دانلود کتاب صوتی 60 درس سرنوشت ساز نوشته اندرو متیوس از انتشارات پندار تابان. این را با 1سوم قیمت نسخه چاپی در اپلیکیشن کتابخوان کتابچین بخوانید.
با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات

فهرست

نام کتاب صوتی : 60 درس سرنوشت ساز

نویسنده: اندرو متیوس

ناشر: پندار تابان

سمیرا دامغانی

مترجم: سمیرا دامغانی

هوتن شاطری پور دادبه دادمهر

گویندگان: هوتن شاطری پور, دادبه دادمهر

دسته بندی: خانواده و روابط اجتماعی, کتابهای روانشناسی, موفقیت و روانشناسی صوتی, علمی آموزشی صوتی

خانواده و روابط اجتماعی" کتابهای روانشناسی" موفقیت و روانشناسی صوتی" علمی آموزشی صوتی"

نوع کتاب: صوتی

قیمت نسخه الکترونیک: 12000 تومان


معرفی کتاب

فهرست مطالب
# عنوان زمان
1 شناسنامه 00:01:12
2 عناوین موجود در کتاب صوتی 00:02:09
3 مقدمه 00:03:05
4 01-درس اول- زندگی شما زمانی تغییر می کند که شما تغییر کنید 00:05:58
5 02-درس دوم-مشکلات شکلات زندگی اند 00:02:55
6 03-درس سوم-با یاس و ناامیدی بجنگید؟ 00:02:31
7 04-درس چهارم-مسئولیت زندگی ات را بپذیر 00:01:40
8 05-درس پنجم-مهم نیست که چه اتفاقی می افتد،نوع نگرش شماست که اهمیت دارد 00:03:38
9 06-درس ششم-بهترین دوست خودت باش 00:14:12
10 07-درس هفتم-خودت را باور کن 00:04:44
11 08-درس هشتم-پدر و مادرت را درک کن 00:09:18
12 09-درس نهم-در انتخاب دوستانت دقت کن 00:02:34
13 10-درس دهم-نگران قضاوت دیگران نباش 00:04:27
14 11-درس یازدهم-بعضی چیزها فقط به خودتان مربوط است 00:03:00
15 12-درس دوازدهم-از غرغر و شکایت دست بکش 00:02:39
16 13-درس سیزدهم-خودخواه نباش اما همیشه خودت را تحسین کن 00:07:50
17 14-درس چهاردهم-روی خوبی های دیگران تمرکز کن 00:02:30
18 15-درس پانزدهم-بخشیدن دیگران را بیاموز 00:04:09
19 16-درس شانزدهم-شادباش تا افراد شاد به سمتت کشیده شوند 00:03:02
20 17-درس هفدهم-موادمخدر زندگی را نابود می کند 00:05:47
21 18-درس هجدهم-قبل از اینکه دیر شود به عزیزانت بگو دوستشان داری 00:04:05
22 19-درس نوزدهم-یادبگیر با زورگوها در مدرسه چه رفتاری داشته باشی 00:06:47
23 20-درس بیستم-سیرت مهم است نه صورت 00:01:59
24 21-درس بیست و یکم-درس هایت را جدی بگیر 00:02:23
25 22-درس بیست و دوم-ماموریت شما در زندگی بی مشکل زیستن نیست،با انگیزه زیستن است 00:07:28
26 23-درس بیست و سوم-عاشق کاری که انجام می دهید باشید 00:02:37
27 24-درس بیست و چهارم-از قدرت خارق العاده مغزت آگاه باش 00:08:52
28 25-درس بیست و پنجم-ازقدرت تصویر سازی بهره ببر 00:07:08
29 26-درس بیست وششم-مغز شما بر اساس تصاویر عمل می کند 00:07:29
30 27-درس بیست وهفتم-کنترل امواج مغزی ات را بدست بگیر 00:05:05
31 28-درس بیست وهشتم-تکنیک موثر ریلکسیشن چیست؟ 00:05:44
32 29-درس بیست و نهم-قدرت حافظه ات را دست کم نگیر 00:05:07
33 30-درس سی ام-از قدرت کلام آگاه باش 00:07:08
34 31-درس سی و یک-راهکارهای غلط زندگی ات را کنار بگذار 00:04:27
35 32-درس سی ودو-چیزی را می یابی که آن را می جویی 00:03:03
36 33-درس سی و سه-نگرش مهم تر از حقیقت است 00:02:27
37 34-درس سی و چهار-همان چیزی بر سرت می اید که منتظرش هستی 00:02:48
38 35-درس سی و پنجم-نگرانی را کنترل کن ،قبل از اینکه نگرانی زندگی ات را کنترل کند 00:07:13
39 36-درس سی وشش-شادبودن یک انتخاب است 00:03:35
40 37-درس سی و هفتم-سوالاتت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند 00:02:14
41 38-درس سی و هشتم-انسانی شاکر باش تا شاد شوی 00:01:33
42 39-درس سی و نهم-چیزی را میبینیم که آماده دیدنش هستیم 00:02:25
43 40-درس چهل-زندگی و موفقیت قانون دارد 00:11:19
44 41-درس چهل و یکم-بهشت را به بها می دهند نه بهانه 00:02:00
45 42-درس چهل و دوم-در زندگی همه چیز به هم مربوط است 00:03:18
46 43-درس چهل و سوم-هیچ کاری را دست کم نگیر 00:03:31
47 44-درس چهل و چهارم-نظم را سرلوحه زندگی قرار بده 00:02:29
48 45-درس چهل و پنجم-اتفاقات کوچک مقدمه اتفاقات بزرگ است 00:03:55
49 46-درس چهل وششم-روی راه حل ها تمرکز کن نه مشکلات 00:01:48
50 47-درس چهل و هفتم-مراقب کلامتان باشید 00:02:38
51 48-درس چهل و هشتم-سر قولتان بمانید 00:01:54
52 49-درس چهل و نه-مرتب باشید ووسایل اضافه را دور بریزید 00:02:53
53 50-درس پنجاه-درخواست کنید 00:03:39
54 51-درس پنجاه و یک-قبل از اینکه دیر شود به اشتباهاتت اقرار کن 00:03:22
55 52-درس پنجاه و دوم-قدرتمندانه ظاهر شو 00:05:53
56 53-درس پنجاه و سوم-همیشه برای دلسرد شدن زود است 00:03:46
57 54-درس پنجاه و چهارم-یا هدف داشته باش یا قید خوشبختی را بزن 00:01:33
58 55-درس پنجاه و پنجم-همان چیزی می شوی که می خواهی 00:03:02
59 56-درس پنجاه و ششم-اشتباه کردن فرصتی برای یادگیری است 00:11:09
60 57-درس پنجاه و هفتم-با تعیین هدف به چیزهای بیشتری دست می یابی 00:03:12
61 58-درس پنجاه و هشتم-بهترین راه برای شروع کردن،شروع کردن است 00:04:03
62 59-درس پنجاه و نهم-پس انداز را بیاموز 00:04:57
63 60-درس شصت-موفقیت برای عموم آزاد است 00:05:24

نظرات کاربران

راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

Captcha
پاک کردن

برچسب ها