دانلود کتاب صوتی خوشه های خشم نوشته جان اشتاین بک از انتشارات آوانامه دانش گستر. این را با 1سوم قیمت نسخه چاپی در اپلیکیشن کتابخوان کتابچین بخوانید.
با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات

فهرست

نقد و بررسی

نام کتاب صوتی : خوشه های خشم

نویسنده: جان اشتاین بک

ناشر صوتی: آوانامه دانش گستر

ناشر : نگاه

عبدالحسین شریفیان

مترجم: عبدالحسین شریفیان

آرمان سلطان زاده

گوینده: آرمان سلطان زاده

دسته بندی: رمان های خارجی, داستان های آموزنده, داستان و رمان صوتی

رمان های خارجی" داستان های آموزنده" داستان و رمان صوتی"

نوع کتاب: صوتی

قیمت نسخه الکترونیک: 33000 تومان


معرفی کتاب

فهرست مطالب
# عنوان زمان
1 فصل اول 00:16:44
2 فصل دوم 00:29:05
3 فصل سوم 00:08:15
4 فصل چهارم - قسمت اول 00:27:31
5 فصل چهارم - قسمت دوم 00:17:48
6 فصل پنجم 00:28:59
7 فصل ششم - قسمت اول 00:26:17
8 فصل ششم - قسمت دوم 00:40:09
9 فصل هفتم 00:16:49
10 فصل هشتم - قسمت اول 00:34:18
11 فصل هشتم - قسمت دوم 00:27:38
12 فصل نهم 00:13:31
13 فصل دهم - قسمت اول 00:36:22
14 فصل دهم - قسمت دوم 00:39:12
15 فصل یازدهم 00:08:01
16 فصل دوازدهم 00:17:04
17 فصل سیزدهم - قسمت اول 00:23:11
18 فصل سیزدهم - قسمت دوم 00:26:34
19 فصل سیزدهم - قسمت سوم 00:32:30
20 فصل چهاردهم 00:10:19
21 فصل پانزدهم 00:33:56
22 فصل شانزدهم - قسمت اول 00:25:05
23 فصل شانزدهم - قسمت دوم 00:17:50
24 فصل شانزدهم - قسمت سوم 00:24:04
25 فصل شانزدهم - قسمت چهارم 00:25:36
26 فصل هفدهم 00:25:17
27 فصل هجدهم - قسمت اول 00:26:31
28 فصل هجدهم - قسمت دوم 00:23:20
29 فصل هجدهم - قسمت سوم 00:22:00
30 فصل هجدهم - قسمت چهارم 00:22:08
31 فصل نوزدهم 00:32:18
32 فصل بیستم - قسمت اول 00:26:58
33 فصل بیستم - قسمت دوم 00:29:38
34 فصل بیستم - قسمت سوم 00:26:34
35 فصل بیستم - قسمت چهارم 00:19:22
36 فصل بیستم - قسمت پنجم 00:25:44
37 فصل بیست و یکم 00:10:04
38 فصل بیست و دوم - قسمت اول 00:28:34
39 فصل بیست و دوم - قسمت دوم 00:30:15
40 فصل بیست و دوم - قسمت سوم 00:25:14
41 فصل بیست و دوم - قسمت چهارم 00:22:17
42 فصل بیست و دوم - قسمت پنجم 00:20:58
43 فصل بیست و سوم 00:19:46
44 فصل بیست و چهارم - قسمت اول 00:22:03
45 فصل بیست و چهارم - قسمت دوم 00:24:27
46 فصل بیست و پنجم 00:14:16
47 فصل بیست و ششم - قسمت اول 00:33:37
48 فصل بیست و ششم - قسمت دوم 00:32:26
49 فصل بیست و ششم - قسمت سوم 00:17:43
50 فصل بیست و ششم - قسمت چهارم 00:26:07
51 فصل بیست و ششم - قسمت پنجم 00:21:47
52 فصل بیست و ششم - قسمت ششم 00:29:47
53 فصل بیست و هفتم 00:10:31
54 فصل بیست و هشتم - قسمت اول 00:34:08
55 فصل بیست و هشتم - قسمت دوم 00:35:44
56 فصل بیست و نهم 00:12:01
57 فصل سی ام - قسمت اول 00:31:39
58 فصل سی ام - قسمت دوم 00:30:50

کتاب های دیگر انتشارات آوانامه دانش گستر

کتاب های دیگر انتشارات نگاه

ویدئوهای مرتبط با کتاب

خوشه های خشم - ویدیو 1

خوشه های خشم - ویدیو 2

خوشه های خشم - ویدیو 3

تریلر فیلمهای ساخته شده از این کتاب

خوشه های خشم - تریلر 1

نظرات کاربران

راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مطالعه کتاب را به دیگران توصیه میکنید؟ چرا و به چه کسانی؟ کدام بخش از کتاب نظر شما را جلب کرد؟ مانند یک کارشناس نظر دهید.

Captcha
پاک کردن

برچسب ها