
75 بخش چهارم: آتش - قسمت دوازدهم: علاء‌الدین، قونیه، ذیحجه 643 00:09:57
76 بخش چهارم: آتش - قسمت سیزدهم: شمس، قونیه، ذیحجه 643 00:10:45
77 بخش چهارم: آتش - قسمت چهاردهم: اللا، بوستون، 15 ژوئیه 2008 00:13:43
78 بخش پنجم: خلأ - قسمت اول: سلطان ولد، قونیه، صفر 644 00:10:22
79 بخش پنجم: خلأ - قسمت دوم: مولوی، قونیه، ربیع‌الاول 644 00:13:39
80 بخش پنجم: خلأ - قسمت سوم: شمس، دمشق، ذیقعده 644 00:08:09
81 بخش پنجم: خلأ - قسمت چهارم: کیمیا، قونیه، ذیحجه 644 00:11:20
82 بخش پنجم: خلأ - قسمت پنجم: کرا، قونیه، ذیحجه 644 00:09:52
83 بخش پنجم: خلأ - قسمت ششم: اللا، بوستون، 15 ژوئیه 2008 00:12:45
84 بخش پنجم: خلأ - قسمت هفتم: شمس، قونیه، ذیحجه 644 00:07:47
85 بخش پنجم: خلأ - قسمت هشتم: علاء‌الدین، قونیه، 21 جمادی‌الثانی 645 00:07:19
86 بخش پنجم: خلأ - قسمت نهم: کیمیا، قونیه، جمادی‌الثانی 645 00:11:24
87 بخش پنجم: خلأ - قسمت دهم: گل کویر، قونیه، جمادی‌الثانی 645 00:07:25
88 بخش پنجم: خلأ - قسمت یازدهم: کیمیا، قونیه، رجب 645 00:10:26
89 بخش پنجم: خلأ - قسمت دوازدهم: اللا، بوستون، 19 ژوئیه 2008 00:19:15
90 بخش پنجم: خلأ - قسمت سیزدهم: سلیمان مست، قونیه، رجب 645 00:10:34
91 بخش پنجم: خلأ - قسمت چهاردهم: قاتل، اول شعبان 645، پنج‌شنبه 00:12:48
92 بخش پنجم: خلأ - قسمت پانزدهم: اللا، بوستون، 3 اوت 2008 00:03:50
93 بخش پنجم: خلأ - قسمت شانزدهم: علاء‌الدین، قونیه، شعبان 645 00:06:20
94 بخش پنجم: خلأ - قسمت هفدهم: سلطان ولد، قونیه، شوال 645 00:04:27
95 بخش پنجم: خلأ - قسمت هجدهم: مولوی، قونیه، 16 ذیقعده 658 00:16:06
96 بخش پنجم: خلأ - قسمت نوزدهم: اللا، قونیه، 7 سپتامبر 2009 00:22:06

کتاب های دیگر انتشارات آوانامه دانش گستر

ویدئوهای مرتبط با کتاب

ملت عشق - ویدئو 1

ملت عشق - ویدئو 2

ملت عشق - ویدئو 3

نظرات کاربران

راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

Captcha
پاک کردن
زیبا بود ای کاش نمونه بیشتر بود زمانش
پشتیبان سایت سلام نسخه نمونه کتاب صوتی توسط ناشر کتاب ایجاد شده یا مدت زمان آن از طرف ناشر کتاب مشخص می شود.
1399-08-15
یه نویسنده ی ترک از تخیلات خودش درکتاب استفاده کرده وشخصیت های بزرگ ایرانی رو دچار تحریف کرده،واقعا جای تاسفه،وقتمو هدر دادم
1399-02-01
من پول رو پرداخت کردم و پخش نمیشه
پشتیبان سایت برای گوش فرادادن به کتابهای صوتی، باید یکی از نرم افزارهای کتابچین را نصب کنید، وارد حساب کاربری خود در نرم افزار شده و کتاب را مطالعه کنید.
1399-01-14
کتاب خوبی بود اگر دو پارت اخرش نبود چون واقعا اشک ادمو درمیاره.
1398-11-08

برچسب ها